Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Tiotals kommentarer lämnades in om det planerade spillvärmeröret mellan Sköldvik och Nordsjö – de flesta vill att projektet skrotas

Från 2022
Industri på SKöldvikområdet
Bildtext Enligt de nuvarande förslagen ska delar av spillvärmeröret mellan Sköldvik och Nordsjö dras ovanpå jord. Det oroar invånare i Borgå och Sibbo som har delgett sina åsikter till NTM-centralen i Nyland. Arkivbild..
Bild: Stefan Härus / Yle

NTM-centralen i Nyland har tagit emot många kommentarer om den planerade värmetransportledningen mellan Sköldvik och Nordsjö. De flesta vill att projektet skrotas, men förstår också det miljövänliga i att ta tillvara spillvärmen.

Miljökonsekvensbedömningsprogrammet (MKB) för energibolaget Helens projekt att utnyttja spillvärme från Sköldviks industriområde till huvudstadsregionen har legat framme till påseende mellan den 10 januari och 8 februari.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen) har under den här tiden tagit emot flera tiotals åsikter som lämnats in skriftligen.

I korthet går projektet ut på att utnyttja spillvärme från industriområdet och leda den med en värmetransportledning till Nordsjö kraftverksområde i Helsingfors.

I MKB-programmet granskas sammanlagt sju alternativa sträckningar (VE1–VE7) i projektet. Sträckningarna ligger främst inom Borgå, Sibbo och Helsingfors områden.

Ett åttonde alternativ är att inte bygga värmeröret överhuvudtaget.

Efter att tiden för åsikter om programmet nu gått ut har NTM-centralen i Nyland tagit emot flera tiotal kommentarer, bekräftar överinspektör Erika Heikkinen.

– Vi har fått rätt många åsikter och kommentarer, ungefär 70, och de har fortsatt komma idag. De allra flesta motsätter sig projektet och stöder förslag VE0 som det bästa förslaget, det vill säga att projektet inte genomförs överhuvudtaget, säger Heikkinen.

Minst kritisk är man till alternativ 2, där värmeröret skulle dras norrut längs med de större trafiklederna.

Heikkinen kan inte säga om merparten av åsikter kommer från Borgå och Sibbo, men invånare från södra Sibbo har också tagit kontakt per telefon för att få mera information om själva projektet.

Oro för skog och natur

Skribenterna är oroliga för den belastning som transportledningen skulle vålla skog och natur och trivseln i olika bostadsområden.

Man befarar att investeringen skulle medföra buller, damm och mer trafik, i synnerhet under byggnadsskedet. Här betonar man speciellt skador på vägar som inte lämpar sig för tung trafik.

Därtill skulle röret minska bostadsområdenas attraktion och sänka fastigheternas värde.

– Det är viktigt att höra invånarnas åsikter och kunskap i det här skedet för att veta vad som speciellt bör uppmärksammans som berör de områden där folk bor i eftersom de har den bästa lokalkännedomen, säger Heikkinen.

Invånarna är inte enbart kritiska till projektet, utan ser också möjligheten att ta tillvara spillvärme och omvandla den till fjärrvärme som en miljövänlig handling.

– Principen är god och det är bra att det här utvecklas, men oron finns för hur det påverkar just platsen där man bor, säger Heikkinen.

Inom en månad ska NTM-centralen ge sitt utlåtande om MKB-programmet

– I utlåtandet beaktar vi de här åsikterna och andra utlåtande som vi begärt av olika myndigheter. De återges sedan i utlåtandet och ligger till grund för de riktlinjer och preciseringar vi ger till energibolaget.

Ärendet behandlades av byggnads- och miljönämnden i Borgå den 25 januari och av byggnads- och miljöutskottet i Sibbo den 27 januari.

I Sibbo önskar man bland annat en fortsatt utredning av möjligheten att bygga en havsvattenstunnel och dra fjärrvärmerör genom den som diskuterades redan 2019.

Avsikten är att värmetransportledningen kan börja byggas 2023 och tas i bruk 2027–2029.

De föreslagna rutterna för värmeröret

Diskussion om artikeln