Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Nu är det klart hur makten fördelas i Vanda-Kervo välfärdsområde: "Stämmer inte att det handlar om något slags kassaskåpsavtal"

Samlingspartiets Janne Pesonen. Medelålders man med lite hår på huvudet och skägg
Bildtext Janne Pesonen är Samlingspartiets verksamhetsledare i Nyland och deltog i förhandlingarna om posterna i välfärdsområdena i Nyland.
Bild: Jari Kovalainen / Yle

Samlingspartiet tar hand om posten som styrelseordförande i välfärdsområdet i Vanda-Kervo. SFP ingick valförbund med Samlingspartiet och fick därmed mer makt än andra partier med lika få ledamöter i välfärdsområdets fullmäktige.

Förhandlingarna om olika förtroendeposter inom Vanda-Kervo välfärdsområde ordnades under söndagen.

Samlingspartiet blev största parti i området och ledde därför förhandlingarna. Partiet ingick valförbund med SFP och de båda partierna förhandlade därför i en gemensam grupp.

Den tyngsta posten som ordförande i välfärdsområdets styrelse gick till Samlingspartiets och SFP:s grupp. I princip är det en Samlingspartist som kommer att inneha den posten.

– Styrelsen har mycket makt över budgeten och verksamheten i det nya välfärdsområdet. Oberoende hur man ser på saken är posten som styrelseordförande den mest betydande i det nya välfärdsområdet, säger Samlingspartiets verksamhetsledare i Nyland, Janne Pesonen.

SDP:are leder välfärdsområdets fullmäktige

Posten som fullmäktigeordförande går till det näst största partiet SDP. Första vice ordförande i fullmäktige går till Samlingspartiet medan SDP också får posten som andra vice ordförande.

I styrelsen har De Gröna posten som första vice ordförande och Sannfinländarna posten som andra vice ordförande. Av styrelsens övriga ordinarie platser går fem till Samlingspartiet/SFP och fem till SDP.

De Gröna, Sannfinländarna och Vänsterförbundet får en plats var medan Centern och Rörelse Nu delar på en plats.

Patrik Karlsson kan få leda nationalspråksnämnden

SFP:s Patrik Karlsson säger att partiet önskar få en suppleantplats i styrelsen. Partiet fick två platser i fullmäktige och den ena innehas av Karlsson.

Den viktigaste posten för SFP är ordförandeposten i nationalspråksnämnden. Den posten går till Samlingspartiets och SFP.s grupp och sannolikt blir det Patrik Karlsson som väljs till nämndordförande. Beslutet är ändå inte fattat ännu.

– SFP i Vanda har i flera år jobbat för svensk service. Driver inte SFP den frågan gör inget annat parti det heller, säger Karlsson.

Driver inte SFP den frågan gör inget annat parti det heller

Alla tvåspråkiga välfärdsområden ska ha en nationalspråksnämnd, vars uppgift är att utreda och bedöma att välfärdsområdet följer de språkliga rättigheterna. I områden med svenskspråkig majoritet ser nämnden till de finskspråkigas rättigheter.

Ordförandeposten i räddningsnämnden och valnämnden går också till Samlingspartiet medan SDP leder nämnden för närdemokrati och Sannfinländarna revisionsnämnden.

Valförbundet ledde till tyngre poster för SFP

SFP har två ledamöter i fullmäktige i Vanda-Kervo välfärdsområde. Eftersom partiet ingick valförbund med Samlingspartiet får SFP tyngre poster än andra partier med lika få ledamöter i fullmäktige, det vill säga Rörelse Nu och Kristdemokraterna.

Kristdemokraterna får en ordinarie- och en suppleantplats i revisionsnämnden samt en plats som suppleant i valnämnden.

Partiet VKK, det vill säga Makten tillhör folket, har en plats i fullmäktige och får också en plats som suppleant i valnämnden.

Småpartier kritiserade förhandlingarna i Västra Nyland

Svenska Yle berättade förra veckan att småpartierna, det vill säga KD, Rörelse Nu och Makten tillhör folket, var kritiska till platsförhandlingarna i Västra Nylands välfärdsområde.

– I förhandlingar kan partierna säga vilka poster de är intresserade av, och sen kan man byta med de andra partierna om man har en tillräckligt bra position. Nu hade vi och de andra småpartierna ingen chans att komma in i de små nämnderna, för att vi hade ett så lågt nummer, sade Antero Laukkanen (KD) till Svenska Yle förra veckan.

"Det enda vi kommit överens om är att valresultatet ska synas i förhandlingarna"

Småpartierna anser att de större partierna på förhand kommit överens om platsfördelningen enligt ett hemligt kassaskåpsavtal. Avtalet gäller också i Vanda-Kervo välfärdsområde.

– Det enda vi kommit överens om är att valresultatet ska synas i förhandlingarna. Det kom vi överens om i höstas. Det stämmer inte att det handlar om något slags kassaskåpsavtal, säger Janne Pesonen (Saml).

Platsförhandlingarna i Vanda-Kervo välfärdsområde slutförs de närmaste veckorna. Då klarnar det hur platserna i olika sektioner ska fördelas.

Diskussion om artikeln