Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Åbo stad tilldelar Studentbystiftelsen i Åbo ett pris för gott byggande

Från 2022
En bild av Aitiopaikka-byggnaden i studentbyn. Sedd från ovan.
Bildtext Något som arbetsgruppen betonar i sin motivering är att studentbystiftelsen vågat välja att bygga fastigheter med intressant och nytänkande formspråk.
Bild: Turun Ylioppilaskyläsäätiö

Åbo stads "Gott Byggande" -pris för 2021 går den här gången till Studentbystiftelsen i Åbo. Priset delas ut av Åbo stadsbildsarbetsgrupp. Motiveringen lyfter fram stiftelsens fortsatta arbete för studerandes boende i staden.

Något som arbetsgruppen betonar i sin motivering är att studentbystiftelsen vågat välja att bygga fastigheter med intressant och nytänkande formspråk. Val av byggnader har för det mesta gjorts genom arkitekturtävlingar. Stiftelsen hyllas också för att den håller sina äldre byggnader i gott skick med respekt för byggnadshistoria och arkitektur.

Studentbystiftelsen i Åbo har också som mål att deras uppehåll och nybyggen ska vara helt klimatneutrala innan 2029 löper ut.

Totalt har stiftelsen cirka 5 000 bostäder med plats för 7 000 boende i sin ägo.

Priset "Gott Byggande" delas ut varje år och bland tidigare vinnare hittar man Syvälahti allaktivitetshus, Åbo Båtvarv i Runsala och restaurangen Crane 22 i Åbo.

Åbo stadsbildsarbetsgrupps ordförande, Paula Keskisaari, överräckte priset till Studentbystiftelsen i Åbos verkställande direktör Risto Siilos i dag.

Diskussion om artikeln