Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Rysslands äldsta människorättsorganisation har dömts till upplösning: "Inte vi som har förändrats utan landskapet omkring oss som är annorlunda"

Från 2022
Memorials styrelseordförande Aleksandr Tjerkasov.
Bildtext Aleksandr Tjerkasov är styrelseordförande i Memorials människorättscenter. Hela den här föreställningen, den galna cirkusen med sina clowner, fortsätter åtminstone till början av mars, säger Aleksandr Tjerkasov.
Bild: Kerstin Kronvall / Yle

Memorial grundades för över trettio år sedan för att vittna om Sovjetterrorn. Rysslands äldsta människorättsorganisation har dömts till upplösning och dess slutgiltiga öde avgörs inom kort.

Människorättsorganisationen Memorial grundades för över trettio år sedan och har som sin främsta uppgift att ta fram och sprida information om Sovjetterrorns offer.

Samtidigt arbetar organisationen med människorättsfrågor i dagens Ryssland. På deras lista över politiska fångar finns det för tillfället över fyrahundra namn.

En minnessten över Stalinterrorns offer. I bakgrunden står säkerhetstjänstens högkvarter Lubjanka
Bildtext En minnessten över Stalinterrorns offer. I bakgrunden står säkerhetstjänstens högkvarter Lubjanka
Bild: Kerstin Kronvall / Yle

Memorial har två delar: Internationella Memorial och Memorials människorättscenter. Vardera organisationen förbjöds av domstol i slutet av 2021. Domarna har överklagats och behandlas inom kort i högre rättsinstanser.

Säkerhetstjänsten tror att alla är köpta

Aleksandr Tjerkasov är styrelseordförande i Memorials människorättscenter. Han talar med stor ironi om hur de ryska myndigheterna går till väga då de vill bli av med någon vars verksamhet kan avslöja oegentligheter eller brott.

Då stämplar man organisationer eller personer som utländska agenter. På den listan hamnade Memorial redan för tio år sedan.

Tjerkasov jämför med marsvin som på ryska heter morskoja svinka. Det betyder havssvin.

– De är varken hav eller svin, och det är lika med oss. Vi är varken utländska eller agenter.

Ett minnesmärke över offer för statsterror i Moskva.
Bildtext Ett minnesmärke över offer för statsterror.
Bild: Kerstin Kronvall / Yle

Hela epitetet utländsk agent speglar de ryska makthavarnas och säkerhetstjänstens sätt att se på världen. De lejer själva organisationer och personer som får betalt för att göra smutsigt jobb för dem. Därför utgår de från att alla som vill påverka samhället är lejda agenter.

– De är övertygade om att de som inte är köpta av dem måste vara köpta av någon annan.

Domarna mot Memorial kom som straff för att organisationen i några fall inte hade satt in en obligatorisk text om att den är utländsk agent i sina publikationer.

Snart kommer den slutliga dödsstöten

Då representanter för Förenta nationernas människorättsråd officiellt bad den Ryska federationen om ett svar på varför Memorial ska stängas angavs emellertid helt andra orsaker i Rysslands svar.

Där står nämligen att Memorial måste upphöra med sin verksamhet därför att organisationen ger mediestöd till extremistiska och terroristiska grupper.

Memorials medlemmar läser upp namnen på dödade under Sovjetförtrycket.
Bildtext Uppläsning av namnen på offren för Stalinterrorn.
Bild: YLE/ Kerstin Kronvall

Inom kort kommer de slutliga besluten om att stänga Memorial. De domslut som gavs i slutet av december behandlas i högre rättsinstanser.

Internationella Memorials öde avgörs i Högsta domstolen den 28 februari. Människorättscentrets dom går via flera instanser och några datum har ännu inte angetts.

– Hela den här föreställningen, den galna cirkusen med sina clowner, fortsätter åtminstone till början av mars, säger Aleksandr Tjerkasov.

