Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Täktom skola säljs till läkarföretag – Hangö stad ska försöka hitta en annan plats för ett konstnärscentrum

Från 2022
Uppdaterad 09.02.2022 08:39.
Gammal folkskola i Täktom, Hangö.
Bildtext Den gamla byskolan har varit till salu i många år. Skolverksamheten i huset lades ner år 2011.
Bild: Johanna Lindholm / Yle

Stadsfullmäktige i Hangö har beslutat sälja Täktom skola till läkarbolaget Mediclimb. Ärendet skapade diskussion och fullmäktige röstade om saken.

Totalt kom två anbud på skolan in. Mediclimb bjöd 87 000 euro för fastigheten och vill också lösa in tomten. Tomtens pris har fastställts till 43 550 euro.

Hangö fullmäktige beslöt efter omröstning att godkänna stadsstyrelsens förslag att välja Mediclimbs anbud. Enligt uppgifter på mötet ska företaget använda skolan för utbildning.

Förslag: Välj det andra anbudet i stället

Vänsterförbundaren Birgitta Gran föreslog, precis som i stadsstyrelsen, att fullmäktige väljer det andra anbudet. Det gavs av Helsingforsbon Jaakko Rustanius som ville göra skolan till ett kreativt konstnärscentrum.

Rustanius bjöd 50 000 för huset och ville arrendera tomten av staden. Gran lyfte fram att stadsstyrelsen i november beslöt att användningsändamålet för skolan prioriteras framom priset och undrade varför beredningen inte gjort upp en jämförelse mellan de olika anbudens förslag på verksamhet.

- Rustanius planer är mycket trovärdiga och hans förslag skulle hålla huset mera öppet för Hangöborna i fortsättningen än det andra anbudet, motiverade Gran sitt förslag.

Teemu Köppä från De Gröna understödde Grans förslag. De lyfte båda fram att staden i sin strategi haft som mål att få ett konstnärsresidens till Hangö.

- Nu skulle staden ha chansen att få ett högklassigt konstnärsresidens som skulle stöda det lokala kulturlivet och turismen, påpekade Köppä.

Rolf Nyström: Allt gick inte som på Strömsö

Under mötet lyfte Rolf Nyström (obunden, Hangö 2016) att försäljningsförvarandet inte gått som det borde. Enligt Nyström bröt staden mot lagen när försäljningsannonsen inte publicerades i några tidningar när anbudstiden förlängdes och han föreslog därför att skolan skulle sättas till försäljning på nytt. Förslaget fick inte understöd i fullmäktige.

Nyström förundrade sig också över varför Mediclimbs anbud varit sekretessbelagt trots att försäljningen var ett öppet anbudsförfarande.

Stadsdirektör Denis Strandell svarade att det är upp till staden att själv välja vilka kanaler man använder för att göra reklam för en fastighetsförsäljning. Gällande det sekretessbelagda anbudet konstaterade Strandell att alla beslutsfattare fått allt material som funnits gällande försäljningen och att det är huvudsaken.

"Huvudsaken att skolan säljs"

Flera ledamöter från olika partier lyfte fram att skolan varit till salu länge och ansåg att det nu var dags att staden kommer till skott med en försäljning.

- Huvudsaken är att vi blir av med skolan och dess driftskostnader, konstaterade Jorma Nousiainen från SDP.

När fullmäktige röstade om saken vann stadsstyrelsen förslag om att sälja skolan till Mediclimb med 24 röster framom 7 röster för Grans förslag att sälja till Rustanius. Rolf Nyström meddelade avvikande åsikt till beslutet.

Jorma Nousiainen föreslog ett tillägg att staden går igenom andra alternativ på fastigheter som kunde erbjudas till Rustanius, så att staden på sätt inte skulle gå miste om möjligheten att få ett konstnärsresidens. Tillägget godkändes enhälligt av fullmäktige.

Du kan höra hur hela diskussionen om försäljningen gick på Youtube, där Hangö fullmäktigemöten sänds.

Diskussion om artikeln