Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Amnesty i ny rapport: "Israel bedriver apartheid – miljontals människor utsätts för konstant strukturellt förtryck"

Från 2022
Uppdaterad 01.02.2022 12:04.
Palestinsk kvinna är upprörd över att israeliska myndigheter kommer att demolera ett hus.
Bildtext En palestinsk kvinna upprörs av att israeliska myndigheter kommer att demolera ett hus i al-Tur i östra Jerusalem 25.1.2022.
Bild: Lehtikuva

Staten Israels förtryck av palestinierna innebär apartheid, uppger Amnesty International i en ny omfattande rapport. Diskriminering och brott mot mänskligheten kan inte godtas, och omvärlden bör nu ingripa, säger Amnesty.

Amnestys generalsekreterare Agnès Callamard säger i ett pressmeddelande att rapporten visar att "palestinier behandlas som en underlägsen folkgrupp som systematiskt berövas mänskliga rättigheter, oavsett om de bor i Gaza, östra Jerusalem, Hebron eller Israel".

Callamard påpekar att det inte finns något som kan rättfärdiga ett system som bygger på ett strukturellt förtryck av miljontals människor. "Apartheid har ingen plats i vår värld", säger hon, och fördömer de länder som stöder Israels politik.

Hon konstaterar också att FN inte ställer Israel till svars. "De länder som går med på vapenexport till Israel stöder apartheid, undergräver det internationella rättssystemet och ökar palestiniernas lidande", säger hon.

Forskning, juridisk analys och utomstående experters utvärderingar utgör grunden för de avslöjanden som Amnesty nu presenterar i sin rapport Israel’s Apartheid against Palestinians: Cruel System of Domination and Crime against Humanity.

Vad är apartheid?

 • Systematisk diskriminering av en grupp med målet att upprätthålla av repressiv förvaltning

 • Ett brott mot mänskliga rättigheter

 • Förbjudet enligt internationell lag

Palestinierna fråntas sina grundläggande rättigheter och friheter

Amnestys rapport visar att Israel berövar palestinierna deras grundläggande rättigheter och friheter på många sätt. På de ockuperade palestinska områdena är brotten mer våldsbetonade och förekommer i större skala än i själva Israel.

Palestinierna lider av de extrema begränsningar som har införts för deras rörelsefrihet. Det finns bevis på tvångsförflyttningar av palestinier och godtyckliga gripanden.

Ett färskt exempel på den skeva resursfördelning har setts under coronapandemin då bara 1,7 procent av den israeliska statens ersättningsstöd har riktats till den palestinska myndigheten

Amnesty International

Vidare har palestinska flyktingar som bor utomlands förbjudits att återvända till sina hem. Att palestinska flyktingar och deras ättlingar som deporterats under krig inte får återvända till sina tidigare hemtrakter strider mot internationell rätt, påpekar Amnesty.

Enligt Amnestys analys innebär de här brotten en del av ett systematiskt angrepp mot den palestinska befolkningen, med målet att upprätthålla ett repressivt och underkuvande system.

B’Tselem kritiserar Israel för att ha skapat fyra olika administrativa enheter där palestinier alltid är underställda judar, som kan röra sig fritt medan det krävs tillstånd för palestinier. Bilden är från Betlehem år 2018.
Bildtext Israel har skapat olika administrativa enheter där palestinier alltid är underställda judar, som kan röra sig fritt medan det krävs tillstånd för palestinier. Bilden är från Betlehem, tagen år 2018.
Bild: Aliaksandr Mazurkevich / Alamy

Amnesty International säger att organisationen erkänner såväl judarnas som palestiniernas självbestämmanderätt. Amnesty ifrågasätter inte heller Israels önskan att utgöra ett hem för judarna. Det faktum att Israel kallar landet för en judisk stat ger dock inte staten rätt att förtrycka och kuva andra, påpekar Amnesty.

Demonstranter dödas

Dödandet av palestinska demonstranter är ett exempel på de israeliska myndigheternas försök att upprätthålla sin maktposition, sägs det i rapporten.

