Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Historisk damm i Helsingfors ska rivas: "Skadar och dödar fisken"

Från 2022
En fors som forsar vinter tid.
Bildtext Den här dammen, som finns nedanför vattenfallet, rivs om politikerna får som de vill.
Bild: Rebecka Svedberg / Yle

Dammen i Gammelstadsforsen i Helsingfors ska rivas. Det här beslöt stadsmiljönämnden på tisdagen. Om rivningen är möjlig utan att de kulturhistoriska värdena tar skada är ännu oklart.

Biträdande borgmästare för stadsmiljösektorn, Anni Sinnemäkis (Gröna) förslag godkändes i nämnden med rösterna 12–1. Bara sannfinländaren Mika Raatikainen motsatte sig.

– Målet är nu att forsen ska kunna strömma fritt, säger Sinnemäki efter nämndens möte.

Det har gjorts flera fullmäktigemotioner om att riva dammen i Gammelstadsforsen och den senaste är från 2021 på initiativ av Emma Kari (Gröna).

Motionen har undertecknats av 17 ledamöter och de kräver att dammen rivs för att gynna fiskbeståndet.

Okänt hur många fiskar som dör

Dammen förhindrar fiskens vandring längs den västra fåran av Vanda å och skadar och dödar fisken, skriver Kari i motionen.

Enligt Sinnemäki har staden inte uppgifter om hur många fiskar som skadas och dödas i forsen.

Vid den västra fåran finns ett vattenkraftverk som Helen tog ur bruk 2019. Vattenkraftverkets turbiner har skadat ålar som vandrat längs ån.

Efter att kraftverket togs ur bruk ändrades vattenflödet och vattenmängden styrs till den östra fåran, vilket också gör den mer lockande för fiskar.

Rivningen strider mot lagen

Området är skyddat och kulturhistoriskt värdefullt. Vattenkraftverket är byggt 1876.

En utredning om de juridiska förutsättningarna för en rivning från 2016 kom fram till att det inte är möjligt att upphäva skyddsmärkningen för dammen och sedan riva den. Det strider nämligen mot markanvändnings- och bygglagen.

Enligt tisdagens beslut ska rivningen av dammen beakta de kulturhistoriska värdena.

– Rivningen ska göras så att kulturvärdena beaktas på bästa sätt. Hur det görs krävs mycket planering, säger Sinnemäki.

Under utredningen klarnar det också om dammen rivs helt och hållet eller delvis. Rivningen kräver en ändring av detaljplanen för området.

Många utredningar krävs ännu

Redan i mars 2020 beslöt fullmäktige enligt en annan fullmäktigemotion att utreda miljökonsekvenserna av en rivning, men enligt Sinnemäki är tisdagens beslut klarare och mer tydligt för en rivning.

– Det här beslutet är tydligt. Andan i flera av fullmäktiges beslut har varit att dammen ska rivas, men nu är målsättningen klarare. Men det kräver många utredningar kring hur vattenflödet påverkas av en rivning, säger Sinnemäki.

Tidtabellen för projektet är fortfarande öppen. Det enda stadsmiljönämnden slog fast på tisdagen var att utredningarna kring en rivning i huvudsak ska vara färdiga om ett år, i februari 2023.

Ärendet går nu vidare till stadsstyrelsen.

Diskussion om artikeln