Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Att som coronapositiv gå till jobbet känns främmande för många – så svarar Helsingfors stad om nya anvisningar som väckt förbryllning

Från 2022
Uppdaterad 28.01.2022 13:57.
Vaunukankaan koulu.
Bildtext Vaccin, munskydd samt god hand- och hosthygien är viktiga redskap mot coronaviruset.
Bild: Matti Myller / Yle

Helsingfors riktlinje för invånare är nu att symptomfria personer kan leva sin vanliga vardag. Det finns inga hinder för att till exempel gå till arbetet trots att man gjort ett positivt hemtest, om arbetsgivaren ger sin tillåtelse.

De nya rekommendationerna beror delvis på läget i huvudstadsregionen. Smittan sprids nu med sådan fart och i sådan mängd att det inte är någon idé att bedriva den form av smittspårning som tidigare.

Helsingfors och ett flertal andra städer försätter inte heller längre smittade och exponerade i karantän. I stället heter det att coronapositiva till och med kan gå till arbetet så länge man kan iaktta behövliga säkerhetsföreskrifter. Men den förändrade synen på coronavirus är en annan delorsak.

Kvinna i kontorslandskap med munnskydd
Bildtext Anna Holmström är avdelningsskötare för epidemiologiska enheten i Helsingfors som också sköter smittspårningen. Det är ännu många som ska ringas upp trots att alla smittkedjor inte längre spåras.
Bild: Rebecka Svedberg/ Yle

– Det handlar inte om att man ska gå till arbetet om man är sjuk, det ska man absolut inte. Egentligen är det ganska enkelt, är man sjuk stannar man hemma. Men det handlar om att vi går mot att se covid som en sjukdom bland andra, säger Anna Holmström, avdelningsskötare vid epidemiologiska verksamheten i Helsingfors.

Det är upp till arbetsgivaren att ta ställning till när man inte ska komma till arbetsplatsen i de fall som arbetstagaren vet att hen bär på coronasmitta men inte visar några symptom.

Sjukt syskon inget hinder för skolgång

Barn får gå till skola och dagvård så länge de inte har symptom själva. Är de sjuka ska de stanna hemma. Också de som har en sjuk familjemedlem hemma får gå till skola eller dagis.
– Man får leva sin vardag som man också annars borde i de här tiderna, använda munskydd, vara noga med host- och handhygien och undvika onödiga sociala kontakter, säger Holmström.

Test bara i undantagsfall

Också om man har symptom så behöver man inte testa sig för att ta reda på ifall det är just corona man har.

– Om man inte arbetar inom vården eller tillhör en riskgrupp, då behöver man inte testa sig. Vi behöver testkapaciteten som finns för att kunna sköta den smittspårning vi fortfarande gör inom vårdenheter för att skydda riskgrupper, säger Holmström.

I grund och botten en luftvägsinfektion

Holmström säger att vi måste komma ihåg att också covid i grund och botten är en luftvägsinfektion. Nu när vaccinationsgraden är hög och omicronvarianten verkar vara mildare klarar de flesta sjukdomen hemma.
– De flesta får bara vad vi kan kalla vanliga flunssasymptom. Ur epidemiologisk synvinkel finns det ingen nytta i att isolera enskilda individer när smittan är så utbredd, utan vi försöker då skydda speciellt utsatta, säger hon.

I de flesta fall finns det alltså inte längre ett värde i att veta om det är coronavirus som ligger bakom ens förkylning eller något annat virus.

Huvudstadsregionens strategi får kritik

Helsingfors och de andra städerna som gett sig in på en liknande linje har också fått kritik. Bland annat avdelningschef Taneli Puumalainen från social- och hälsovårdsministeriet har kritiserat riktlinjerna. Också symptomfria personer som fått ett positivt testresultat borde enligt honom kunna sjukskrivas och hålla sig borta från arbetsplatsen.

Diskussion om artikeln