Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

"Invånarna förväntar sig att politiker fattar lagenliga beslut" – bråk mellan Sibboutskott och naturskyddsförbund

Från 2022
Lättrafikled byggs i Sibbo.
Bildtext Naturskyddsförbundet tycker att Sibboutskottet gett bygglov på för lätta grunder. Arkivbild.
Bild: Yle / Leo Gammals

Byggnads- och miljöutskottet i Sibbo beskyller Nylands distrikt vid Finlands naturskyddsförbund för att förfölja och försöka hämma beslut som fattas i Sibbo.

Föreningen har överklagat till Helsingfors förvaltningsdomstol tre beslut som utskottet har fattat. I en text som nästan alla medlemmar i Byggnads- och miljöutskottet undertecknat beskyller man nu naturskyddsförbundets Nylandsdistrikt för att bråka med Sibbo.

Utskottets viceordförande Martin Andersson, SFP, säger att det känns underligt att ett naturskyddsförbund blandar sig i frågor som gäller enstaka privata tomter för enfamiljshus.

– Naturskyddsföreningar överklagar oftast vindkraftsparker och liknande större projekt. Det verkar vara ytterst ovanligt att de blandar sig i behovsprövningsbeslut och undantagslov för privata tomter, säger Andersson.

Byggnads- och miljöutskottet i Sibbo har alltså gett tre privatpersoner lov att bygga nya hus på tre befintliga tomter längs Immersbyvägen, Vesterbackavägen och Borgbyvägen. I ett av fallen har utskottet gett lov att bygga närmare strandlinjen är vad som rekommenderas.

Porträtt av en medelålders man med mörkblå blazer.
Bildtext Martin Andersson är viceordförande för Byggnads- och miljöutskottet i Sibbo.
Bild: YLE / Leo Gammals

Naturskyddsförbundets motivering till överklagan är dels att områdena borde detaljplaneras innan någon får lov att bygga där, och dels att det finns en risk för att invånare behandlas ojämlikt.

– Jag är förvånad över att naturskyddsförbundet tar en sådan här ställning när det inte är frågan om skyddande av miljön, säger Andersson.

På frågan om utskottet har lagen på sin sida säger Martin Andersson att det återstår att se, men han tycker synd om invånarna som ansökt om byggnadslov och nu måste vänta åtminstone ett år för att höra vad domstolen bestämmer.

Ursula Immonen är verksamhetsledare för Nylands distrikt vid Finlands naturskyddsförbund och hon säger att de inte med flit bråkar med Sibbo.

– Nej det gör vi inte. Det har bara råkat sig som så att det just i Sibbo har fattats en del beslut som vi anser att är lagstridiga, säger Immonen.

Förbundet har också år 2018 dragit Sibbo kommun inför Helsingfors förvaltningsdomstol och sedan vidare till Högsta förvaltningsdomstolen gällande kommunens byggnadsordning. Förbundet vann i båda instanserna.

I bakgrunden ligger bland annat en lagändring från 2017 som gör att NTM-centralen inte längre kan överklaga beslut som fattats av politiker i kommunernas nämnder och utskott. Då faller det på medborgarorganisationer att lyfta fram de här frågorna.

Immonen säger att de överklagar till domstolen alltid då de märker att någonting olagligt håller på att hända, och att de tyvärr kanske inte ens ser allt.

Svävare utanför Gumbostrands brygga i Sibbo
Bildtext Utskottet skulle gärna förkorta tiden som det tar att få bygglov då någon vill bosätta sig i Sibbos glesbyggd.
Bild: Yle/Stefan Härus

I det här ifrågavarande fallet har Sibbos Byggnads- och miljöutskott gått emot förslaget som tjänstemannen förberett inför mötet. Viceordförande Martin Andersson tycker att tjänstemännen i Sibbo tolkar lagen för restriktivt, vilket leder till längre behandlingstider för nya lov.

– Vi har som mål att behandla ansökningar inom fyra månader. Under årets lopp har köerna igen blivit längre och dels har det att göra med att tjänstemännen på eget bevåg gått och dragit upp nya riktlinjer för hur man ska behandla loven.

Andersson säger att tjänstemännen fått respons från NTM-centralen för att de varit för tillmötesgående då de beviljat lov i byarna och glesbyggden.

I Sibbo finns det detaljplaner endast för Nickby, Söderkulla, Tallmo och några andra tätare orter. Andersson tycker inte att man kan kräva det för glesbyggden, vilket det ändå fortfarande finns en hel del av i Sibbo men som inte just nu får nya invånare eftersom det är så svårt att få lov att bygga där.

Skiss över Nickbygård.
Bildtext Nickby gård är ett tätortsområde som det finns stora planer för.
Bild: Sibbo kommun

Då någon hör av sig till kommunen och vill bygga till i byarna, så handlar det oftast om tidigare Sibbobor som vill återvända och bygga ett hus intill föräldrarnas, förklarar Andersson.

I de här tre fallen som nu överklagats till förvaltningsdomstolen har utskottet gått emot det beslut som förberedande tjänsteman föreslagit. Tjänstemannen har också meddelat att hon är av avvikande åsikt till det som bestämdes och det har skrivits in i protokollet.

Ursula Immonen medger att de gärna ser att det här fallet i Sibbo blir ett prejudikat.

– Eftersom det nu verkar som att utskottet i Sibbo inte känner till lagen eller vad de får bestämma om så är det viktigt att göra det här till ett exempelfall. Vanliga medborgare antar ju nog att utskotten i kommunerna inte fattar beslut som är lagstridiga, säger Immonen.