Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Pargas stads skolor uppdaterar antimobbningsplanen – polisen misstänker inget brott i samband med Nagufallet

Från 2022
Uppdaterad 07.02.2022 10:48.
Kyrkbackens skola i Nagu.
Bildtext Vid Kyrkbackens skola i Nagu är läget idag lugnt, och lärare samt ledning jobbar kontinuerligt med mobbningsarbetet.
Bild: Yle/Nora Engström

I augusti 2021 uppdagades ett mobbningsfall i Nagu där en flicka blivit systematiskt mobbad. Polisen säger att de lagt ner sin förundersökning och staden vill hitta nya verktyg att förebygga nätmobbning.

Pargas stad uppdaterar som bäst skolornas antimobbningsplan. Arbetet ska göras på regelbunden basis och har inte att göra med det grova mobbningsfall som uppdagades förra hösten i Kyrkbackens skola i Nagu.

– I Kyrkbackens skola i Nagu är läget idag helt lugnt, säger rektor Christa Andersson. Skolan använder ett material som heter Friends och flera inom personalen har skolat sig i det och det används i alla årskurser.

Enligt Andersson har Friends -programmet olika teman och det ska hållas tio lektioner ganska tätt på varandra som leds främst av skolkurator, klasslärare och klassföreståndare.

Var det här ett program som användes innan mobbningsfallet i Nagu kom upp till ytan?

– Jo, det har nog varit i användning, säger Andersson.

Andersson är rektor för Skärgårdshavets skola i Korpo, Kyrkbackens skola i Nagu samt Sarlinska skolan i Pargas.

– Att diskutera mobbning är alltid bra, för det kan finnas skäl att granska sina metoder och se över sina rutiner, säger Andersson. Det här pågår hela tiden i skolorna och vi ser exempelvis över vår rapportering för att göra skoldagen bättre för alla.

Skolorna vill få bättre verktyg att handskas med nätmobbning

Pargas stad inledde under förra läsåret arbetet med att uppdatera antimobbningsplanen i stadens skolor. Andersson leder arbetet som ska bli klart under 2022.

Andersson hoppas att man kunde få bättre verktyg för att motarbeta nätmobbningen, som blir allt vanligare. Mobbningen som tidigare skedde i skolan har på något sätt blivit osynlig för lärarna att upptäcka.

WhatsApp används på mobiltelefon.
Bildtext En stor del av mobbningen sker idag i slutna diskussionsgrupper på nätet.
Bild: Silja Viitala / Yle

– I dag finns det otaliga appar eller program att hålla reda på och jag kan nog säga att det är svårt att hänga med i utvecklingen, säger Andersson. Mobbning som sker på nätet är därför mycket svår att tackla eftersom den sker i det dolda.

Andersson anser att det är viktigt att skapa en bra stämning i skolan och att ungdomarna har en sund relation till de vuxna så att de kan berätta om det som pågår.

Polisen har lagt ner sin förundersökning

Polisen i sydvästra Finland fick efter mobbningsfallet i Kyrkbackens skola i Nagu ta emot flera brottsanmälningar.

Närbild på Maria Sainio.
Bildtext Kriminalkommissarie Maria Sainio vid Pargas polisen kan inte kommentera undersökningen i detalj, men säger till Yle Åboland att den nu har lagts ner.
Bild: Marie Söderman/Yle

Anmälningarna gällde olaga hot, olaga förföljelse samt brott mot kommunikationsfriheten.

Yle Åboland kan nu berätta att polisen lagt ner sin förundersökning eftersom man inte misstänker att några brott skett i samband med mobbningsfallet i Nagu.

Hem och skola i Nagu har fullt förtroende för skolan

Anna Gråhn är ordförande för Hem och Skola i Nagu och har på ett allmänt plan diskuterat en hel del kring mobbning den senaste tiden.

– Vi påverkas också av tystnadsplikten och vet lika mycket som allmänheten om mobbningsfallet i Nagu, säger Gråhn. Men vi har diskuterat fallet inom styrelsen och konstaterat att det är tungt för alla parter.

Elev använder telefon.
Bildtext Det är svårt att fly mobbarna då en allt större andel av mobbningen sker utanför skolan och på nätet.
Bild: Benjamin Suomela / Yle

Gråhn upplever att situationen är tung för alla parter. Tungt för den som blivit mobbad, men också för de barn och de inom skolans personal som blivit utpekade som mobbare.

– Mobbning är aldrig okej och det är bra att vi har fått vara med och kommentera Pargas stads antimobbningsplan som nu ska uppdateras, säger Gråhn.

Enligt Gråhn har Hem och Skola i Nagu som förening fullt förtroende för Kyrkbackens skola och deras arbete kring mobbning.

– Vi litar på att skolan tillsammans med polisen och andra instanser som har involverats i det här enskilda fallet reder ut det här och hittar en lösning och ser till att de som behöver hjälp får den där hjälpen, säger Gråhn.

Spotlights undersökning visar att mobbningsfallen igen har ökat

Svenska Yles granskande program, Spotlight, visar igen att mobbningen har ökat i skolorna i Svenskfinland. Här kan du läsa mer om hur vi gjorde granskningen.

Så gjorde vi granskningen

Hur många upplever mobbning i din skola?

Här kan du kolla hur läget är i din skola och kommun. Institutet för hälsa och välfärd ger inte ut svar på skolnivå ifall under 20 elever har svarat på Hälsa i skolan-enkäten, eller om under fem elever säger att de blir mobbade i de skolor där under 50 har svarat. Därför saknas speciellt mindre skolor. Vi har svar endast från klasserna 8 och 9 mellan åren 2017 och 2021. Siffrorna visar hur många procent av de svarande som säger att de upplevt mobbning minst en gång i veckan.

Diskussion om artikeln