Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

HSF Marines containerbyggnad i Östra hamnen i Hangö får bygglov i tio år

Från 2022
Uppdaterad 03.02.2022 19:44.
En ljusgrå och mörkgrå byggnad i Östra hamnen i Hangö som är hamnkontor.
Bildtext HFS Marine har sitt hamnkontor i en tillfällig containerbyggnad. Arkivbild.
Bild: Marica Hildén / Yle

HSF Marine får ett tidsbegränsat bygglov på tio år för hamnkontoret och -caféet i Östra hamnen. Så länge avtalet för att sköta hamnen är kort kommer inga stora investeringar att göras.

Enligt den gällande detaljplanen får man inte bygga i området. HFS Marines befintliga containerbyggnad har därför uppförts med ett tillfälligt bygglov, som gavs för fem år.

Byggnaden är 155 kvadratmeter stor och där finns ett hamnkontor och -café som är i bruk sommartid. Där finns olika slags service, som dusch och bastu, som båthamnens kunder kan använda.

När HSF Marine ansökte om det tillfälliga bygglovet var områdets planarbete oavslutat. Fem år senare har planarbetet inte gått vidare och därför ville bolaget ha ett permanent bygglov för bygganden.

HSF Marine ansökte också om tio kvadratmeter tilläggsbyggrätt för en lagerlokal.

Miljönämnden har nu beviljat undantag för ett tio års tidsbegränsat bygglov. Den maximala byggrätten på 158 volymkvadratmeter får inte överskridas och fasaden måste anpassas till hamnens miljö och landskap.

Små fasadändringar ska göras

HSF Marine har för avsikt att göra små förbättringar på containerbyggnaden, säger Hangö Segelförenings kommodor Mikael Lindqvist.

– Det handlar om små fasadändringar så att det inte ska regna in i konstruktionen, till exempel små tak över dörröppningar och fönstergluggar.

HSF Marines avtal att sköta gästhamnen går ut år 2025. Så länge det avtalet inte förlängs kommer HSF Marine inte heller att ha möjlighet att göra stora investeringar i sin verksamhet.

Avsikten är att få ett längre gästhamnsavtal för att kunna investera i hamnens infrastruktur och i servicebyggnaden, säger Mikael Lindqvist.

– Det handlar om investeringar på hundratusentals euro så vi talar om ett minimiavtal på 20 till 30 år för att kunna finansiera det. Det innebär lånefinansiering som vi sedan kan tjäna in i verksamheten, säger Lindqvist.

Var den permanenta servicebyggnaden i något skede ska placeras i Östra hamnen avgörs i samband med detaljplaneringen som pågår för området.

– Jag hoppas att stadens beslutsfattare inser att det krävs mer långsiktigt tänkande för att utveckla gästhamnen och för att hitta operatörer, säger Mikael Lindqvist.

Rättelse 3.2.2022: Tidigare stod det felaktigt att Mikael Lindqvist vad HSF Marines kommodor.