Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Högskolorna i Svenskfinland hoppas kunna återgå till normal undervisning innan sommaren – i februari är det ändå hybridmodell som gäller

Från 2022
Uppdaterad 31.01.2022 19:00.
Studerandes händer som skriver på en bärbar dator.
Bildtext Från och med februari ökar högskolorna i Svenskfinland stegvis på närundervisngen.
Bild: Tuomo Björksten/Yle

Sista januari upphör rekommendationen om distansundervisning för högskolor i områden med samhällsspridning. Högskolorna i Svenskfinland går in för hybridundervisning i februari – men har mycket varierande planer på när undervinsingen sker som normalt igen.

Arcada

Yrkeshögskolan Arcada kommer att återgå till en form av hybridundervisning, vilket innebär att en del av undervisningen kommer att ordnas som närundervisning och en del på distans.

Det här sker från och med den sjunde februari, för att ge personalen tid att anpassa sig till situationen, berättar Hanna Donner, kommunkationschef vid Yrkeshögskolan Arcada.

Samma hybridmodell användes också i höstas, då coronaläget var bättre under en tid.

Hybridmodellen innebär att all typs undervisning kan ordnas på campus i mindre grupper, med högst 30 personer.

För föreläsningar med fler än 30 deltagare är rekommendationen att undervisningen ordnas på distans fram till slutet av februari.

Från och med mars planerar Arcada att öppna upp ytterligare, och då ska närundervisningen synas i varje studerandes vardag, säger Donner.

Alla som rör sig i Arcada förväntas bära munskydd.

Ingången till Yrkeshögskolan Arcada vintertid.
Bildtext Arcadas stora byggnad får stå tom ett tag till. Närundervisningen inleds först andra veckan i februari.
Bild: Yle / Hanna Othman

Hanken

Hanken kan erbjuda närundervisning från och med början av februari, men fysisk närvaro krävs inte av studerandena. Det ska med andra ord gå att delta i en kurs också på distans.

Tentamina kan ändå kräva fysisk närvaro, säger Marlene Günsberg, kommunkationsspecialist vid Hanken.

Det här gäller från och med början av februari fram till den 13 mars.

Det är upp till den som ansvarar för undervisningen att välja om undervisningen ordnas som närundervisning eller på distans.

För den undervisning som ordnas fysiskt på Hanken får endast hälften av platserna i undervisningsutrymmet fyllas, berättar Günsberg.

Enligt henne är utrymmena så pass stora att det här inte borde orsaka att någon som vill delta i undervisningen på plats inte kunde göra det.

– Vi förutsätter att man använder munskydd då man rör sig i Hankens utrymmen, säger Günsberg.

Helsingfors universitet

Helsingfors universitet ökar på närundervisningen och handledningen på campus från och med februari. Högst 50 studerande kan delta i närundervisning i en och samma grupp.

Tentamina kan ordnas antingen på campus eller på distans.

Det här gäller fram till mitten av mars.

Porthaniabyggnaden på Helsingfors universitets centrumkampus.
Bildtext Helsingfors universitet är den högskolan som snabbast tänker återgå till normalläge.Redan i mars ska undervisningen löpa som normalt.
Bild: Tiina Jutila / Yle

Från och med den fjärde perioden, den 14 mars, är tanken att undervisningen ska ske som normalt på campus igen, säger Susanna Niinistö-Sivuranta, utvecklingsdirektör vid Helsingfors universitet.

– Målet är att få studerandena tillbaka till campus innan sommar, säger Niinistö-Sivuranta.

Också vid Helsingfors universitet förutsätts munskydd då man rör sig på campus.

Novia

Yrkeshögskolan Novia kommer gradvis att återgå till närundervisning från och med början av februari. Det innebär mera undervisning på campus, i kombination med distansstudier, berättar Jenny Svartsjö, kommunikationschef vid yrkeshögskolan Novia.

Närundervisning kommer i första hand erbjudas första och andra årets studerande.

Det är prefekten som tillsammans med den som ansvarar för undervisningen beslutar om hur undervisningen ordnas.

– Vi strävar efter att att erbjuda streamningmöjligheter om man inte kan delta i närundervisningen på grund av karantän eller förkylningssymtom, säger Svartsjö.

Också Novia kräver att munskydd används på campus.

Åbo Akademi

Åbo Akademi kommer gradvis att öka på närundervisningen från och med februari. Målet är att om möjligt öppna upp för normal undervisning från och med fjärde perioden, det vill säga den 21 mars, berättar Thurid Eriksson, kommunikationschef vid Åbo Akademi.

För tillfället rekommenderas alternativa former för examina, men vid behov kan tentamina också ordnas fysiskt på campus, berättar Eriksson.

Alla som rör sig i Åbo Akademis utrymmen förutsätts bära munskydd.

Aalto-universitetet

Aalto-universitetet kommer att fortsätta med de begränsningar som gäller för tillfället fram till slutet av den tredje perioden, det vill säga till den 25 februari. Det innebär att undervisning som ordnas för fler än 40 deltagare fortsättningsvis ordnas på distans, medan undervisning där färre än 40 personer deltar kan ordnas på plats.

Enligt universitetets webbplats är det sannolikt att undervisningen från och med den fjärde perioden huvudsakligen kan ordnas vanligt igen.

Munskydd förusätts i universitetes utrymmen.

Mera information om vad som gäller för de olika högskolornas del hittar du på deras webbplatser.

Källor: Statsrådets webbplats, Hankens webbplats, Helsingfors universitets webbplats, Novias webbplats, Aalto-universitetets webbplats, Åbo Akademis webbplats

Artikeln uppdaterades 31.1.2022 kl. 18.58, Åbo Akademis webbplats lades med som en källa.

Diskussion om artikeln