Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Strängare begränsningar i Österbotten än i andra delar av landet – Regionförvaltningsverket följer sjukvårdens rekommendationer

Uppdaterad 31.01.2022 20:20.
Läktaren i Vasa ishall.
Bild: Terhi Varjonen/Yle

I februari får 20 personer samlas inomhus in Österbotten, det är betydligt färre än i till exempel Sydvästra Finland där deltagarantalet får vara högst 50 procent av det största tillåtna antalet personer i lokalen.

Regionförvaltningsverket tog på måndag 31 januari tillbaka sitt beslut om att stänga vissa idrotts-, hobby- och rekreationsutrymmen inom kommunerna i Österbottens välfärdsområde.

Regionförvaltningsverket upphävde stängningen eftersom sjukvårdsdistriktets sakkunniga bedömer att lagens kriterier för en stängning av utrymmen inte längre uppfylls.

Däremot väljer man att stå fast vid begränsningarna gällande offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inomhus. Regionförvaltningsverket beslöt på fredag den 28 januari att maxgränsen är 20 personer på offentliga tillställningar. Den begränsningen är i kraft fram till den 28 februari.

Det är betydligt färre än i till exempel Sydvästra Finland där deltagarantalet får vara högst 50 procent av det största tillåtna antalet personer i lokalen.

Vilket skede pandemin är i avgör

Regionförvaltningsöverläkare Eeva Mäkinen på regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland förklarar att skillnaden beror på vilken fas av pandemin ett område befinner sig.

Hon säger att regionförvaltningsverken har stor bestämmanderätt över hurudana restriktioner som ska gälla i det egna området.

– Den bästa sakkännedomen om det aktuella epidemiläget och belastningen på sjukvården har enligt lagen sjukvårdsdistriktet och regionförvaltningsverken hör därför sjukvården innan vi fattar våra beslut, säger Mäkinen.

Enligt Mäkinen har epidemin framskridit snabbare i Södra Finland.

– Troligen nås epidemins topp där tidigare än hos oss. Därför är det helt möjligt att restriktioner hävs långsammare i olika delar av landet.

Restriktionerna har varit olika också tidigare

På samma sätt eller tvärtom har det varit tidigare under epidemin då restriktionerna har varierat mellan olika regioner beroende på smittläge.

– Alla har nog som mål att restriktionerna ska hävas så snabbt som möjligt. Men ändå måste man överväga ett sådant beslut noga, så att man inte sen behöver införa strängare restriktioner igen.

På måndagen lämnade kompositören Thomas Enroth och sopranen Kajsa Dahlbäck in ett besvär gällande maxgränsen är 20 personer på offentliga tillställningar till förvaltningsdomstolen. De vill att Regionförvaltningsverket genast häver restriktionerna.

Förstår frustrationen

Enligt Mäkinen har ett flertal besvär lämnats in mot Regionförvaltningsverkets beslut om begränsningar.

– Jag förstår att folk kan känna sig frustrerade över coronabegränsningarna eftersom vi har tvingats leva med dem så länge.

Enligt Mäkinen har Förvaltningsdomstolen ännu inte gett några domar om någon av de begränsningar som Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har gjort. Däremot har det kommit några mellandomar.

– De mellandomar som nu har kommit gäller beslut som vi har fattat i november och december.