Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Åbo Akademi förnyar sin fastighetsstrategi – förslaget är att avstå från bland annat ASA, Domvillan och Gripen

En gul flagga med Åbo Akademis logo.
Bildtext Campus i Åbo ska nu koncentreras kring Biskopsgatan, vilket innebär att man avstår från flera byggnader.
Bild: Arash Matin

Åbo Akademi uppdaterar som bäst sin fastighetsstrategi för att spara pengar och möta behovet av mer ändamålsenliga lokaler, och har nu tagit fram ett utkast för strategin. I utkastet föreslås stora förändringar på campus.

Förslaget till ny fastighetsplan innebär en större koncentration av campus i både Åbo och Vasa. I Åbo innebär planerna ett större fokus på Biskopsgatan och på kvarteret Stjärnan, där Gadolinia nu finns. I Vasa koncentreras Åbo Akademis verksamhet till Academill medan Övningsskolan fortsätter i sina nuvarande kvarter.

Enligt förslaget skulle den totala fastighetsytan minska med omkring 30 procent fram till 2030. På detta sätt ska ÅA kunna stabilisera sina fastighetsutgifter, som trots inbesparningarna kommer att stiga de kommande åren. Det här beror bland annat på högre hyreskostnader i nya byggnaden Aurum.

Här kan du läsa utkastet till fastighetsplan i sin helhet.

Stora förändringar på campus

Enligt utkastet till fastighetsplan önskar Stiftelsen för Åbo Akademi att ÅA avstår utrymmen i större helheter, alltså hela kvarter. Det här gäller speciellt kvarteret med Domvillan och Tryckerihuset, ett kvarter med en hel del outnyttjad byggrätt.

Enligt fastighetsplanen skulle Åbo Akademi också avstå Agora när hyreskontraktet tar slut 2026. Dessutom skulle man avstå från ASA, Domvillan, Gripen, huvudbyggnaden, Kosmorama och Tryckerihuset när kvarteret Stjärnan är färdigbyggt. Samtidigt räknar man med att kunna effektivera användningen av en del lokaler betydligt, och till exempel Humanisticum ska kunna användas också av administrationen.

Beroende på vilken lösningen blir för biovetenskaperna kan det hända att man också avstår från Biocity. Dessutom kommer ÅA att avstå från ICT‐huset, vars hyreskontrakt går ut 2031.

Domvillan vid Åbo Akademi vintertid.
Bildtext Arkivbild. Domvillan är en av de byggnader som ÅA ser ut att avstå från.
Bild: Marie Söderman / Yle

Det här innebär att ÅA kommer att sluta använda en del historiska fastigheter som enligt universitetet inte motsvarar framtidens behov. Utvecklingen av de historiska kvarteren sker i samarbete med Åbo stad, Stiftelsen för Åbo Akademi och andra aktörer på campus.

Samtidigt ska ÅA få tillgång till moderna och mer tillgängliga campusmiljöer som möjliggör gemenskap, flexibla arbetssätt och självstyrt lärande. Dessutom ska man ta i beaktande nya digitala sätt att studera och forska.

Strategin ska slås fast senare i vår

Åbo Akademis styrelse behandlar både fastighetsstrategin och förslaget till fastighetsplanen på sitt möte den 2 februari. Planen har sänts till fakulteterna och andra enheter för utlåtande. Via remissbehandlingen kommer samtliga enheter kunna ge respons på planen. Målet är att styrelsen kan slå fast fastighetsplanen senare under våren.

Också studerande och personal kommer att kunna delta i planeringen av de nya lokalerna under våren. Först då beslutas vilken verksamhet som kommer att finnas kvar.

Fastighetsplanerna kommer att presenteras närmare för universitetsgemenskapen vid en frågestund måndagen den 7 februari kl. 11–12.

Artikeln uppdaterades 1.2.2022. En mening togs bort, där det stod att strategin ska slås fast på ett styrelsemöte den 24 mars.

Diskussion om artikeln