Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Skarven hotar inte abborrbestånden längs med Finlands kust – övergödning främsta hotet

Från 2022
En flock med fem mörka stora fåglar sitter på en klippa.
Bildtext Arkivbild. Skarven har tidigare upprört fiskare i Åboland för att fångsten minskar.
Bild: Nina Bergman/Yle

Ny forskning visar att skarven inte utgör ett hot mot abborrbestånden längs med Finlands kust. Däremot påverkar övergödningen av Östersjön abborren negativt.

Det här framkommer av ny forskning gjord av Naturresursinstitutet, Finlands miljöcentral och Jyväskylä universitet där man har undersökt hur mycket skarvpredationen påverkar abborrdödligheten i kustvattnen.

Enligt forskningen orsakar skarven en dödlighet på ungefär fyra till tio procent hos abborren. Abborrens övriga dödlighet, exempelvis i samband med predation av rovfiskar och sjukdomar, ligger troligen kring fyrtiofem procent.

– I jämförelse med hur allt annat påverkar abborrens dödlighet inverkar skarven ganska lite, säger forskaren Mikko Olin på Naturresursinstitutet.

Skarven äter vanligtvis mindre abborrar, som blir ungefär nio till tjugotvå centimeter långa. Det är oftare hanabborrar som blir skarvmat, eftersom de i regel är mindre än honorna.

Skarvarnas födokonsumtion beräknades enligt antalet skarvar och uppgifter om deras näring. Förutom abborren är också mört, gärs och tånglake viktiga byten för skarven.

Skarven ändå fiende för yrkesfiskare

I den nya forskningen användes delvis samma material som i en motsvarande studie från 2020. Då undersökte forskare från Naturresursinstitutet och Jyväskylä universitet hur skarvpredationen påverkar yrkesfisket.

Som yrkesfiskare i Åboland redan hade misstänkt, var skarvens inverkan på fisket stor.

– Forskningarna fokuserar på olika saker och resultaten går lite in i varandra. I den tidigare forskningen undersöktes hur skarven påverkar yrkesfiskares fångst under en längre period och den aktuella forskningen fokuserar på hur abborrbeståndet påverkas, säger Mikko Olin.

Trots att resultatet i den aktuella forskningen tyder på att skarven inte är ett hot mot abborren i relation till abborrens övriga dödlighet, kan resultaten variera beroende på skarvstammens storlek i olika regioner.

Om mängden skarv ökade i hela landet så skulle också abborrdödligheten naturligt öka. Mikko Olin menar att det ändå är osannolikt att skarvbeståndet kommer att öka under de kommande åren.

Ahven.
Bildtext Abborren hotas främst av att områden den förökar sig i minskar och försämras.
Bild: Juha Laaksonen

Övergödning hotar abborren

I studien följde forskarna med olika områden vid Finlands kust mellan åren 2008 och 2019. Abborrbestånden beräknades utifrån statistik på fångst, data från fångstprover och resultat från tidigare studier.

Mängden abborrar varierar ändå från år till år, eftersom speciellt temperaturen i början och i mitten av sommaren kan inverka på hur stor kullen blir.

Abborren mår bra i vattnet längs med Finlands kust och gynnas av den globala uppvärmningen. Däremot påverkar övergödningen av Östersjön abborren negativt.

Grumligt vatten gör att konkurrensen om föda blir stor för fiskarna och långt framskriden övergödning hämmar abborrbeståndens tillväxt.

Diskussion om artikeln