Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Epidemiläget stabiliseras i Finland – behovet av intensivvård sjunker

Från 2022
Uppdaterad 03.02.2022 11:18.
Hälsomyndigheterna informerar om epidemiläget i Finland och världen - Spela upp på Arenan

Hälsomyndigheterna säger i sin veckoöversikt att epidemiläget i Finland är relativt oförändrat, men börjar stabiliseras. Det ser man bland annat genom att mängden coronavirus i avloppsvattnet har börjat minska.

Omikronvarianten dominerar i hela Europa och antalet nya fall ligger fortfarande på en hög nivå. Incidensen i Finland är också hög, men mycket tyder nu på att epidemiläget börjar stabiliseras.

Det är ändå viktigt att minnas att man på många håll inte längre testar på samma sätt som förr, konstaterar projektchef Anna Katz. Det här innebär att mörkertalet kan vara stort.

Toppen kan vara nådd i flera regioner

De goda nyheterna är att mängden coronavirus i avloppsvattnet har börjat minska, vilket kan vara en indikation på att epidemin kommer att avta så småningom.

Liisa-Maria Voipio-Pulkki konstaterar ändå att det fortfarande rör sig om stora mängder coronavirus i avloppsvattnet.

De regionala skillnaderna är också fortfarande stora. I vissa områden kan den värsta epidemitoppen ha nåtts, i andra områden är situationen oförändrad och kan fortfarande bli svårare.

Det lönar sig inte att spela rysk roulette och hoppas att du insjuknar lindrigt

Anna Katz, avdelningschef på Institutet för hälsa och välfärd.

Coronaviruset utgör störst hot mot ovaccinerade och personer som av annan orsak inte har fullt skydd, säger Voipio-Pulkki.

85,9 procent av Finlands vuxna befolkning har fått två vaccindoser och 52,8 procent har fått en tredje vaccindos.

Behovet av intensivvård sjunker

Belastningen på sjukvården är också relativt oförändrad. Det goda är att behovet av intensivvård sjunker. Förra veckan vårdades 48 personer på intensivvårdsavdelningar, motsvarande siffra den här veckan är 38.

Totalt vårdas 434 patienter på sjukhus för covid-19. Ungefär var fjärde som blivit intagen på sjukhus har tagits in av annan anledning än covid-19. Sjukdomen har alltså konstaterats vid sidan av något annat symptom.

Katz konstaterar att omikronvarianten orsakar lindrigare sjukdom som kräver sjukvård mera sällan än tidigare varianter gjort.

Hittills har två tredjedelar av patienter som behövt intensivvård varit män och medelåldern på intensivvårdspatienterna är 57 år. Den genomsnittliga vårdperioden har varit 11 dagar.

Social- och hälsovårdsministeriets strategichef Liisa-Maria Voipio-Pulkki med vitt munskydd på sig. Hon talar på hälsomyndigheternas presskonferens 3.2.2022.
Bildtext Coronaviruset utgör störst hot mot ovaccinerade och personer som av annan orsak inte har fullt skydd, säger Voipio-Pulkki.
Bild: Lehtikuva

Dags att ta eget ansvar!

Projektchef Anna Katz konstaterar att det handlar om att ta eget ansvar nu när samhället igen öppnar upp:

1. Vaccinera dig.

2. Stanna hemma om du är sjuk.

3. Kom ihåg hygienen: tvätta händerna, använd munskydd, kom ihåg säkerhetsavstånd och att vädra.

Katz poängterar också att covid-19 fortfarande kan vara en farlig sjukdom och att det inte lönar sig att utmana ödet.

– Det lönar sig inte att spela rysk roulette och hoppas att du insjuknar lindrigt.

Det senaste nya från coronaveckan som gått

Strategidirektör Liisa-Maria Voipio-Pulkki, projektchef Anna Katz, avdelningschef Taneli Puumalainen, ledande sakkunnig Mia Kontio, överläkare Emmi Sarvikivi och professor i anestesiologi och intensivvård Matti Reinikainen deltog i informationsmötet.

Artikeln uppdateras