Hoppa till huvudinnehåll

Politik

Yli-Viikari dömdes till böter – planerar att återvända till revisionsverket

Uppdaterad 29.01.2022 05:01.
Tytti Yli-Viikari kommer till tingsrätten.
Bildtext Rättegången mot Tytti Yli-Viikari hade ett stort mediaintresse, den samlade presskåren ville ha och fick kommentarer under pauserna.
Bild: Silja Viitala / Yle

Domen i fallet där Statens revisionsverks tidigare generaldirektör och direktör står åtalade för missbruk av tjänstetällning har fallit.

Tidigare generaldirektören för Statens revisionsverk, Tytti Yli-Viikari, döms till 80 dagsböter för brott mot tjänsteplikt, missbruk av tjänsteställning och förskingring.

Revisionsverkets direktör Mikko Koiranen dömdes till 30 dagsböter för missbruk av tjänsteställning.

För Yli-Viikari, som stängdes av från sin tjänst i april 2021, betyder det att böteslappen landar på 1 680 euro. Koiranen hamnar däremot på en bot på 2 130 euro. Dagsboten räknas ut enligt inkomster och familjeförhållanden.

Yli-Viikari ja Koiranen ska också ersätta revisionsverkets rättegångskostnader. Tillsammans ska de betala 5 208, därtill ska Yli-Viikari själv ersätta en lika stor summa. Yli-Viikari ska även betala sina egna rättegångskostnader på 61 000 euro.

Yli-Viikari och Koiranen åtalades för grovt missbruk av tjänsteställning efter att de slutit ett avtal med en tidigare anställd vid revisionsverket där personen under två års tid fått lön men inte haft någon arbetsplikt. Åklagaren yrkade på åtta månaders villkorlig fängelsedom.

Domen föll för missbruk av tjänsteställning. Yli-Viikari fick ingen lindring av straff på grund av den uppmärksamhet fallet fått. Koiranens straff lindrades däremot på grund av mediauppmärsamheten.

Eftersom Yli-Viikari inte dömdes till en fängelsedom, uppfylls inte kraven på en avsättning. Det betyder att det i princip finns en möjlighet för henne att återvända till sin tjänst som generaldirektör för Statens revisionsverk.

Yli-Viikari ska återvända till jobbet

Specialåklagare Mari Mattila säger att hon är nöjd med domen i stort, men hon hade velat se en dom för grovt missbruk av tjänsteställning.

– När vi kan gå igenom domen noggrannare får vi återkomma till ifall vi vill anmäla missnöje med domen, säger Mattila efter att hon precis fått domen.

Hon säger att med tanke på Yli-Viikaris ställning står åklagaren fortfarande fast vid att en villkorlig fängelsedom hade varit skälig.

– Jag ser det som möjligt att jag överklagar påföljderna.

När Svenska Yle når Yli-Viikari själv för en kommentar har hon läst igenom domen en gång. Hon säger att hon måste gå igenom den noggrant innan hon bestämmer sig för ett eventuellt överklagande.

Domen är ändå lindrigare än vad åklagaren krävde, hur känns det?

– Jag är ännu av åsikten att inget av det som hände var uppsåtligt, men det är sant, domen är lindrigare än vad åklagaren krävde.

Hur ser du på din framtid?

– Jag måste se på den positivt. Jag är ju ännu anställd på revisionsverket som överdirektör. Vi får se när i framtiden jag återvänder till Statens revisionsverk Jag ser det som positivt att kunna uppta arbetet igen.

När kan du återgå till jobbet?

– Det beror på revisionsverket, det är ett beslut de måste ta.

Yli-Viikari avskedades från posten som generaldirektör men har fortfarande sin överdirektörstjänst kvar.

Tjänsteman fick inte göra sitt jobb

Personen som Yli-Viikari och Koiranen slöt det omtalade avtalet med hade inte rätt att vistas på arbetsplatsen, använda några arbetsredskap eller representera verket i någon form under avtalstiden. För de första sex månaderna skulle tjänstemannen få full lön och under resten av tiden en summa som motsvarade 48 procent av månadslönen.

Under rättegången hävdade försvaret att det blev en enklare och i slutändan billigare process för Statens revisionsverk än att helt enkelt ha avskedat personen. Tjänstemannen ska inte ha presterat enligt förväntningar under flera års tid på verket.

Enligt försvaret blev rättegångens centrala fråga om om en tjänsteman är förpliktigad att arbeta. Specialåklagare Mattila sa att det inte går att ha en tjänst utan att ha en uppgift.

Catariina Salo i ett bildkollage med en bok som heter Ruusutarha.

Kommentar: Livet är inte en dans på rosor för Yli-Viikari

Tytti Yli-Viikari bar med sig Rosengården till rättegången.

Misstag eller försummelse av tjänst?

I rättegångens slutplädering sa specialåklagare Mattila att det enligt tjänstemannalagen är tjänstemannens centrala uppgift att göra ett jobb för vilket man får ersättning.

– Vi kan använda tre eller fyra timmar till för att fundera på hur och om tjänstemannen skött sitt jobb dåligt; men det spelar ingen roll.

Mattila sa även att om det i avtalet skulle ha varit frågan om ett misstag så måste de åtalade stå till svars för det. Åklagaren såg inte heller att personer i Yli-Viikaris och Koiranens position inte skulle ha känt till paragraferna i tjänstemannalagen.

Försvaret å sin sida sade att även om avtalet skulle anses vara olagligt så har tjänstemännen inte försökt dra någon nytta av det. Istället har de hela tiden sett till vad de ansett vara revisionsverkets bästa.

– Kan vi efter det vi hört säga att någon på olaglig väg försökt göra det som är bäst för verket? sa Yli-Viikaris försvarsadvokat Tuomas Aho under rättegången i december.

Flygpoäng blev noga synade

Yli-Viikari åtalades och dömdes dessutom för att privat ha använt flygpoäng som tjänats in genom tjänsteresor. Domen lyder brott mot tjänsteplikt och förskingring.

Under rättegången framkom det att Yli-Viikari gjort 117 tjänsteresor mellan mars 2016 och mars 2020. Tjänsteresorna var värda 500 000 flygpoäng. Dessutom har Yli-Viikari tjänat in cirka 60 000 poäng på privata resor som gått till samma Finnairkonto. Hon har använt flygpoäng till 16 privata resor och tre tax free-köp februari 2018 och augusti 2020.

Enligt åklagaren är de poäng som använts värda ungefär 6 000 euro. Försvaret säger i sin tur att flygpoängen i sig inte är värda något alls, eftersom man inte förlorar något på att inte använda dem.

Under 2021 kom ett direktiv om att en tjänsteman ska ha två separata flygpoängskonton, ett för tjänsteresor och ett för privat bruk.

Statens revisionsverk är en oberoende myndighet under Riksdagen. Myndighetens uppgift är bland annat att granska statsfinanserna.

Uppdaterad 28.1.2022 kl 14.23 med åklagarens kommentar.
Uppdaterad 28.2.2022 kl 15.48 med kommentar av Yli-Viikari.