Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Magasin i Hangö hyrs ut i väntan på att försäljningen går igenom

Röda magasinbyggnader i Hangö östra hamn
Bildtext Bilden är från 2017. Magasinen det gäller ligger bakom magasinen som syns på bilden.
Bild: Yle/linus Westerlund

Företaget Rukbat får hyra två magasin i Östra hamnen i Hangö. Meningen är att företaget senare köper dem. Köpet går inte att göra genast eftersom stadens beslut om försäljningen överklagats.

I september 2021 beslöt stadsfullmäktige i Hangö att godkänna Rukbats anbud på drygt 194 000 euro för magasinen 12 och 13 på Hamngatan bakom restaurangerna i Östra hamnen. Det här beslutet har inte vunnit laga kraft på grund av besvär som gjorts till Helsingfors förvaltningsdomstol.

Enligt tidningen Västra Nyland har företaget som förlorade budgivningen överklagat beslutet.

Nu har stadsstyrelsen godkänt ett hyresavtal som görs med företaget. Rukbat har föreslagit staden att man ingår ett hyresavtal tills fullmäktiges försäljningsbeslut vunnit laga kraft.

Hyrestid skulle vara maximalt fem år 5 år med en årshyra på drygt 9 700 euro. Staden har ingen ersättningsskyldighet om fullmäktiges beslut inte vinner laga kraft.

Magasinen är byggda i slutet av 1800-talet och fungerar som kalla förråd.

Diskussion om artikeln