Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Planen för Borgå torg godkänd – bilar och bussar ut, cyklister och fotgängare in

Framtidsvision av Borgå torg, sett från luften
Bildtext Bland annat ska bilarna och bussarna bort från torget för att ge rum åt cyklister och fotgängare. Tanken är att göra torget till en mer trivsam mötesplats.
Bild: Borgå stad/ ALA Arkkitehdit

Ett nytt kvarter helt i trä i Borgå, höghus på Point college gamla tomt i Näse och ett bilfritt torg mitt i centrum av staden. Bland annat det här beslutade stadsfullmäktige i Borgå om på sitt möte igår.

Stadsfullmäktige i Borgå tog ställning till många stora detaljplaner på sitt möte igår (26.1).

Den mest omtalade planen är den för Borgå torg. Bland annat ska bilarna och bussarna bort från torget för att ge rum åt cyklister och fotgängare. Tanken är att göra torget till en mer trivsam mötesplats.

Det blev ändå en lång diskussion och flera omröstningar i Borgåfullmäktige igår.

Det kom förslag om återremittering och förkastande av planen och dessutom kom det ett klämförslag, alltså ett tillägg, om att parkeringsplatserna skulle bli kvar och att Fredsgatan inte skulle stängas för privat trafik.

Alla motförslag röstades ner.

Bussarna ska köra runt torget i stället för att stå mitt på det

Enligt planen ska torget bli ännu mer välkomnande för cyklister och fotgängare. Bussarna ska köra runt torget i stället för att stå mitt på det.

Vad gäller bilar och parkering kommer parkeringsplatser att finnas inom en radie på 250 meter från torget. Fredsgatan ska enligt planen fredas för bussar.

Ändringen av detaljplanen gäller torget, parken och en del av Lundagatan i stadsdel 2.

Point college tomten i Näse får höghus i 5-6 våningar

Stadsfullmäktige beslutade igår också att det på tomten där Point college tidigare fanns ska byggas höghus.

År 2019 revs den förra skolbyggnaden för Point College i sin helhet och den nya Strömborgska skolan byggdes. Det är på området intill Institutgränd och Gammelbackavägen i stadsdelen Näse som det ska byggas nya höghus.

Efter två omröstningar godkände fullmäktige igår den nya planen för området.

Det blir bostäder där Point College tidigare fanns och bostäderna skulle vara punkthus med 5–6 våningar, varav en del seniorboende.

Byggandet ska inledas så snabbt som möjligt.

– Det är brådskande för vi har behov av seniorbostäder och fler bostäder. Och det finns redan byggherrar som väntar, säger Elin Blomqvist-Valtonen, SFP, i en tidigare intervju för Yle Östnyland.

Karta över Näse i Borgå, ett område intill Gammelbackavägen är markerat med svart och det står "Detaljplaneområde".
Bildtext Intill Gammelbackavägen och Institutgränd ska det byggas punkthus med 5-6 våningar. Bild från detaljplanen.
Bild: Heini Rautoma / Yle

Klimattänk har lett till ny stadsdel i trä

En tredje omfattande plan som fullmäktige godkände igår var att bygga en stadsdel i trä på västra åstranden i Borgå.

Stadsfullmäktige beslutade enhälligt godkänna detaljplanen.

Borgå strävar efter att minska sitt koldioxidutsläpp som stad och ett led i det här är att bygga i trä.

Husen, som ska bilda ett helt kvarter, ska byggas invid Konstfabriken på ett område mellan Guldlistgatan och Kokonvägen nära Borgå å.

Perspektivbild över stadskärnan.
Bildtext Kvarteret helt i trä ska byggas nära ån på Borgås västra sida.
Bild: Yle/Mikael Kokkola