Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Aggressiva meddelanden och utfrysning – nätmobbning som upplevs på jobbet belastar och ökar teknostressen

Från 2022
En illustration på en person som står framför en vit kub.
Bildtext Enligt doktoranden Magdalena Celuch är det viktigt att arbetsgivaren satsar på verktyg för att motverka nätmobbning och att anställda erbjuds stöd om mobbning sker.
Bild: Jyrki Lyytikkä / Yle

Nätmobbning som anställda upplever på jobbet har minskat under coronapandemin, visar en färsk studie från Tammerfors universitet. I studien utredde forskarna upprepad mobbning där mobbaren ingår i arbetsgemenskapen eller är en utomstående person.

Kollegerna utfryser en arbetskamrat ur en grupp på sociala medier eller struntar upprepade gånger i att svara på arbetskompisens e-postmeddelanden. En anställd får meddelanden skrivna i en aggressiv ton, till exempel av sin chef. Falsk information om en anställd sprids på sociala medier. Texter som hen skrivit kopieras och tas ur den ursprungliga kontexten eller så skickas hotfulla meddelanden till personen.

De här exemplen på nätmobbning som upplevs i arbetslivet, har forskare vid Tammerfors universitet studerat under de senaste två åren. Undersökningen publiceras inom kort och den fokuserar på upprepad mobbning, där de som mobbar ingår i arbetsgemenskapen eller är utomstående.

Mer om forskningsprojektet

  • I forskningsprojektet "Sosiaalinen media työelämässä" (fritt översatt ungefär "Sociala medier i arbetslivet") utreddes nätmobbning som upplevs på jobbet mellan åren 2019–2021.

  • Forskare vid Tammerfors universitet står för studien.

  • Undersökningen publiceras inom kort.

  • Undersökningen utfördes som en enkätundersökning med 768 deltagare. Deltagarna svarade fem gånger på enkäten. Deltagarna var personer i arbetsför ålder från runtom i Finland. Personerna arbetar inom olika branscher.

Enligt Magdalena Celuch, doktorand vid Tammerfors universitet, är det viktigt att också fokusera på sådan mobbning som utomstående personer ofta inte beskriver som så farlig. Ett exempel på det här kan vara att en kollega skriver meddelanden till sin arbetskamrat i en aggressiv ton.

– Man tänker kanske att det är som det är och det är lätt att förminska saken, men då det upprepas kan det vara svårt för någon, säger Celuch.

Psykisk belastning, utmattning, teknostress

Att uppleva nätmobbning på jobbet kan påverka arbetshälsan på många olika sätt.

I studien rapporterade de personer som upplevt mobbning varje månad mer psykisk belastning och utmattning än andra respondenter. Dessutom var de här personerna mindre ivriga och engagerade i sitt jobb än andra.

Då nästan var tionde person säger att hen upplever mobbning på jobbet varje månad, kan det beskrivas som ett stort problem

– De hade också mer teknostress – stress som kan kopplas till användningen av teknologi på jobbet, säger Celuch.

De som mobbas på jobbet upplever ibland att de inte kan distansera sig från den teknologi som används på jobbet. De kan ha svårare att använda sociala medier på jobbet.

Upplevd nätmobbning har minskat under coronatiden

Under undersökningens gång kom det också fram att den upplevda nätmobbningen på jobbet har minskat. Det är ett överraskande fynd, enligt forskarna.

Innan coronapandemin, våren 2019, upplevde cirka 15 procent av deltagarna i studien mobbning på jobbet varje månad. Under pandemin minskade andelen och på våren 2021 upplevde lite under 10 procent av deltagarna i studien mobbning på jobbet. Deltagarna var de samma 2021 som två år tidigare.

Ofta går olika former av mobbning hand i hand. Om någon på jobbet mobbar dig, gör hen oftast det både ansikte mot ansikte och på nätet

Magdalena Celuch, doktorand vid Tammerfors universitet

I studien har man inte specificerat information om hur allvarlig den mobbning som personerna upplever på jobbet är.

Även om undersökningen visar att nätmobbning i arbetslivet har minskat, säger Magdalena Celuch att mängden mobbning som förekommer är stor.

– Då nästan var tionde person säger att hen upplever mobbning på jobbet varje månad, kan det beskrivas som ett stort problem.

"Olika former av mobbning går hand i hand"

Distansarbete och att sociala situationer där man interagerar ansikte mot ansikte har minskat under coronaåren kan vara faktorer som har minskat nätmobbningen som sker i arbetslivet.

Under coronatiden ökade andelen som jobbar på distans i studien från 30 procent till 46 procent.

– Ofta går olika former av mobbning hand i hand. Om någon på jobbet mobbar dig, gör hen oftast det både ansikte mot ansikte och på nätet. Det är möjligt att distansjobbandet kan ha minskat spänningar mellan människor.

Medvetenheten om nättrakasserier och nätmobbning har ökat i och med att nätmobbning diskuteras mer i offentligheten. Enligt Celuch kan det här också vara en faktor som har minskat nätmobbningen på jobbet.

Nätmobbningen belastar hela arbetsmiljön

Enligt studien kan man utsättas för mobbning och trakasserier om man aktivt använder sociala medier i sitt arbete. Tidigare undersökningar har visat att distansjobb också kan vara en faktor.

I studien vid Tammerfors universitet visade sig distansarbete däremot vara en faktor som motverkar mobbning. Enligt Celuch handlar det delvis också om hur olika personer upplever olika situationer.

– Olika personer påverkas på olika sätt av olika situationer, säger Celuch.

Stödet från arbetsgemenskapen eller brist på stöd från arbetsgemenskapen påverkar också huruvida man upplever mobbning på jobbet. Personer som inte får stöd av sina chefer, upplever oftare negativa konsekvenser av mobbningen.

Mobbning som sker på nätet, och som har koppling till jobbet, kan påverka hela arbetsmiljön. Mobbningen kan försvaga jobbprestationer och förstöra stämningen.

Enligt Magdalena Celuch är det viktigt att arbetsgivaren satsar på verktyg för att motverka nätmobbning och att anställda erbjuds stöd om mobbning sker.

Artikeln är en översättning av Yle Uutisets artikel "Aggressiivisia viestejä, sometörkyä, ryhmien ulkopuolelle jättämistä – työssä koettu nettikiusaaminen kuormittaa ja lisää teknostressiä" skriven av Elisa Kallunki. Översättningen gjordes av Saga Mannila.