År 2018 började palestinier i Gaza demonstrera vid gränsen mot Israel. De krävde ett slut på blockaden av Västbanken och ville att palestinska flyktingar skulle ges rätt att återvända till sina hem. Redan före protesterna meddelade de israeliska myndigheterna att palestinier vid gränsen skulle skjutas.

I slutet av 2019 hade sammanlagt 214 civila dödats av israeliska soldater. Av dessa var 46 barn. På grund av detta olagliga agerande uppmanar Amnesty International FN:s säkerhetsråd att inleda ett omfattande vapenembargo mot Israel. Enligt Amnesty bör förbudet omfatta vapen, ammunition och bevakningsutrustning.

Palestinska ungdomar gömmer sig bakom en provisorisk sköld under konfrontationer med israeliska säkerhetsstyrkor, efter en demonstration mot Israels expropriering av mark i byn Kfar Qaddum nära den judiska bosättningen Kedumim på den ockuperade Västbanken, den 21 januari 2022.
Bildtext Palestinska ungdomar gömmer sig bakom en provisorisk sköld under konfrontationer med israeliska säkerhetsstyrkor, efter en demonstration mot Israels expropriering av mark i byn Kfar Qaddum nära den judiska bosättningen Kedumim på den ockuperade Västbanken. 21.1. 2022.
Bild: Lehtikuva

Palestinier behandlas som "ett demografiskt hot" – den judiska befolkningen gagnas

Israel har ända sedan den israeliska staten skapades 1948 eftersträvat majoritetsställning för den judiska befolkningen. Sedan annekteringen av östra Jerusalem 1967 har israeliska regeringar satt upp mål för det demografiska förhållandet mellan judar och palestinier i Jerusalem.

Staten har förvaltat mark och resurser så att den judiska befolkningen gynnas. År 1967 utvidgade Israel de här metoderna till Västbanken och Gaza som har varit ockuperade sedan dess. I dag gäller systemet i alla områden som Israel kontrollerar – ett system som gagnar judar och förtrycker palestinier. Västbanken har styckats upp i olika slags zoner.

Karta över Israel
Bild: Yle

Amnestys rapport visar att de israeliska regeringarna konsekvent har behandlat palestinierna som ett demografiskt hot. Palestiniernas vistelse och rätt att äga landområden i Israel och på de ockuperade palestinska områdena har begränsats. Palestinierna har diskriminerats också då det gällt markfördelning, bostadspolitik, jordbrukspolitik och industriell verksamhet.

Allt fler judiska bosättningar på palestinska områden

Israel har sedan 1967 byggt bosättningar i de ockuperade palestinska områdena.

Israels officiella planer på egna judiska bosättningar har lett till att tusentals palestinier ställts inför hotet att bli tvångsförflyttade. Israel har stadigt utökat de judiska bosättningarna på ockuperat palestinskt territorium i strid med internationell lag.

De israeliska bosättningarna täcker för närvarande 10 procent av Västbankens landområde. I östra Jerusalem exproprierades 38 procent av palestiniernas områden under perioden 1967–2017.

Israel river palestinska hus på Västbanken
Bildtext Israeliska bulldozrar river provisoriska palestinska hus i byn al-Fikhit, söder om Yatta på Västbanken 12.1.2022
Bild: Lehtikuva

Palestinierna har bostad och jobb – men är statslösa

Den palestinska befolkningen har med tiden splittrats både geografiskt och politiskt.

Krigen 1947–1949 och 1967, ockupationen av de palestinska områdena och att det skapats olika rättsliga och administrativa system i regionen har lett till att de palestinska samhällena har sönderfallit och separerat dem från den judiska befolkningen i Israel.

Rättigheterna för de palestinier som bor i Israel är bättre förverkligade än för de palestinier som är bosatta på de ockuperade områdena. De som bor i Gaza och de som bor på Västbanken har olika erfarenheter, men på alla håll upplevs ett strukturellt förtryck från Israels sida.

