Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Operationer måste skjutas fram vid ÅUCS – orsaken är brist på platser för eftervård och hårt arbetstryck

Från 2022
Operationssal i fyrsjukhuset ÅUCS
Bildtext Sjukhuset begränsar antalet operationer åtminstone under de närmaste månaderna tills man får tilläggsrum i T-sjukhuset.
Bild: Arash Matin / Yle

Just nu är trycket på sjukvården så pass hårt att en viss typ av verksamhet måste begränsas vid Åbo universitetscentralsjukhus (ÅUCS).

Bland annat måste planerade bukkirurgiska operationer vid T-sjukhuset i Åbo avbokas. Operationer vid ÅUCS Orto måste också avbokas, då det inte finns platser för fortsatt vård och konvalescens.

I bakgrunden ligger den kraftiga överbelastning som pågått på vårdavdelningarna sedan hösten. Överbelastningen beror på att patienterna har blivit fler och på att primärvården inte kan erbjuda platser för fortsatt vård.

Resultatet har blivit att många anställda är slutkörda.

– Vi skär ner i operationskön så att centraliserad kirurgi, krävande kirurgi, cancerkirurgi och annan brådskande kirurgi kan fortsätta som förut. Vi behandlar också fortsättningsvis sjukdomar som leder till arbetsoförmåga, säger Arto Rantala som är direktör för verksamhetsområdet vid kliniken för bukkirurgi och urologi.

– Läget är förargligt. Vår personal och våra lokaler skulle räcka till för behoven inom specialsjukvården och jouren, men på grund av brist på platser för fortsatt vård är personalen tvungen att utföra mycket extra arbete, säger ÅUCS sjukhusdirektör Petri Virolainen.

ÅUCS lever en vecka i taget

Läget kommer att fortsätta så här åtminstone under de närmaste månaderna tills man kan ta i bruk fler rum i T-sjukhuset.

Vid ÅUCS Orto lever man en vecka i taget och begränsningarna i verksamheten gäller tillsvidare den här veckan.

– Vi strävar efter att för vår del göra allt som står i vår makt för att få platserna att räcka till och för att få nästa vecka att rulla på normalt igen. Det är klart att patienterna är djupt besvikna över indragen verksamhet. Avbokningarna och röran med ändrade tidsbokningar förorsakar också extraarbete för personalen. Våra team är värda ett stort tack för att de orkat med allt detta, säger Ville Äärimaa, direktör för verksamhetsområdet ÅUCS Orto.

Äärimaa hoppas att sjukdomsläget inom regionen ska stabilisera sig och att ett fler platser för fortsatt vård snabbt skulle bli tillgängliga.

Diskussion om artikeln