Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Svårt att hitta annat jobb för ovaccinerade vårdare i Lovisa – i Borgå ska vårdarna vara vaccinerade först om två veckor

Från 2022
Vårdare skuffar en äldre person i rullstol.
Bildtext Från och med den 1 februari ska alla vårdare som jobbar med klienter vara vaccinerade. Det är fortfarande oklart om personalbristen förvärras på grund av lagändringen om vaccinerad vårdpersonal.
Bild: Eleni Paspatis / Yle

Från den 1 februari ska all social- och hälsovårdpersonal vara vaccinerad mot covid-19. Borgå börjar tillämpa lagen om två veckor och Lovisa har svårt att hitta ersättande arbetsuppgifter för vårdare.

Trots att lagändringen officiellt träder i kraft den 1 februari har Borgå stad fattat beslut om att tillämpa den om två veckor.

– Vi tillämpar den lite senare för vi behöver bereda direktiven och dataprogrammet för hur vi samlar in uppgifter, säger social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.

Den främsta orsaken till förseningen i Borgå är att vårdpersonalens uppgifter och eventuella behov av andra arbetsuppgifter nu ska samlas in i ett program där personaldata kan uppdateras smidigt efter hand.

Silvennoinen kan därför inte säga en hur stor andel av personalen som berörs av den temporära lagändringen och som är i behov av andra arbetsuppgifter.

Av Borgå stads cirka 3 500 anställda arbetar flera hundra inom social- och hälsovården. Personalens storlek, förberedelser inför det nya välfärdsområdet och den pågående coronapandemin är också bidragande orsaker till den försenade tidtabellen.

– Vi har en stor personal och cheferna samlar in vårdpersonalens uppgifter under den här veckan, så nästa vecka vet vi exakt hur många som berörs av lagändringen, säger Silvennoinen.

Hur ska man tänka som äldre på ett servicehem eller kund vid en hälsocentral om det här fastän lagen har trätt i kraft?

– Vår personal har varit väldigt duktig med att använda skyddsutrustning och det gör de fortsättningsvis. De har till exempel specialmunskydd i användning där. Men gör nu vår bästa för att få allt färdigt, säger Silvennoinen.

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSDIREKTÖR
Bildtext Ann-Sofie Silvennoinen litar på att klienter är trygga trots att eventuella personaländringar fördröjs.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

I Lovisa berörs en handfull vårdare av den tillfälliga lagändringen.

– Läget är ganska bra. Vi har gått genom nästan hela personalen och de har ett mycket bra skydd mot coronaviruset. Det kan också bero på att någon varit sjuk i covid-19 och den vägen fått skydd, säger grundtrygghetsdirektör Carita Schröder.

Förutom direkt vårdpersonal räknas bland annat de som städar på hälsocentraler och seniorboenden med i de närmare 400 anställda som berörs av lagändringen.

Handfull vårdare behöver annat jobb

Åtminstone fem vårdare saknar det skydd som nu krävs och staden försöker hitta andra arbetsuppgifter för dem, men det är inte lätt.

– Vi vet att några sagt att de inte känner ta vaccinet. Vi går nu igenom läget och ser om det finns annat arbete som vi kan erbjuda, men vi har inte jobb för alla, säger Schröder.

Det är i första hand närvårdare som behöver sysselsättas och just nu finns troligen arbetsuppgifter inom grundtrygghetscentralen på deltid för någon anställd, men det ser svårt ut inom andra sektorer.

Schröder säger att de gått igenom hela staden och frågat till exempel om jobb som dagvårdare inom småbarnspedagogiken eller skolgångsbiträden i skolorna.

Staden har också närmat sig kultur- och fritidssidan och frågat städservicen.

– Alla har sagt att det kan hända att det dyker upp något vikariat men just nu har de ingenting att erbjuda. Det kan tyvärr hända att vi måste sluta betala lön eftersom det inte finns annat arbete.

– Vi klarar oss någorlunda bra utan de här närvårdarna, men vi skulle förstås behöva dem. Vi försöker få vikarier, men det är svårt, säger Schröder.

Sibbo social- och hälsostation i Nickby
Bildtext Lagändringen innebär inga bekymmer i Sibbo. Arkivbild.
Bild: Yle/Stefan Härus

I slutet av förra veckan (vecka 4) hade Sibbo följderna av lagändringen under utredning, men social- och hälsovårdsdirektör Leena Kokko såg ingen orsak till oro.

– Allmänt kan jag konstatera att det bland vårdpersonalen finns högst några enstaka som är ovaccinerade. Jag tror inte att den här frågan kommer att förorsaka personalbrist och ingen kommer heller att bli utan lön, sade Kokko.

Avbrott i löneutbetalningen

Den temporära lagändringen innebär bland annat att arbetsgivaren inte är skyldig att betala lön för den tid som det inte går att utföra arbetet, om inget lämpligt arbete står till buds eller om arbetstagaren vägrar ta emot det.

Det är alltså inte fråga om en permittering om inte arbetsgivaren meddelat om en sådan minst två veckor innan den träder i kraft. Det kallas i stället avbrott i utbetalningen av lön.

Under den tid arbetstagaren inte lyfter lön och kan utföra sitt arbete är det heller inte möjligt att ansöka om arbetslöshetsunderstöd via sitt fackförbund.

– Om lönen inte betalas ut är man inte berättigad till arbetslöshetsunderstöd eftersom arbetsförhållandet inte upphör eller hävs. Man kan då söka FPA:s utkomststöd.

Det säger Minna Sorvisto som är huvudförtroendeman för fackförbundet Tehys lokalavdelning i Borgå.

– Arbetsgivaren kan i yttersta nödfall, till exempel om väldigt många blir sjuka, kalla tillbaka även ovaccinerad personal på jobb, säger Sorvisto.

Ingen anställd har varit i direkt kontakt med Sorvisto om lagändringen. Hon antar att det beror på att vårdpersonalen och allmänheten är väl informerad och att fallen är få.

Utkomststöd om det kniper

Om man däremot inte hör till ett fackförbund har man heller inte rätt till grunddagpenning eller inkomstrelaterad dagpenning via Folkpensionsanstalten (FPA).

Vid avbrott i löneutbetalningen med ett arbetsavtal som är i kraft kan arbetstagaren bara söka om utkomststöd om den ekonomiska situationen blir ohållbar.

Om man däremot väljer att säga upp sig kan man som arbetslös söka om arbetslöshetsunderstöd vid Arbets- och näringsbyrån i samband med att man försöker hitta en ny heltidstjänst.

Byrån skickar då ett utlåtande till FPA med en ansökan om arbetslöshetsersättning.

Det här innebär lagändringen