Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Etla: En halv miljon finländare i flitfälla

Från 2022
Uppdaterad 10.02.2022 06:43.
Människor i köpcentrum, i trappor och rulltrappor, fotograferade uppifrån.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Nästan en fjärdedel av den arbetsföra befolkningen i Finland befinner sig i en flitfälla, visar en analys som Näringslivets forskningsinstitut Etla har gjort. För de här personerna lönar det sig inte att ta emot ett jobb eller jobba mer.

Etla har delat in begreppet flitfälla i två kategorier. Dels handlar det om redan anställda som saknar ekonomiska incentiv att jobba mer än de gör i dag, dels om arbetslösa som saknar ekonomiska morötter att börja jobba.

136 500 arbetslösa skulle enligt Etla i dag få en reell inkomstökning på maximalt 20 procent om de tog emot ett arbete.

Om man gör samma kalkyl med tanken att man borde få åtminstone 25 procent högre inkomster om man jobbar, så ökar antalet finländare i arbetslöshetsrelaterad flitfälla till 300 000 enligt Etlas rapport.

Orsaken bakom problematiken är att den som jobbar inte kan få samma bidrag som en arbetslös, samtidigt som olika avgifter och skatter stiger.

Kvinnor i svårare läge

Kvinnor befinner sig oftare i flitfällor av den här typen än män.

Över 70 procent i den här kategorin är kvinnor, ofta i åldern 30-50 år och med små barn. De har ofta en andra stadiets utbildning.

Personer som lyfter inkomstrelaterad dagpenning befinner sig lite oftare i en flitfälla än de som får grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd.

Trots att rapporten starkt lyfter upp just de arbetslösa personernas flitfällor, tas även de redan anställdas situation upp.

Den så kallade marginalskatten är alltjämt hög, 46 procent. Det här betyder att nästan hälften av de inkomster som en anställd får genom att jobba mer går till skatter och avgifter av olika slag.

Det här är inte speciellt sporrande anser Etla som påpekar att situationen har varit ungefär den samma sedan 2015.

Källa: Etla