Israel on rakentanut muureja ja aitoja Gazan kaistaleen ympärille. Sotilaat vartioivat niitä vuorokauden ympäri. Erezin rajanylityspaikka Israelista kuvattuna.
Bildtext Israel har byggt en mur kring Gaza och den bevakas dygnet runt.
Bild: Antti Kuronen / Yle

"En underlägsen grupp som består av icke-judar"

De israeliska myndigheterna behandlar palestinierna som en underlägsen grupp som definieras genom att de är icke-judar.

Diskrimineringen utgår från israelisk lag och drabbar alla palestinier i Israel och på de ockuperade palestinska områdena. Israels nationalstatslag placerar landets palestinska medborgare i en ojämlik ställning jämfört med israeliska judar.

På Västbanken och Gaza där Israel har skött folkbokföringen sedan 1967 är de flesta palestinier statslösa. De får bo och arbeta i området bara med stöd av ett identitetskort som beviljats ​​av den israeliska armén.

Palestinier som bor i det av Israels annekterade östra Jerusalem beviljas permanent uppehållstillstånd i stället för medborgarskap. Tillstånden är dock inte alltid permanenta. Sedan 1967 har det israeliska inrikesministeriet återkallat mer än 14 000 palestinska uppehållstillstånd och tvångsförflyttat palestinier till områden utanför staden. Situationen för palestinierna i östra Jerusalem är svår, och de byråkratiska trakasserier som de utsätts för får många av dem att lämna staden.

Israeliska myndigheter river ett palestinskt hus i östra Jerusalem 25.1.2022.
Bildtext Israeliska maskiner river ett palestinskt hus i Al-Tur i östra Jerusalem 25.1. 2022. Israeliska myndigheterna demolerar regelbundet bostäder i palestinska områden i östra Jerusalem och den ockuperade Västbanken om de saknar israeliskt bygglov. Ett sådant byggtillstånd är mycket svårt att få vilket leder till kronisk bostadsbrist. En del ägare föredrar att riva sina hem själva för att slippa betala myndigheterna för rivningen.
Bild: Lehtikuva

"Mindre värda medborgare"

Under 2018 blev diskrimineringen av palestinierna också uppenbar i nationalstatslagen. Där definierar man för första gången Israel som en uteslutande "judisk stat".

Lagen främjar judiska bosättningar och försvagar arabiska som landets officiella språk.

Amnestys forskning visar att 80 procent av Israels landyta inte är tillgänglig för palestinierna. Med hjälp av expropriering, tvångsinlösning, markanvändningslagar och zonindelningar utesluts palestinierna.

Negev /Naqab i södra Israel är ett exempel på ett område där de israeliska myndigheternas planerings- och byggmetoder utesluter palestinier. Israels myndigheter har sedan 1948 arbetat för att området ska vara ett område för den judiska befolkningen. Där finns stora landområden som beskrivs som naturreservat eller militära zoner. Metoderna har haft en förödande effekt på tiotusentals palestinska beduiners liv i regionen.

Israel vägrar erkänna 35 beduinbyar med en total befolkning på 68 000 människor. Därför ingår de inte i det statliga el- eller vattennätet, och husen i området demoleras regelbundet. Eftersom byarna inte har officiell status får invånarna inte delta i politiken och har ingen rätt till hälsovård eller utbildning.

De här omständigheterna har tvingat många palestinier att fly från sina hem och byar, vilket i praktiken innebär tvångsförflyttning.

Statliga medel fördelas också på ett diskriminerande sätt. Ett färskt exempel på resursfördelningen har setts under coronapandemin då bara 1,7 procent av statens stöd för förluster i samband med epidemin har riktats till den palestinska myndigheten, konstaterar Amnesty.

Decennier av medveten ojämlik behandling har lett till att de israeliska palestinierna befinner sig i en ekonomiskt betydligt sämre situation än de israeliska judarna.

En palestinsk man tvingas stänga sin butik
Bildtext Israeliska soldater beordrar palestinska försäljare att stänga sina butiker i den gamla delen av staden Hebron på Västbanken efter att stenar kastats mot israeliska bosättare. Enligt Hebrons borgmästare tvingade israeliska styrkor den 29 januari flera palestinska butiker i Hebron att stänga i ett försök att tömma området på dess palestinska företag och invånare. Hebron är en delad stad med flera hundra judiska bosättare som bor bland över 140 000 palestinier.
Bild: EPA-EFE/All Over Press

Palestinierna tvingas bygga utan bygglov – och då demoleras husen av israeliska myndigheter

 • Israel har otaliga lagar och metoder som gör det möjligt att kontrollera områden och utestänga palestinierna.

