Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Yle-enkät: Riksdagsledamöter från högerpartierna och De Gröna ser ökat ryskt hot mot Finlands säkerhet – vänsterpartierna och Centern håller inte med

Från 2022
Satellitbild av pansarvagnar och tält i ett snöigt landskap.
Bildtext Rysslands utrustning i närheten av Ukraina har väckt stark oro också i Finland. På satellitbilderna syns ryskt artilleri och tält i Voronezh i sydvästra Ryssland.
Bild: Maxar Technologies / AFP

En majoritet av de riksdagsledamöter som har svarat på en enkät som Yle har gjort anser att hotet från Ryssland mot Finlands säkerhet har vuxit, det här anser främst ledamöter från högerpartierna och De Gröna.

Yle frågade alla riksdagsledamöter om Rysslands hot mot Finlands säkerhet har ökat under de senaste månaderna. Av de 120 som svarade ansåg 72 att hotet har ökat. Det här tyckte alla från Samlingspartiet, förutom en, och alla riksdagsledamöter från Svenska folkpartiet, De Gröna och Kristdemokraterna.

Men en tredjedel, 41 ledamöter, ansåg att hotet från Ryssland inte har ökat. Här var Socialdemokraternas, Vänsterförbundets och Centerns riksdagsledamöter i majoritet.

Främst delar den här frågan de sannfinländska riksdagsledamöterna. Sju av dem som svarade kunde inte ta ställning.

Konflikten berör Finland indirekt

De riksdagsledamöter som ansåg att Rysslands hot mot Finlands säkerhet har ökat, nämnde ofta att det här skulle ske indirekt – alltså att man inte anser att Ryssland hotar Finland direkt, utan att Rysslands agerande ökar spänningarna i Europa. På så sätt ökar hotet mot Finland.

– Det finns inte ett direkt militärt hot mot Finland. Vårt säkerhetsläge är bra. Rysslands beredskap att använda militär styrka för att nå sina mål försvagar den allmänna säkerheten i hela Europa, indirekt också i Finland, säger exempelvis Samlingspartiets Sari Sarkomaa.

– Rysslands och västs säkerhetspolitiska relation är vid en kritisk punkt, säger Peter Östman, från Kristdemokraterna.

Så här gjordes enkäten

Alla riksdagsledamöter fick frågan “Har Rysslands hot mot Finlands säkerhet ökat under de senaste månaderna?”

Av 200 riksdagsledamöter svarade 120

Enkäten gjordes mellan 19 och 26 januari

Många riksdagsledamöter hänvisar särskilt till Rysslands ökande upprustning vid Ukrainas gräns och kraven på att förhindra Natos utvidgning österut, som har hörts från Moskva.

– Rysslands tanke om en intressesfär orsakar instabilitet i hela Europa. Också om vi inte skulle tala om ett direkt militärt hot mot Finland, ifrågasätts suveräna staters rätt att fatta egna säkerhetspolitiska beslut genom vårt grannlands handlande, skriver Centerns Jouni Ovaska då han förklarar sin ståndpunkt.

– En allmän oro i Finlands närområden är en sak som vi måste följa med noggrant ur finländskt säkerhetsperspektiv. Att Ryssland koncentrerar sin vapenstyrka vid den ukrainska gränsen ökar hotet om en väpnad konflikt i Europa, skriver Jenni Pitko från De Gröna.

Timo Heinonen från Samlingspartiet tror att Finland också direkt kan bli föremål för fientliga handlingar från Ryssland.

– Ryssland testar helt klart västs gränser, och vilja och möjlighet att reagera. Det är helt möjligt att Ryssland kan komma att rikta sina handlingar också mot Finland på ett eller annat sätt som en del av sin operation. Genom att agera mot många länder samtidigt skulle det bli ännu svårare för väst att reagera.

– Ryssland har med sitt agerande ökat spänningarna i Europa, vid Ukrainas gräns och på Östersjön. Även om hotet inte direkt riktas mot Finland, påverkar situationen i den europeiska säkerhetspolitiken också oss. På så sätt har det säkerhetspolitiska läget försvagats, skriver Svenska folkpartiets Anders Adlercreutz.

Också en liten majoritet bland Sannfinländarna anser att Ryssland hotar Finlands säkerhet mer än tidigare.

– Putin för en allt aggressivare utrikespolitik av inrikespolitiska orsaker, skriver Sannfinländarnas ordförande Riikka Purra.

“Inget direkt hot mot Finland”

Också många av de riksdagsledamöter som inte anser att Rysslands hot mot Finland säkerhet har ökat, konstaterar att det allmänna internationella säkerhetsläget ändå är spändare än tidigare.

De här riksdagsledamöterna understryker ändå i sina argument att Rysslands och Finlands relation tillsvidare är likadan som tidigare och att hotet mot Finland inte har ökat.

– Rysslands militära närvaro vid Ukrainas gräns har ökat spänningarna mellan Ryssland och Ukraina, inte till Finland, skriver Centerns Katri Kulmuni.

– Hotet riktar sig inte direkt till Finland, men väcker oro. Finland borde främja dialogen i EU och de diplomatiska tillvägagångssätten för att lindra spänningarna, skriver Tarja Filatov, SDP.

– Också om Nato och Ryssland käbblar, finns det inget hot mot Finland. Från Ryssland är det oroligt lite åt alla håll förutom vid den 1300 kilometer långa gränsen mot Finland. När det gäller Finland kan Ryssland bara förlora, och Ryssland skulle inte vinna något på en spändare situation, säger Vänsterförbundets Markus Mustajärvi.