Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

ABC-macken i Hangö rivs nu – Varuboden-Osla hoppas kunna bygga en ny mack redan i år

En bensinmack har stängts och skärmats av med tillfälligt staket
Bildtext Nu ska ABC-macken i Hangö centrum rivas. Den stängde i juni 2020. Arkivbild.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Vasa förvaltningsdomstol slår fast att miljölovet för ABC-macken på Sandövägen var lagstridigt. Varuboden-Osla har redan en godkänd rivningsplan för macken och blickar nu framåt.

Det är Varuboden-Osla som äger ABC-macken i Hangö centrum. Andelslagets utvecklingsdirektör Jukka Pöyhönen är inte speciellt överraskad över Vasa förvaltningsdomstols beslut, som innebär att macken fortfarande inte får öppna.

– Vi har utgått från att beslutet skulle bli så här och har beslutat att macken ska rivas, säger han.

Det innebär också att Varuboden-Osla inte kommer att överklaga beslutet.

Nylands Närings-, trafik- och miljöcentral har redan godkänt rivningsplanen för macken. Det är ännu inte klart vem som ska sköta rivningsarbetet, men meningen är att macken jämnas med marken under det här året.

En ny mack blir färdig på två månader

Varuboden-Osla har för avsikt att bygga en ny mack i samband med att en ny S-market byggs vid Stationstorget.

De planerna kan bli verklighet då detaljplaneändringen för Stationstorgets område träder i kraft.

Planen godkändes ursprungligen av Hangö stadsfullmäktige i maj 2021, men har skjutits upp eftersom Nylands närings-, trafik- och miljöcentral lämnade in en rättelseuppmaning om att Centralskolan borde återfå sin skyddsbeteckning. Stadsstyrelsen beslöt att rätta detaljplaneändringen i augusti 2021.

Hangö stadsstyrelse behandlade detaljplaneändringen på sitt möte i måndags (31.1) och godkände att den träder i kraft i sin helhet.

Den nya mackens plats finns redan utritad i detaljplanen. Bara alla lov är i skick tar det ungefär två månader att uppföra den, säger Jukka Pöyhönen, som hoppas att byggstarten kan ske redan i år.

– Vi kommer att börja med att bygga den nya bränslemacken eftersom behovet är stort i Hangö.

För tillfället finns det bara en kallmack i Hangö centrum och den lämpar sig dåligt för långtradare och tunga fordon att fylla bränsletankarna.

Miljöskydd versus försörjningstrygghet

Svängarna har varit många kring ABC-macken på Sandövägen.

Hangö stad har menat att macken behövs bland annat för att det är den enda plats där långtradare har kunnat tanka i Hangö centrum.

Det har också hänt att bränslet har tagit slut vid kallmacken vid torget och det innebär en risk när det gäller försörjningstryggheten i Hangö, anser Hangö stad.

Nyland Närings-, trafik- och miljöcentral och Finlands Naturskyddsförbunds nyländska krets har å sin sida fört fram att ABC-macken inte ska vara i användning överhuvudtaget.

Orsaken är att den ligger på ett känsligt grundvattenområde och verksamheten innebär en stor risk för grundvattnets kvalitet.

Många svängar i dansen

ABC-macken vid Sandövägen stängde i juni 2020 eftersom miljötillståndet upphörde.

Varuboden-Osla ansökte då om ett nytt miljötillstånd och Hangö miljönämnd beviljade ett tillfälligt tillstånd för högst två år. Meningen var att man under den tiden skulle hitta en ersättande plats utanför grundvattenområdet.

Det här beslutet överklagades av Nylands Närings-, trafik- och miljöcentral och Finlands Naturskyddsförbunds nyländska krets.

Miljönämnden i Hangö beslöt i februari 2021 att ändå bevilja Varuboden-Osla rätt att inleda verksamheten innan domstolen hade tagit ställning till besvären. Det här ledde i sin tur till att Vasa förvaltningsdomstol slog fast att ABC-macken på Sandövägen inte får öppnas förrän besvären hade behandlats.

Miljönämndens beslut hävs

Nu har Vasa förvaltningsdomstol hunnit behandla ärendet och upphäver miljönämndens båda beslut om ABC-mackens miljötillstånd och tillstånd att inleda verksamheten.

Enligt förvaltningsdomstolen kan man enbart bevilja miljötillstånd med stöd av miljöskyddslagen. Miljönämnden kan inte bevilja miljötillstånd på grund av att stadens bränsledistribution ska tryggas.

I det miljötillstånd som Hangö miljönämnd gav fanns inte några tillståndsvillkor och beslutet var inte motiverat på det sätt som förvaltningslagen kräver. Det innebär att miljönämndens beslut är lagstridigt.

2.2.2022 kl 14.18 Artikeln uppdaterades med informationen om att Hangö stadsstyrelse beslutade att detaljplaneändringen för Stationstorget samt den gamla brandstationen och dess närmiljö träder i kraft i sin helhet.

Diskussion om artikeln