 • Palestinierna fråntas sina områden via tvångsvräkningar.

 • Till exempel palestinier som bor i zon C i östra Jerusalem i de ockuperade palestinska områdena är under israeliskt styre. Här beviljas inte palestinierna bygglov.

 • Därför tvingas palestinierna bygga illegala byggnader – vilket leder till att de israeliska myndigheterna kan kräva att byggnaderna rivs.

 • Israel har förstört hundratusentals palestinska hem och palestinsk egendom. Myndigheterna demolerar regelbundet bostäder i palestinska områden i östra Jerusalem och den ockuperade Västbanken om de saknar israeliskt bygglov.

Palestinier transporterar ved i Khan Younis på Gazaremsan
Bildtext Palestinier transporterar ved i Khan Younis på Gazaremsan 19.1.2022.
Bild: Lehtikuva

Begränsad rörelsefrihet: Vägspärrar och kontroller hör till palestiniernas vardag

Israeliska myndigheter har sedan mitten av 1990-talet begränsat palestiniernas rörelsefrihet i de ockuperade palestinska områdena.

Armén har placerat ut kontrollpunkter, vägspärrar och staket för att utöva kontroll. Palestinier har isolerats i "militära områden" av ett över 700 kilometer långt stängsel. Staketet byggs fortfarande vidare.

Palestinier måste ansöka om en rad olika tillstånd för att kunna återvända eller lämna sina hem. Särskilda tillstånd behövs för resor inom de ockuperade områdena och mellan Gaza och Västbanken.

Kalastus on vaikeaa Gazassa, koska Israel rajoittaa kuinka kauas rannasta kalastajat saavat mennä.
Bildtext Det är svårt att fiska i Gaza för Israel begränsar fisket och avgör hur långt från stranden fiskebåtarna får gå.
Bild: Antti Kuronen / Yle

Humanitär kris i Gaza

Över två miljoner palestinier lever under ett slags israelisk belägring i Gaza. Där har det uppstått en humanitär kris.

Det är nästan omöjligt för Gazabor att resa utomlands eller till de ockuperade palestinska områdena. De har effektivt separerats från resten av världen.

Palestinier sitter fast vid kontrollpunkter i timmar och sitter ännu en gång och väntar på nya tillstånd medan israeliska medborgare kan röra sig i regionen hur de vill

Amnestys generalsekreterare Agnès Callamard

Amnesty Internationals utredare har gått igenom olika slags säkerhetsargument som de israeliska myndigheterna hänvisar till vid behandlingen av palestinierna. Vissa israeliska metoder kan ses som legitima av säkerhetsskäl, men de genomförs på ett mycket oproportionerligt och diskriminerande sätt vilket bryter mot internationell rätt, påpekar Amnesty.

Dessutom använder sig Israel också av andra metoder som inte kan kopplas till säkerhetsskäl utan syftar enligt Amnesty enbart till förtryck och underkuvande.

Amnestys rekommendationer för framtiden

Amnesty vill hjälpa Israel att börja avveckla apartheidsystemet och de diskriminerande strukturerna, segregeringen och förtrycket som vidmakthåller apartheid.

Förstörelsen av bostäder och tvångsvräkningar måste stoppas omedelbart.

Israel måste erkänna lika rättigheter för palestinier både i Israel och i de ockuperade palestinska områdena i enlighet med internationella åtaganden om mänskliga rättigheter och humanitär rätt.

Palestinska flyktingar och deras ättlingar måste få återvända hem.

Människor som har upplevt kränkningar av mänskliga rättigheter eller brott mot mänskligheten måste ges full ersättning och stöd.

Andra länder kan inte längre kringgå Israels apartheid.

Kränkningarna av de mänskliga rättigheterna i Israel och i de ockuperade palestinska områdena är så omfattande att det internationella samfundet omedelbart måste ändra sin inställning till den människorättsliga krisen i regionen.

