Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

THL rekommenderar försök med brukarrum för personer med drogberoende

Från 2022
Uppdaterad 31.01.2022 12:44.
Frankrikes första konsumtionsrum för narkotika öppnade i Paris 2016.
Bildtext Brukarrum finns på olika håll i Europa. Det här rummet öppnade i Paris 2016.
Bild: EPA/PATRICK KOVARIK/POOL

Institutet för hälsa och välfärd, THL, föreslår ibruktagande av en tillfällig speciallag som skulle möjliggöra försök med så kallade brukarrum. Det skulle enligt THL bidra med viktig information om hur brukarrum påverkar antalet drogrelaterade dödsfall.

Brukarrum är utrymmen där människor som använder droger kan göra det i en ren miljö under övervakning av sjukvårdspersonal. För tillfället tillåter inte Finlands lagar att man öppnar sådana lokaler.

THL:s rekommendation om att inleda försök med brukarrum är en av sju punkter på en lista över rekommenderade åtgärder för att minska på drogrelaterade dödsfall i Finland.

"Dödsfallen till följd av narkotikaförgiftning samt dödsfall på grund av långvarigt drogmissbruk har varit på uppgång under hela 2000-talet. Våra tjänster borde svara på den förändrade situationen", säger expert Sanna Kailanto i ett pressmeddelande från THL.

År 2020 dog 258 personer på grund av drogmissbruk i Finland. Tio år tidigare var siffran 156.

Kring hälften av de som dog 2020 var män yngre än 35 år.

Målet är att nå ut till missbrukarna och erbjuda hjälp

Enligt THL skulle brukarrummen i första hand göra det lättare att nå användare som inte får någon typ av behandling för sitt missbruk och erbjuda dem hjälp. Det här antas kunna minska på antalet dödsfall.

Andra mål skulle vara att sprida information om farligt blandmissbruk, minska på riskabel användning av nålar och få bort droganvändningen från gatubilden.

I rapporten konstaterar man ändå att brukarrummen inte nödvändigtvis skulle minska märkbart på de drogrelaterade dödsfallen, eftersom de i Finland främst orsakas av en kombination av buprenorfin och ämnen som paralyserar det centrala nervsystemet. Den livsfarliga effekten av den här kombinationen inträffar ofta först flera timmar efter intaget, då användaren redan har avlägsnat sig från brukarrummet.

I andra länder orsakas dödsfallen i högre grad av snabbverkande opioider.