Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborgs stad vill inte hyra väntsalen vid Karis järnvägsstation – i centrum finns i dag inga offentliga toaletter

Från 2022
Karis stationshus, gult trähus. Vinter och snö.
Bildtext För tillfället finns det inte några varma lokaler där man kan sätta sig ner och vänta om tågen är försenade. För kissnödiga är det riktigt illa.
Bild: Tiina Grönroos / Yle

När bröderna Andreas och Nico Rönnberg köpte Karis stationshus i början av året var det många som satte tummen upp. Handbollsbrödernas planer på att öppna väntsalen igen uppskattades extra mycket. Nu är de planerna i motvind.

Det verkar inte bli någon snabb lösning för frusna och kissnödiga tågresenärer eller andra som rör sig runt det nya resecentret i centrum av Karis

Bröderna Rönnberg har frågat om Raseborgs stad vill hyra väntsalen, men staden har tackat nej.

– Vi ser inte att det är stadens uppgift att upprätthålla en väntsal för någon som är ansvarig för verksamheten, det vill säga Senatstationfastigheter och VR, säger stadsdirektör Ragnar Lundqvist.

Orsaken till att väntsalen stängdes i fjol var det återkommande ofoget och vandaliseringen. Droppen som fick bägaren att rinna över för hyresgästen VR var när någon satte väntsalen i brand.

– Vi betalade för renoveringen och beslöt då att vi inte är intresserade av att hyra längre, säger fastighetskoordinator Marja-Terttu Kanerva.

I början av fjolåret möttes bland annat representanter från VR, bolaget Senatstationfastigheter och polisen.

– Jag föreslog för VR att de kunde ha ett lås med kod på dörren till väntsalen. Koden skulle finnas på tågbiljetten, men det ville inte VR. Orsaken VR gav var att då måste stationer på andra håll i Finland också förses med samma system, säger stadsdirektör Ragnar Lundqvist.

Lundqvist köper inte helt VR:s förklaring.

VR hyr eventuellt, men endast på vissa villkor

En av stationshusets nya ägare, Andreas Rönnberg säger att han hade hoppats kunna sätta sig ner med tjänstemän och politiker i Raseborg och tillsammans diskutera fram en bra och hållbar lösning. Nu fattades stadens nekande beslut på ett möte där bröderna Rönnberg inte deltog.

Rönnbergs efterlyser idéer på Facebook, men Andreas Rönnberg säger att ingendera brodern har slopat tanken på en väntsal. De har också vänt sig till VR.

Porträttbild på Andreas Rönnberg utanför Karis stationshus, ett gult trähus. Vinter och snö.
Bildtext Andreas Rönnberg berättar att bröderna redan har börjat renovera inomhus. Målet är att fylla huset med hyresgäster, men att öppna väntsalen har varit prio ett. Nu verkar det inte bli någon lönsamhet i det projektet.
Bild: Tiina Grönroos / Yle

På VR säger fastighetskoordinator Marja-Terttu Kanerva att järnvägsbolaget eventuellt kan tänka sig att hyra väntsalen på nytt, men då ska städning och övervakning skötas av någon annan.

– VR är inte villig att betala för övervakning, säger Kanerva och föreslår att en eventuell hyresgäst i en annan del av stationshuset kunde hålla koll på väntsalen.

– Det som VR erbjuder i hyra täcker bara en del av kostnaderna för städning och övervakning, säger Andreas Rönnberg.

Hyressumman lär vara densamma som VR betalade till den förra ägaren, Senatsfastigheter tillägger Andreas Rönnberg.

Rönnbergs har också hört sig för med en stiftelse om bröderna kunde få ekonomisk hjälp till städning och övervakning. Det kan vara en möjlighet, säger Andreas Rönnberg, men då får väntsalen inte bli en vinstbringande affär.

Hyresgäst sköter Ekenäs resecenter

I Ekenäs äger Raseborgs stad det gamla stationshuset. Där är väntrummet öppet eftersom en hyresgäst har sin affärsrörelse där.

– Restaurangägaren sköter också väntsalen och där har inte skett något ofog, det skulle eventuellt vara en lösning i Karis, funderar Raseborgs stadsdirektör Ragnar Lundqvist.

Lundqvist tillägger att då kanske VR eller aktiebolaget Senatstationfastigheter kunde ge en eventuell hyresgäst någon slags kompensation för att hen håller reda på väntsalen i Karis.

– Vi ser inte att staden kunde vara en lösning på det här problemet, säger Ragnar Lundqvist.

Karis centrum problematisk för den kissnödiga

Problemet i Karis centrum är att det inte finns några offentliga toaletter överhuvudtaget.

Resecentret i Karis har inga toaletter och tidigare hänvisades också busspassagerare till toaletterna i väntsalen i Karis stationshus. Ragnar Lundqvist medger att det är ett problem och en utmaning som han uttrycker det.

– Och inte har vi hittat någon lösning ännu. Vi borde kanske få till en lösning, funderar Lundqvist.

En möjlighet skulle vara toaletter som man betalar för, säger Ragnar Lundqvist, men tillägger att det har varit problem med sådana också.

– Den enklaste lösningen är att någon skulle ta ansvar för väntsalen och toaletterna, men vi ser det som sagt inte som stadens uppgift.

Raseborgs stadsdirektör säger att det inte är stadens uppgift att ansvara för väntsalar för tågresenärer

5:11

På andra språk

Diskussion om artikeln