Alla stater kan ingripa juridiskt mot personer som skäligen kan misstänkas för apartheidbrott enligt folkrätten. De stater som har undertecknat konventionen mot apartheid har en skyldighet att göra det.

Palestinier och israeler fastnar i en cirkel av våld om vi inte utrotar grundorsakerna. Israel måste avveckla apartheidsystemet och börja ge palestinier rättigheter och värdighet. Annars kommer fred och säkerhet inte att uppnås vare sig för palestinier eller israeler

Amnestys generalsekreterare Agnès Callamard

"Israel – det judiska folkets nationalstat"

 • I maj 1948 tillkännagavs en deklaration om upprättandet av staten Israel en judisk stat.

 • Den skulle garanterade rätten till "fullständig jämlikhet, och sociala och politiska rättigheter för alla dess invånare".

 • Innan staten Israel grundades 1948 utgjorde palestinierna cirka 70 procent av befolkningen i Palestina (då ett brittiskt mandatområde) och ägde cirka 90 procent av den privatägda marken. Judar, av vilka många hade emigrerat från Europa, utgjorde cirka 30 procent av befolkningen och de och judiska institutionerna ägde cirka 6,5 procent av jorden.

 • Samtidigt som Israel etablerades som en judisk stat, uppmanades det judiska folket runt om i världen att flytta till Israel.

 • År 1950 gav Israel varje jude rätten att immigrera till Israel enligt lagen om återvändande, följt av rätten till automatiskt israeliskt medborgarskap enligt medborgarskapslagen för 1952.

 • Samtidigt fördrevs hundratusentals palestinska flyktingar under konflikten 1947–49. De har inte fått återvända till sina hem med hänvisning till demografiska skäl.

 • Israel tog över omfattande delar av palestiniernas mark och naturresurser. Israel införde lagar, politik och praxis som systematiskt diskriminerade palestinierna och splittrade dem geografiskt och politiskt.

 • I 2018 års nationalstatslag presenteras principen om att "staten Israel är det judiska folkets nationalstat" och att rätten till självbestämmande är "exklusiv för det judiska folket".

 • Palestinierna har förvisats till enklaver inom staten Israel och till Västbanken och Gazaremsan.

Palestinierna är utspridda – svårt att bedöma det exakta antalet

 • I dag utgör palestinska medborgare och permanenta invånare i Israel kring 20 procent av Israels befolkning och antalet är cirka 1,9 miljoner. En majoritet av dem tillhör de familjer som stannade kvar 1948.

 • Cirka 90 procent av palestinierna med israeliskt medborgarskap bor i 139 tätorter befolkade städer och byar i Galileen- och Triangelregionerna i norra Israel och Negev/Naqab-regionen i söder, som ett resultat av medveten segregationspolitik.

 • Resterande 10 procent bor i "blandstäder".

 • Cirka 3 miljoner palestinier bor i övriga delar av Västbanken.

 • Cirka 2 miljoner palestinier bor på Gazaremsan. Av dessa är cirka 1,4 miljoner registrerade som flyktingar vid FN:s hjälporganisation Byrån för palestinska flyktingar i Mellanöstern (UNRWA).

Amnesty International genomförde sina analyser mellan juli 2017 och november 2021. Forskare har utförligt gått igenom israelisk lagstiftning, förordningar, militära order, direktiv från statliga institutioner och uttalanden från israeliska regeringar och militära tjänstemän. Planerings- och zonindelningsdokument, budgetar och statistik, parlamentariska arkiv och domstolsdokument har granskats. Vidare har rapporter och statistik publicerade av palestinska myndigheter analyserats.

Amnesty International har talat med representanter för den palestinska myndigheten, Israel och internationella icke-statliga organisationer (NGO), FN-organ, rättstillämpare, forskare och journalister. Dessutom har det genomförts en omfattande juridisk analys av situationen.

Amnesty International säger att dess arbete syftar till att stödja det palestinska civila samhället och israeliska organisationer i ansträngningarna att få ett slut på Israels förtryck av palestinierna.