Hoppa till huvudinnehåll

Politik

Elokapina spränger politiska Twitter men kring Convoy Finland är det tyst: "Bensinpriser kanske uppfattas som ett mer angeläget politiskt ämne"

Kravallpoliser på riksdagshusets trappor.
Bildtext Efter rykten om att man i skuggan av Convoy Finland-demonstrationen skulle storma riksdagshuset hade kravallpoliser förberett sig på många olika scenarier.
Bild: Silja Viitala / Yle

Grupperingen Convoy Finland som demonstrerade mot coronarestriktioner och det höga bensinpriset under veckoslutet klarade inte av att hålla sin demonstration fredlig. Kravet på att fälla regeringen kan hänga ihop med kritiken mot myndigheter överlag.

Om du befunnit dig på sociala medier den senaste veckan har du knappast missat uppdateringarna om demonstrationen Convoy Finland. Demonstrationen, vars mål var att få alla coronarestriktioner upphävda bums, skatten på bränsle halverad och regeringen fälld, urartade i ett smärre kaos på Mannerheimvägen i Helsingfors.

Den ursprungliga idén till demonstrationen kom från demonstrationen Freedom Convoy i Kanada. För att visa sitt missnöje mot regeringen ville Convoy Finlands administratörer att gatorna i Helsingfors centrum skulle blockeras tills deras mål var uppfyllda.

I lördags greps ett tiotal personer, kravallpoliser stod redo på riksdagshusets trappor på grund av rykten om en stormning av byggnaden, och journalister trakasserades och fick sina redskap stulna.

På Twitter gick diskussionen om demonstrationen het. Många användare undrade varför speciellt högerpopulister som fördömt klimatgruppen Elokapinas avstängning av gator i Helsingfors under sommaren, nu höll sig väldigt tysta.

Twitteranvändaren Dimitri Ollikainen gick under veckoslutet igenom flera Samlingspartisters kanaler och jämförde vad de sagt om Elokapina och vad det nu säger om Convoy Finland. Det visade sig att de flesta Samlingspartister som fördömt Elokapinas demonstrationer inte hade någon offentlig åsikt om Convoy-demonstrationen.

Två äldre män i riksdagens plenisal.
Bildtext Timo Heinonen (Saml), här tillsammans med sin partikollega Ben Zyskowicz, fördömer både Elokapina och Convoy Finland.
Bild: Silja Viitala / Yle

Samlingspartiets riksdagsledamot Timo Heinonen säger att han verkar vara den enda som konsekvent fördömer både Elokapina och Convoy Finland.

– Enligt mig borde reglerna gälla alla. Jag fördömer helgens demonstrationer på den punkten att den inte hållits på platsen som angetts i anmälan och för att den förorsakade onödigt arbete för polisen. Dessutom störde den samhällsfriden.

Heinonen säger att det här inte är ett nytt fenomen som skulle ha kommit med Elokapina eller Convoy Finland. Han säger att gatudemonstrationer funnits länge.

– Ja och så har ju Greenpeace klättrat på riksdagshusets väggar och även stört partimöten. Jag skulle hoppas att vi politiker gemensamt kunde säga att så här får man inte agera.

Att flirta med teman som är viktiga för en själv gör tröskeln lägre för andra att ta till samma metoder, menar Heinonen.

– Jag vill betona att man kan föra fram sin åsikt på ett lagligt sätt så att ingen lider mer än nödvändigt. Man behöver inte heller ta till civil olydnad och skapa kaos.

"Demonstranterna sjöng Power to the people"

Någon som inte helt fördömer civil olydnad så länge den är fredlig är riksdagsledamot Johan Kvarnström (SDP). Enligt honom kan moralen ibland kräva att vissa regler behöver överskridas, men han säger att det då måste diskuteras från fall till fall.

– Ibland sker det ju helt i Ghandis anda, du vill bryta mot en regel och genom det signalerar du att det här är en viktig fråga. I vissa fall vill du också bli gripen.

Kvarnström betonar att det viktigaste är att göra det med fredliga metoder.

Gick det fredligt till i helgen?

