Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ännu oklart var ekopunkten i Ingå ska få sin slutliga plats

Uppdaterad 01.02.2022 10:08.
Sopsorteringskärl.
Bildtext Bilden är inte från Ingå.
Bild: Patric Ring / Yle

Tekniska nämnden skulle fatta beslut om att ekopunkten ska flytta till Tallvägen. Men efter en omröstning beslutade de om att ännu utreda vilken den slutliga placeringen av ekopunkten blir.

Tekniska nämnden i Ingå föreslår att ekopunkten tillfälligt placeras i hamnen. Ekopunkten ska finnas i hamnen i högst två år eller tills man hittar en slutlig plats.

Nämnden fortsätter utreda var ekopunkten slutligt ska placeras, och ska komma med ett förslag före juni 2022.

Det var meningen att nämnden skulle besluta om att placera ekopunkten på Tallvägen. Marie Bergman-Auvinen (SFP) föreslog att kommunen ska fortsätta utreda den slutliga platsen. Hennes förslag fick sju röster, föredragandes förslag fick två röster.

Den nuvarande ekopunkten finns vid Ingåstrand och den måste stänga senast i april på grund av byggarbeten.

Nu är det kommunstyrelsens tur att ta ställning till den tillfälliga och till den permanenta platsen.

En fågelbild över ingå med förslag på placeringar av ekopunkt
Bildtext Här syns de tre alternativ till tillfällig placering av ekopunkten som tekniska nämnden såg på. De kom fram till att alternativ 2 är bäst.
Bild: Ingå kommun

Om ärendet låter bekant är orsaken att ekopunkten har tagit diverse svängar inom Ingåpolitiken.

Tekniska nämnden beslutade redan i maj 2021 att ekopunkten flyttar till Tallvägen och nu efter bland annat omprövningsbegäran och påpekanden om formella fel i behandlingen är ärendet uppe till behandling på nytt.

Det är två husbolag vid Tallvägen som har motarbetat och protesterat mot kommunens planer.

En tidigare tilltänkt plats fanns vid S-market men där fanns inte tillräckligt utrymme.

Två andra platser förutom den vid Tallvägen har också varit på förslag: En plats vi Västerleden och en annan vid Ingåport-området vid Täktervägen

Kommunen har strävat efter att placera ekopunkten längs naturliga förbindelser.

Kommunstyrelsen godkände tekniska nämndens förslag på sitt möte 31.1.2022.