Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Ryms det fler byggnader runt Sibeliusmuseum? – Stiftelsens Lasse Svens: "Det finns betydande byggrätt på det kvarteret"

Uppdaterad 09.02.2022 11:29.
Hörnet av Biskopsgatan och Gezeliusgatan i Åbo
Bildtext Domvillan och Tryckerihuset hör till de byggnader som Åbo Akademi överväger att avstå från. Arkivbild.
Bild: Arash Matin/Yle

Åbo Akademi överväger att överge byggnaderna Domvillan och Tryckerihuset. Byggnaderna och marken de står på ägs av Stiftelsen för Åbo Akademi, men stiftelsens skattmästare säger att det ännu inte finns några konkreta framtidsplaner för kvarteret.

"Stiftelsen för Åbo Akademi önskar att ÅA avstår utrymmen i större helheter, dvs. hela kvarter. Det här gäller speciellt kvarteret med Domvillan och Tryckerihuset, ett kvarter med mycket outnyttjad byggrätt."

Så står det i utkastet till Åbo Akademis nya fastighetsplan som universitetet nyligen presenterade. I utkastet nämner ÅA Domvillan och Tryckerihuset som byggnader som universitetet kan komma att flytta ut ur i framtiden.

Domvillan och Tryckerihuset ligger i samma kvarter som Sibeliusmuseum. Det är Stiftelsen för Åbo Akademi som äger både byggnaderna och marken de står på. Stiftelsens skattmästare Lasse Svens bekräftar att det finns "betydande byggrätt" på det kvarteret, men vill inte gå in på detaljer.

Kvarteret är till för utbildningsändamål

Detaljplanen för kvarteret är från 1960-talet och tillåter enligt uppgifter från Åbo stads byggnadstillsyn att det byggs högst 11,5 meter höga byggnader för utbildningsändamål på platsen. Också byggnadstillsynen uppger att det finns byggrätt kvar på kvarteret och att det i teorin skulle vara möjligt att bygga nytt mellan de befintliga byggnaderna.

Det är ändå inget som Stiftelsen för Åbo Akademi planerar just nu, uppger Lasse Svens.

– Sådana planer har vi inte för stunden.

Har ni några konkreta planer för det där kvarteret?

– Nej, det har vi inte.

Tills vidare bara ett utkast

Lasse Svens säger att stiftelsen väntar med att göra upp planer för sina fastigheter tills Åbo Akademi fått sin fastighetsplan färdig och fattat beslut om vilka byggnader universitetet vill fortsätta verka i.

– Efter det är det vår sak att ta ställning till hur vi förädlar det fastighetsinnehav som akademin inte behöver.

Skattmästare Lasse Svens på Stiftelsen för Åbo Akademi sitter vid sitt skrivbord
Bildtext Lasse Svens, skattmästare för Stiftelsen för Åbo Akademi, säger att Åbo Akademi utarbetar sin fastighetsplan själv. Arkivbild.
Bild: Louise Bergman

Enligt Svens har Stiftelsen för Åbo Akademi inte varit med om att skapa ÅA:s fastighetsplan trots att stiftelsen äger många av de byggnader som universitetet finns i.

– Det är akademin som satt ihop en fastighetsplan. Vi har inte varit med i den processen. Efter att fastighetsplanen är uppgjord finns det en arbetsgrupp där vi sitter med som ska fundera på verkställandet av den planen, men det handlar i det här skedet först om ett utkast till en möjlig plan.

Projektchef vid staden: "Saker kan hända snabbt ibland"

Kvarteren kring Åbo domkyrka och Biskopsgatan hör till det område som Åbo stad försöker utveckla genom spetsprojektet Gamla Åbo. Projektet lanserades i fjol och projektchef Tuija Alihaanperä säger att framtidsvisionerna målas upp i samarbete med fastighetsägare och andra aktörer i området.

Enligt Alihaanperä fördes allmänna diskussioner om att Åbo Akademi eventuellt planerar att koncentrera sin verksamhet till färre byggnader redan år 2020, i samband med planeringsarbetet i projektet Gamla Åbo.

Tuija Alihaanperä står på Gamla Stortorget i Åbo i februari 2022.
Bildtext Tuija Alihaanperä är projektchef för stadsutvecklingsprojektet Gamla Åbo.
Bild: Mikael Piippo / Yle

Alihaanperä säger att ÅA visserligen kan lämna ett tomrum efter sig om universitetet överger gamla byggnader men att akademins uttåg också skulle kunna öppna för nya verksamhetsformer i området.

I nuläget har Åbo stad inga planer på att köpa upp fastigheter i området kring Biskopsgatan, säger Tuija Alihaanperä.

– Sådana diskussioner har inte förts. Vi köpte ju nyligen Rettigs fastighet, vilket naturligtvis är ett bra exempel på att saker kan hända snabbt ibland.

Lasse Svens kommenterar den outnyttjade byggrätten kring akademihusen

3:20

Åbo stad vill utvecka området kring domkyrkan

3:47

Diskussion om artikeln