– Som makthavare i en demokrati måste ledamöter och ministrar fokusera på sakfrågor och inte bli domare, det är en farlig väg att gå. Det är vår uppgift att lyssna och notera, vilket inte per automatik betyder att hålla med. Sedan är det upp till polisen att göra en helhetsbedömning om en demonstration ska begränsas, förstås i dialog med arrangörerna. Det här systemet måste vi hålla fast vid.

johan kvarnström
Bildtext Johan Kvarnström (SDP) säger att fredlig civil olydnad kan vara acceptabelt.
Bild: Mikko Ahmajärvi / Yle

Med det sagt uttrycker Kvarnström ändå att alla känner olika kring vad som är okej och mindre okej, alltså de rent subjektiva känslorna kring en demonstration.

– En kväll när Elokapina demonstrerade steg jag ut på riksdagens trappor, och det var en väldigt fredlig stämning där. Demonstranterna sjöng Power to the people och oavsett om man tycker att det var en befogad demonstration eller inte, så är det en viss kontrast till helgens demonstrationer där man sett bilder av kravallpoliser och gripanden utanför riksdagen.

Han säger att det helt uppenbart finns en inkonsekvens i fördömandet av dessa två demonstrantgrupper. Bägge väcker känslor på olika sätt men Kvarnström vidhåller att ledamöterna inte ska agera domare.

– Vi måste givetvis utvärdera ifall det behövs en lagändring ifall det inte finns ett bra system för demonstrationer eller tydliga regler för vad som är okej. Eller om polisen säger att lagen inte ger dem tydliga instruktioner.

"Polisen bedömer själv sina maktmedel"

Sannfinländarnas gruppordförande Ville Tavio säger till Svenska Yle att man naturligtvis ställer sig positiv till den grundläggande rätten att demonstrera, men partiet godkänner inte att en demonstration stör ordningen eller trafiken.

Bland Sannfinländarnas ledamöter finns flera före detta poliser, vars tidigare kollegor blev utsatta för våld under demonstrationerna i helgen. Bland annat har Convoy Finland-deltagare kastat tomma ölburkar mot poliser och polishästar.

Varför har ni inte kommenterat det?

– Jag känner inte att jag behöver kommentera den enskilda demonstrationen när alla vet vår allmänna åsikt; när man demonstrerar så beter man sig.

När polisen använde gas mot Elokapinas demonstranter kommenterade du att det var en acceptabel åtgärd. Borde polisen ha använt gas mot Convoy Finland också?

– Polisen bedömer själva sina maktmedel, om de har använt sådana ser man från fall till fall på om det är befogat. Det går inte att rent allmänt säga att polisen borde gasa alla demonstranter, förstås inte. Jag tycker att om en demonstrant beter sig olydigt kan hen gripas.

Avvikande metoder hos demonstranter

Svenska folkpartiets gruppordförande Anders Adlercreutz säger att han också uppfattat att det varit tystare på sociala medier kring kritiken mot Convoy Finland-demonstrationen från beslutsfattarhåll än det tidigare varit mot Elokapina. En orsak kan vara en ovilja att ställa sig på dålig fot med folket.

– Det kan hända att det här med bensinpriser uppfattas som ett mer angeläget politiskt ämne och då kanske man inte vill stöta sig med dem som demonstrerar mot situationen på energimarknaden.

Däremot betonar även Adlercreutz att demonstrationer har vissa lagar och förordningar som ska följas, vilket inte hände under veckoslutet.

– Man kan inte rikta våld mot någon i demonstrativt syfte. Det fanns tongångar bland demonstranterna som ifrågasatte myndigheter överlag och man kritiserade coronarestriktionerna - kanske det finns en koppling här.

När Elokapnia var som mest aktuella under sommaren diskuterades civil olydnad av politiker och i media. Adlercreutz menar att Elokapinas mål kring klimatförändringen och förlusten av biodiversitet är globala ämnen som visserligen måste tas på allvar, men att bensinpriserna också är ett faktiskt problem.

– Jag har stor förståelse för att situationen kan vara kärv inom många branscher, till exempel för jordbruket, och för hushållen. Det är något man får demonstrera för, men trots det ska demonstrationen inte urarta.

Convoy Finlands krav om att regeringen avgår är också något som Adlercreutz ser som legitimt att föra fram i en demonstration. Det tredje målet var att upphäva alla coronarestriktioner.

– Men det var ganska olika sorters frågor den här demonstrationen tog upp jämfört med Elokapina. Och metoderna var förstås ganska avvikande.