Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Färsk enkät visar att mobbningen i Ekenäs högstadieskola ökat, men enligt personalen är situationen "lugn just nu"

Från 2022
Uppdaterad 03.02.2022 17:48.
Ekenäs högstadieskolas antimobbningteam Mia Blomqvist och Jimmy Holmberg. Th rektor Maria Hatt.
Bildtext Mia Blomqvist och Jimmy Holmberg utgör antimobbningsteamet i Ekenäs Högstadieskola, som Maria Hatt är rektor för.
Bild: Johanna Lindholm / Yle

Enligt den senaste undersökningen "Hälsa i skolan", som Institutet för hälsa och välfärd låter utföra vartannat år, har mobbningen ökat i Ekenäs högstadieskola medan den i andra västnyländska skolor delvis gått ner.

I en granskning som Svenska Yles Spotlight nyligen gjorde om mobbning i finlandssvenska skolor, hänvisades bland annat till den den här enkäten.

Enligt enkäten skulle mobbningen ha ökat från 2,5 procent år 2019 till 6,4 procent år 2021 i Ekenäs högstadieskola. Procenttalet står i relation till ett nationellt medeltal på 6 procent och ett finlandssvenskt på 4,9 procent.

Maria Hatt, rektor för Ekenäs högstadieskola.
Bildtext Maria Hatt som är rektor för Ekenäs högstadieskola, säger att det är viktigt att man använder termen mobbning korrekt.
Bild: Johanna Lindholm / Yle

Maria Hatt som är rektor för Ekenäs högstadieskola vill ändå inte skriva under att läget skulle vara så illa som siffrorna ger vid hand.

– Det är klart att vi använder enkäten som redskap för att kolla vår egen praxis, men jag vill ändå påstå att när våra elever fyller i den enormt långa blanketten, så kanske de inte riktigt funderar över vad mobbning på riktigt är.

Mobbning är att systematiskt plåga en annan

För att det ska handla om mobbning ska det finnas en systematik i det som en eller flera utsätter en annan för.

Hit räknas till exempel inte den typ av oro som nyligen rapporterats om och som enligt Hatt handlar om enskilda elever som ger utlopp för sin oro eller frustration.

Mia Blomqvist, lärare i Ekenäs högstadieskola.
Bildtext Läraren Mia Blomqvist känner inte till något allvarligare fall av mobbning just nu i Ekenäs högstadieskola.
Bild: Johanna Lindholm / Yle

Inte heller lärarna Mia Blomqvist eller Jimmy Holmberg, som tillsammans utgör skolans antimobbningsteam, tycker att man kan tolka statistiken rakt av utan att veta hur enkäten som helhet är uppbyggd.

– För tillfället känner vi inte till några allvarligare fall och överlag har det nog varit ganska lugnt nu en längre tid, funderar de.

Jobbar för att mobbning inte ska uppstå

Överlag ser skolan allvarligt på mobbning och tyngdpunkten ligger på förebyggande arbete.

Mia Blomqvist berättar att man till exempel i samband med hälsokunskapsundervisningen brukar ta upp mobbning och samtidigt uppmana alla elever som blir vittne till någon form av mobbning att kontakta någon ur personalen.

Ibland kan det vara svårt för skolans personal att upptäcka mobbning, i synnerhet om det handlar om nätmobbning som överlag ökat i samhället men som är svår att upptäcka.

Jimmy Holmberg i Ekenäs högstadium jobbar med antimobbning.
Bildtext Det bästa är att prata om mobbning genast, säger läraren Jimmy Holmberg.
Bild: Johanna Lindholm / Yle

– Här kan det också handla om utfrysning, att någon inte får delta i forum eller i chattar, belyser Jimmy Holmberg.

Det kan också vara svårt för den som utsätts för mobbning att själv berätta om det. Rätt ofta är det faktiskt andra i skolan som berättar för personalen om någon kontinuerligt behandlas illa eller blir lämnad utanför.

– Därför är det också så viktigt att man vågar ta upp saken med oss, för annars kan vi inte veta, säger Mia Blomqvist.

Enligt henne ser man också framåt med de involverade.

– Vi är inga poliser som ingriper och ställer till svars, utan vi försöker reda ut vad som hänt, varför och hur vi ska gå vidare. Ofta räcker det med några samtal så har vi rett ut situationen.

Tidigt ingripande fungerar bäst

– Min erfarenhet är att inte ens mobbaren alltid vet varför hen mobbar. Det kan bero på så många olika saker, säger rektor Maria Hatt.

Personalen strävar också efter att ingripa i ett så tidigt skede i allehanda groll så det inte växer sig större. Ofta behöver antimobbningsteamet, rektor eller föräldrarna inte kopplas in.

– Ibland räcker det med klassläraren eller någon annan ur personalen tar upp saken. Det bästa är att ta prata om det genast, säger Jimmy Holmberg.

Elever: "Här finns alltid någon att tala med"

När klockan ringer in från rast hinner Yle Västnyland byta några ord om ämnet med två elever.

Tilda Rehnström och Erik Metzner intygar att det inte förekommer mobbning i Ekenäs högstadieskola.
Bildtext Eleverna Tilda Rehnström och Erik Metzner känner sig trygga i Ekenäs högstadieskola.
Bild: Johanna Lindholm / Yle

Erik Metzner och Tilda Rehnström bekräftar det som lärarna sagt att mobbning inte är något problem i deras skola.

– Ekenäs högstadieskola är en bra och trygg skola, säger Erik Metzner.

– Jag har inte märkt av någon mobbning och skulle det förekomma så finns det alltid någon att prata med, sägert Tilda Rehnström.

I klippet nedan kan du lyssnar till hur personalen motarbetar mobbning.

Ekenäs högstadium: "Mobbning inget stort problem just nu, enkäter säger inte hela sanningen"

12:53

3.2.2022 Rubriken "Färsk enkät visar att mobbningen i Ekenäs högstadieskola ökat, men enligt personalen bör statistiken tas med en nypa salt: "Mobbning är inte ett problem hos oss" ändrades till "Färsk enkät visar att mobbningen i Ekenäs högstadieskola ökat, men enligt personalen är situationen "lugn just nu" klockan 16.34.

Klockan 17.49 lades ljudklippet till.

Diskussion om artikeln