Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Fripassagerare gömde sig på fraktfartyg till Raumo – misstänks för riksgränsbrott

Från 2022
Rauman sataman porttirakennus
Bildtext Arkivbild. Västra Finlands sjöbevakningssektion mötte fraktfartyget då det anlände till Raumo hamn.
Bild: Jere Sanaksenaho / Yle

Besättningen på fraktfartyget Federal Swift upptäckte att en extra person gömde sig ombord mellan Liverpool och Skagen. Fraktfartyget anlände till hamnen i Raumo under natten till fredagen.

En fripassagerare greps då fraktfartyget Federal Swift anlände till Raumo hamn under natten till fredagen den 4 februari. Personen transporterades till polisfängelset i Åbo och det framkom senare att hen är försatt med inreseförbud till Schengenområdet.

Västra Finlands sjöbevakningssektion fick uppgifter om fripassageraren på förhand och utförde tillsammans med Tullens rörliga enhet från Satakunta en omfattande granskning av fartyget då det kom i hamn.

Personal och hundar från sjöbevakningen och Tullen deltog i att undersöka utrymmen och besättningen, men inget tydde på att fler fripassagerare fanns ombord eller att annan olaglig verksamhet pågick.

Maskinrummet i ett fartyg.
Bildtext Arkivbild. Fripassageraren hade gömt sig i fartygets maskinrum.
Bild: Kalevi Rytkölä / Yle

Fripassageraren hittades i maskinrummet. Besättningen upptäckte personen då fartyget befann sig till sjöss på väg från Liverpool till Skagen i Danmark. Befälhavaren rapporterade om observationen till danska myndigheter, men eftersom fraktfartyget endast provianterade och inte lade till i hamnen, agerade de inte.

Besättningen omhändertog fripassageraren under resan och hen var i gott tillstånd då fartyget anlände till Raumo.

Brottsbekämpningsenheten vid Västra Finlands sjöbevakningssektion har inlett en utredning av fallet. Fripassageraren misstänks för riksgränsbrott.