Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Polisen slarvade bort polisanmälningar i Vastaamo-utredningen: "Kan inte förstå att de inte berättat"

Från 2022
Uppdaterad 07.02.2022 12:06.
En del av en mobilskärm mot en blå bakgrund. I texten syns bland annat ransom_man som har med Vastaamofallet att göra.
Bildtext Uppskattningsvis över trettiotusen finländares uppgifter stals och läcktes på Tor-nätverket hösten 2020. Mängden offer ledde till rusning på landets polisstationer, och en del polisanmälningar tappades bort vid Helsingforspolisen.
Bild: Silja Viitala / Yle

Åtminstone ett tiotal polisanmälningar i Vastaamo-fallet slarvades bort på grund av ett datorfel. Polisen menar att ingen skada är skedd och att alla själv kan kontrollera statusen för sin anmälan.

Den massiva dataläckan vid psykoterapicentret Vastaamo uppdagades den 21 oktober 2020. Snabbt stod det klart att tiotusentals finländares känsliga uppgifter hade stulits, och polisen bad de drabbade polisanmäla stölden.

Det blev rusning till landets polisstationer. Störst blev folkmassorna på Böle polisstation i Helsingfors. Alla fick sina polisanmälningar gjorda och därefter gick man hem. Sedan fick de drabbade ingen ny information om processen på ett år.

Ganska exakt ett år senare berättade Polisen att de som hade gjort en polisanmälan skulle logga in i polisens tjänst på nätet för att fylla i en elektronisk förhörsblankett.

Orsaken till att förhören i huvudsak sköts elektroniskt är att polisen inte har resurser att förhöra alla de över tjugotusen personer som drabbades av Vastaamoläckan och som gjort en polisanmälan.

Det blev något fel på flera Excel-filer och de kunde inte läsas. För de som var registrerade i dessa filer fylldes därför ingen polisanmälan i

– Jag såg av en slump att man skulle fylla i en blankett på nätet. Men det visade sig att jag inte fått något sådant formulär.

Det berättar en kvinna, som på grund av ärendets känsliga natur får vara anonym. Hon var en av dem som i slutet av oktober 2020 gjorde en anmälan i Böle.

– Efter att ha försökt nå någon som kan hjälpa mig i flera dagar gick jag i stället till Böle polisstation igen, berättar kvinnan.

Det här är mitten av januari i år, långt över ett år sedan hon anmälde stölden av sina uppgifter från Vastaamo. Hon hade inte nåtts av den presskonferens polisen ordnade den 27 oktober, där formuläret presenterades.

Polisen vidtog flera åtgärder för att försöka få ut informationen till de drabbade, men valde att inte ta kontakt med folk direkt. Risken för att bedragare skulle utnyttja situationen och uppträda som poliser var för stor, och istället underströk man att alla direkta kontaktförsök skulle och ska betraktas som nätfiske.

På Böle station sökte personalen efter hennes anmälan i systemet, men istället fick hon en besvärlig överraskning.

Problem med Excel

– De kunde inte hitta någon polisanmälan i mitt namn. De registrerade därför en ny polisanmälan. Jag fick även ett namn och kontaktuppgifter till den som är ansvarig för utredningen vid Helsingforspolisen och mejlade honom, berättar kvinnan.

På stationen kunde ingen begripa vad som var fel. Den polis som kvinnan fick kontaktuppgifterna till – som var den tidigare utredningsledaren – satt däremot på svaren.

– Den ansvariga polisen sa att man på grund av de tusentals anmälningarna på kort tid inte hann föra in varenda anmälan direkt i systemet, säger kvinnan.

Polishuset i Böle
Bildtext Tusentals människor ville på två dagar göra polisanmälan på Böle station i Helsingfors, vilket ledde till borttappade anmälningar.
Bild: Yle/Carolina Husu

I stället bokfördes anmälningarna i datorprogrammet Microsoft Excel. En del av de här filerna hade sedan, av okänd anledning, inte gått att läsa då poliserna senare skulle föra in dem i det officiella systemet.

På Helsingforspolisen säger kriminalinspektör Jari Illukka att man känner till att lite fler än tio anmälningar slarvats bort på det här sättet. Det exakta antalet är ändå okänt, men Illukka uppskattar att att det inte är fråga om många.

Misstag händer – så varför inte berätta om det, så att folk kan kolla om de hör till dem vars anmälningar hade försvunnit?

Polisen: Obligatorisk blankett löser problemet

Helsingforspolisens Jari Illukka säger att man inte ansåg det nödvändigt att informera om fadäsen skilt.

– Ingens rättsskydd är hotat på grund av det här, eftersom det nuvarande skedet innebär att man ska gå och fylla i den elektroniska blanketten i nättjänsten, som alltså är nödvändigt om man vill att ens sak fortskrider, säger Illukka.

Om man vill ha möjlighet till ersättning i en framtida rättegång, måste man fylla i blanketten. Ingen blankett, ingen ersättning.

Så tanken är alltså att eftersom den elektroniska förhörsblanketten måste fyllas i av dem som vill hållas kvar i rättsprocessen, så kommer eventuella misstag att uppdagas där, varpå allt igen är frid och fröjd.

Anser ni alltså att det här är tillräckligt?

– Ja.

Den viktiga elektroniska förhörsblanketten

  • Blanketten lanserades i slutet av oktober 2021, och ska fyllas i av alla de som vill hänga med i rättsprocessen kring Vastaamoläckan.

