Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Nationellt center för läkemedelsutveckling grundas – placeringsorten blir Åbo

Från 2022
Uppdaterad 04.02.2022 13:23.
Ett laboratorium fyllt med vätskor och provrör. En hand håller i en stor flerpipig pipett och droppar ner vätska i små provrör.
Bildtext Tidigare utredningar visade att Åbo var bäst lämpad som placeringsort för centret.
Bild: Matej Kastelic

Ett nationellt center för läkemedelsutveckling grundas i Finland och placeringsorten blir Åbo. Avtalet om att grunda centret undertecknades av familje- och omsorgsminister Krista Kiuru på fredagen.

Centrets uppgift är att främja konkurrenskraftig läkemedelsutveckling och skapa tillväxt inom läkemedelsbranschen. Centret kommer också att ha en viktig roll i att främja läkemedelsutvecklingens finansiering i ett tidigare skede.

Centret ska betjäna forskare vid universitet, forskningsinstitut och sjukhus i hela landet. På sikt kommer centret även att förbättra tillgången på mediciner.

Enligt familje- och omsorgsminister Krista Kiuru har beslutet om att grunda centret utretts länge.

Krista Kiuru.
Bildtext Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru undertecknade avtalet på fredagen.
Bild: Silja Viitala / Yle

– Den förlängda coronapandemin har visat att Finland och världen behöver nya medicinska innovationer. Med ett nationellt center för läkemedelsutveckling stärks den finländska spetskunskapens fortsatta tillväxt.

Till styrelseordförande för centret valdes kommerserådet Jyrki Liljeroos.

"Positivt och väntat beslut"

För Åbo stad har placeringen av centret varit en viktig fråga och borgmästaren Minna Arve är mycket nöjd med beskedet.

- Beslutet är positivt och väntat. Åbo har en stark profil inom läkemedelsutvecklingen och centret kommer att öka branschens dragningskraft i regionen, konstaterar Arve.

Minna Arve.
Bildtext Åbos borgmästare Minna Arve hyllar stadens starka profil inom läkemedelsutvecklingen.
Bild: Yle/ Kimmo Gustafsson


Tidigare utredningar visade att Åbo var bäst lämpad som placeringsort för centret. Åbo stad och de två universiteten, Åbo Akademi och Åbo universitet, har vilja och kompetens att stödja verksamheten. Dessutom har läkemedelsindustrin ett starkt fotfäste i staden. Läkemedelsföretagen har både produktions- och forskningsenheter i Åbo. Hela 75 procent av Finlands läkemedelsexport kommer från Åbo.

Vid universitetscentralsjukhuset och högskolorna jobbar sammanlagt 1000 personer inom medicinsk forskning. Läkemedels- och diagnostikindustrin i Åbo sysselsätter över 3500 personer. Till de stora läkemedelsföretagen i Åbo hör Orion, Bayer, PerkinElmer och Biocad.

Artikeln uppdaterad klockan 13.23 med citat av Åbos borgmästare Minna Arve.