Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Se upp för fallande snö och istappar – hustak putsas för fullt i Borgå

Två personer röjer ner snö från ett tak, en tredje står nere på marken.
Bildtext Takröjning på Lagmansvägen i Borgå.
Bild: Hanna Othman / Yle

De senaste veckorna har det snöat rejält i hela Östnyland och många hustak har tjocka, vita täcken.

Under en promenad i Borgå centrum är det lätt att få syn på snömassor som hänger ner från tak lite här och var. Att temperaturen hållit sig ovanför nollstrecket en tid betyder att snön dessutom är blöt.

– Snömassorna är riktigt tunga nu om de kommer i någons nacke, konstaterar Johan Nyholm.

Han är disponent och vd för en disponentbyrå i Borgå och berättar att man inte putsat så många tak ännu, eftersom man bedömt att snön inte är så tung att det skulle finnas risk för att tak rasar in.

Däremot har man satsat på att få bort snön som hänger från takkanter, så den inte faller ner på fotgängare. Gårdskarlar och servicebolag har putsat takkanterna på många ställen redan förra veckan och de fortsätter jobba för högtryck.

Akta dig för fallande snö – takkanter putsas för fullt i Borgå

3:53

– På gårdarna har det varit riktigt mycket jobb nu, och så körs snön ju bort allt efter. Problemet är att det är samma killar som kör bort snön som också plogar, de måste vila lite emellanåt, konstaterar Nyholm.

– Men det är i varje fall tiotals på jobb hela tiden och så har de ju två olika patruller när de sköter gårdarna, en som går före och sköter handarbetet och en som kommer efter med maskin.

Därför är takkanterna också lite kämpiga: Det måste vara någon som står på marken och ser till att ingen fotgängare går under när man tömmer. Och sedan måste man ju få bort snön som man fäller ner.

Trafikkoner står invid en husvägg på en snöig gata i Gamla stan i Borgå.
Bildtext Det lönar sig att lyda varningarna och inte gå där någon satt ut trafikkoner eller varningsband.
Bild: Hanna Othman / Yle

Det gäller att inte vara höjdrädd om man ska få bort snön från takkanten på ett flervåningshus.

– För det mesta måste man måste nog använda lyft, säger Nyholm.

Om någon har satt ut bommar eller varningsband på trottoaren så ska man respektera dem.

– Då går man inte under. För det är bara tyvärr så att man inte hinner få alla tak tömda på en gång. Då är första åtgärden att sätta ut någon sorts bommar eller varningsband.

Snö hänger ner från ett höghustak.
Bildtext Här brakar det snart loss.
Bild: Hanna Othman / Yle

Nyholm påminner också om att det inte bara är disponenten, servicepersonen eller husbolagets styrelsemedlemmar som har ansvar för att det inte går illa. Om man märker att det hänger en stor istapp eller en stor snötunga från taket så ska man meddela disponenten.

Om man som husägare behöver få ner snön från taket så gäller det att vara mycket försiktig. Ett måste är en säkerhetssele och ett rep, så man inte faller pladask ner på marken ifall steget slinter.

– Och är man inte van ska man inte fara upp på taket, då är det nog bättre att försöka få någon som är van med det. Med en lyft kommer man åt ganska behändigt, säger Nyholm.

Bollhallen i Sibbo snöfri med talkoarbete

Snö på taket är inte ett problem bara när det gäller hus. Lival Sport center, alltså bollhallen i Nickby, reser sig bland stora snövallar och -högar som kantar vägen och parkeringsplatsen. Själva bollhallen ser relativt snöfri ut just nu, men för det krävdes en stor insats under veckoslutet.

Övertryckshallar som den här kan i värsta fall rasa ihop om snön tynger för mycket. Det hände till exempel två bollhallar i Helsingfors i fjol.

En stor vit övertryckshall bland snöhögar.
Bildtext Bollhallen i Nickby bland snöhögarna.
Bild: Mira Bäck / Yle

Enligt Markku Sandström som sköter bollhallen i Nickby behövdes det två maskiner och tio frivilliga Sibbo-Vargar för att skotta bort snön som hade samlats på och omkring hallen. De jobbade på i fem timmar på lördagen för att få hallen i användbart skick.

– Det är ett säkerhetsproblem och vi kan inte ta risker med den saken, säger Sandström.

Hallen fick några små skador, men den går att använda som normalt.

En övertryckshall har inte något regelrätt tak att ta sig upp på för att skotta snö. Sandström förklarar att det räcker med att man tar bort snöhögarna närmast marken så får snön längre upp plats att kana ner, och på det sättet får man halltaket tömt utan att någon behöver klättra.

En stor vit övertyckshall bland stora snöhögar. I förgrunden till vänster står ett träd.
Bildtext Sibbo-Vargarnas fotbollsspelare kan fortsätta träna i bollhallen nu när de stora snömassorna ovanpå hallen är borta.
Bild: Mira Bäck / Yle

Ansvarsfördelning

Tillbaks till disponent Johan Nyholm i Borgå. Han nämner ett moment som brukar orsaka diskussion varje år.

– När husbolagens gårdskarlar och servicebolag har tömt och putsat gården så kommer de som sköter gatan, alltså i praktiken stadens leverantörer, och plogar fast portgången. Det betyder att vi måste göra ett extra varv. Där har vi varje år försökt slipa samarbetet så att vi gör möjligast lite dubbelarbete och tilläggsarbete åt den andra parten.

Stadens gatuunderhåll och servicebolagens representanter brukar ha ett möte varje höst.

– Det finns många gator i Borgå som för tillfället bara har två spår mitt på. Beroende på om det är en gång- eller cykelväg så har husbolaget ett visst ansvar för att köra bort snövallar. Men står där bilar parkerade så är det omöjligt att få bort vallarna, säger Nyholm.

På samma sätt är det omöjligt för staden att få bort sina högar.

– Bara nu det värsta lugnat sig så brukar de sätta ut parkeringsförbud så det är den ena natten åt ena hållet och andra natten åt andra hållet, då kommer man åt att tömma. Och det är ju bra att båda parterna vet om det, säger Nyholm.

En gul varningsskylt invid en husvägg varnar för fallande snö och is.
Bildtext Den första åtgärden är att sätta ut varningsskyltar.
Bild: Hanna Othman / Yle

När det gäller istappar och snö på taket så är det den som äger eller hyr fastigheten som ansvarar för att få bort dem, i praktiken ofta disponenten eller servicebolaget ifall det inte gäller ett småhus.

Staden ansvarar för vinterunderhållet av gator, cykelvägar samt gång- och cykelvägar medan fastigheten ska sköta vinterunderhållet av trottoarer.

Man får inte skuffa över snön till grannen eller lagra den på gatan. Om snön inte ryms på den egna gården så ska den föras till stadens snötipp. Borgås finns i Hornhattula.

”Det lönar sig för innehavarna av tomter och fastigheter att gemensamt komma överens med en entreprenör om att föra snön till snötippen”, skriver gatuinspektör Torbjörn Karlsson i ett infomeddelande från Borgå stad.

Staden påminner också om att hålla räddningsvägarna öppna så ambulans och brandbil kommer fram.

snö hänger ner från två tak.
Bildtext Dubbelt trubbel i Gamla stan.
Bild: Hanna Othman / Yle

Diskussion om artikeln