  • Om du inte fyller i blanketten har du ingen möjlighet till ersättning.

  • För att få blanketten ska du göra en polisanmälan om att du är ett offer i läckan. Om du inte kan logga in i polisens elektroniska tjänst eller om du inte har en blankett där ska du ta kontakt med polisen.

  • Blanketten skulle helst fyllas i innan den 31 januari, men CKP:s kriminalkommissarie Marko Leponen säger kan den fyllas i fortfarande, så länge förundersökningen pågår.

Bara en dryg tiondel har fyllt i blanketten

Förhörsblanketten har dock inte använts flitigt, så en del av dem vars anmälning aldrig registrerades kanske inte får reda på det.

Polisen uppskattar att över 30 000 finländares uppgifter stals i Vastaamo-läckan, och drygt 22 000 av dem har gjort en polisanmälan. Men bara drygt tretusen hade fyllt i blanketten den sista januari, det vill säga en tiondel av alla offer.

Förundersökningens ledare, Centralkriminalpolisens kriminalkommissarie Marko Leponen, konstaterar att det är ytterst få. Han funderar om det kan bero på hur många som nåtts av informationen.

Kriminalkommissarie Marko Leponen sitter med händerna knäppta vid ett bord och talar till en person bakom kameran till höger.
Bildtext Kriminalkommissarie Marko Leponen leder utredningen vid Centralkriminalpolisen.
Bild: Pekka Tynell / Yle

Han påminner också om att man fortfarande kan fylla i blanketten, trots att den sista januari porträtterades som en deadline.

– Att säga att det var ett slutdatum är lite missvisande, det handlade om hur mycket resurser vi sätter på uppföljningen av blanketterna. Om det visar sig att det blir ett uppsving i hur många blanketter som fylls i så kan vi se över resurseringen igen, säger Leponen.

"Många saknar hopp"

På Brottsofferjouren har man hjälpt många av Vastaamoläckans offer. Elina Viitasaari, tillförordnad regionchef på jourens kontor i Vasa, säger att det är beklagligt att en del polisanmälningar har tappats bort.

– Visst är det olyckligt. Jag kan inte ta någon större ställning till polisens agerande, men antalet offer var stort så situationen har säkert varit utmanande för informationssystemen, säger Viitasaari.

Hon uppmanar de som behöver hjälp med eller stöter på problem med Vastaamofallet att ta kontakt med Brottsofferjouren. Hon påpekar också att polisen har samarbetat bra med jouren under förundersökningen.

Viitasaari hoppas att så många som möjligt fyller i den elektroniska förhörsblanketten, men hon förstår också om orken med härvan tryter för många drabbade.

– Jag tror att vissa har gjort anmälan, men saknar nu hopp om att man ska få ersättning. Vi rekommenderar ändå att man både gör polisanmälan och fyller i blanketten, säger Viitasaari.

Felaktig eller falsk rapport

Kvinnan som Svenska Yle talat med är besviken på polisen och upprörd över att hon nästan lämnats utanför processen. Hon tycker både arrangemangen i oktober 2020, då rusningen ledde till de borttappade anmälningarna, och informationsgången kring den elektroniska blanketten har varit bristfälliga.

På stationen i oktober 2020 fick hon också vad som sades vara en kopia på polisanmälningen hon gjorde – men då pappret granskades närmare i januari i år visar det sig att få uppgifter stämde, bland annat var hennes namn felstavat.

Det hade varit logiskt att informera om det åtminstone när de hade släppt förhörsblanketterna

– Jag kan inte förstå hur jag kunde få en kopia av en rapport som inte existerar, och med ett registreringsnummer som inte heller verkar existera och dessutom vara i fel format. Jag antog självklart att detta betydde att anmälan var registrerad redan, säger hon.

– Jag kan inte heller förstå att de inte har gått ut med informationen efteråt. Det hade varit logiskt att informera om det åtminstone när de hade släppt förhörsblanketterna. Då hade de kunnat säga att "om din förhörsblankett saknas på "Mina sidor" på polisens hemsida ska du kontakta polisen och göra en ny anmälan, då det kan vara så att din första anmälan aldrig registrerades".

Ovanligt att polisanmälningar försvinner

Kriminalinspektör Jari Illukka säger att det är ovanligt att polisanmälningar tappas bort. I det här fallet var det ett specialfall med tusentals personer som besökte polisstationen, men de flesta anmälningar görs på nätet.

– Polisanmälningar försvinner i regel inte, eftersom en stor del av anmälningarna kommer in via det elektroniska anmälningssystemet. De som anmäler genom att gå till stationen skrivs vanligtvis direkt in i systemet samtidigt som anmälningen görs.

Enligt Illukka tar man lärdom av det skedda, och utvecklar som bäst nya arbetssätt så att man i framtiden på ett säkert sätt kan registrera också stora antal anmälningar på kort tid.

Rättelse 7.2.2022 kl 12:06: Marko Leponen ska inte betraktas som utredningens nuvarande ledare, då han varit det sedan starten. Polisen skriver inte under påståendet om att den elektroniska blanketten inte skulle ha marknadsförts, och påpekar att det till exempel skickats ut pressmeddelanden och en instruktionsvideo, och att man samarbetat med media och Brottsofferjouren.