Arkivet måste räddas

En stor fråga är vad som ska hända med Memorials enorma arkiv där man har uppgifter om miljontals människors öde under Sovjettidens terror. Tjerkasov säger att alla krafter har satts in för att se till att arkivet bibehålls. Det är en helhet, ett forskningscenter som består av ett arkiv, ett bibliotek och ett museum.

– Vi gör allt för att det inte ska komma bort eller avsiktligt förstöras.

Arkivmaterial finns redan i en viss mån på nätet och man gör sitt bästa för att digitalisera så mycket som möjligt. Materialet är emellertid ofantligt stort och det tar tid innan allt finns på nätet.

Det är uppenbart att de som arbetar inom Memorial inte kommer att ge upp. Ingen säger exakt vilka planer som finns men man kan förmoda att verksamheten kommer att fortsätta på något annat sätt då Memorial slutgiltigt likvideras. Få tror att Memorial skulle kunna vinna i de högre rättsinstanserna.

Man måste våga se historien i vitögat

Tjerkasov vet att många tycker att det är lönlöst att titta bakåt och gräva i tidigare oförrätter. Särskilt illa tycker makthavarna om att Memorial har tagit fram uppgifter om dem som var förövare, alltså de som grep, förhörde, torterade och avrättade oskyldiga människor. Memorial kritiseras av många höga politiker för att framställa Sovjetunionen som en terrorstat.

– Det är inte så, men vi vet att bolsjevikerna efter att de tagit makten aldrig dolde sin uppfattning att terror var ett viktigt verktyg då man skapade ett nytt samhälle, säger Tjerkasov.

Han uppmanar enskilda personer att inte vara rädda för vad de kan hitta i arkiven. Det kan visa sig att det fanns offer för terrorn bland förfäderna, alldeles som det kan ha funnits förövare. Offren är flera, de räknas i miljoner, medan listan på förövare omfattar omkring 40 000 namn.

Statyer på Stalin och Lenin tittar fram ur snön i Moskvan.
Bild: Kerstin Kronvall / Yle

Det fanns vissa gemensamma upplevelser som i praktiken berörde alla som bodde på det enorma territorium som Sovjetunionen utgjorde. De är kollektiviseringen, förtrycket och kriget.

Då Sovjetunionen uppstod var landet ett jordbrukssamhälle. En mycket stor del av befolkningen drabbades av det som kallas avkulakiseringen och som i praktiken betydde att man tog ifrån bönderna allt de ägde.

Förtrycket drabbade otaliga miljoner och skräcken inför terrorn var något som alla kände.

Det stora fosterländska kriget, alltså den del av andra världskriget där Sovjetunionen var med, krävde miljontals liv både bland soldater och civila. De lägsta antagna antalet döda är 27 miljoner men det kan röra sig om det dubbla.

Minnet av de händelserna ska man värna om anser Tjerkasov.

– Och man ska titta på priset av segern i det stora fosterländska kriget, inte bara jubla över segern.

Memorial får ingen plats i dagens Ryssland

När nu statsledningen vill bli av med Memorial beror det inte på att Memorial skulle ha förändrats utan på att den politiska omgivningen är annorlunda. Oberoende medborgarorganisationer passar inte in.

– Vi har blivit något slags konstiga fenomen, som snömän och nu har man utlyst jakt på snömännen, säger Tjerkasov.

Inom statsledningen och säkerhetsorganen tror man uppriktigt att ingen annan kan ha kunskap om hur samhället ska utvecklas och ledas. Där utgår man från att sanningsenlig information bara finns i hemligstämplade dokument.

Muzeonparkens Sovjetsymboler i Moskva.
Bildtext Sovjetsymboler i Muzeonparken i Moskva.
Bild: Kerstin Kronvall / Yle

Därför behövs inga aktiva medborgare eller medborgarorganisationer, säger Tjerkasov. Läget har blivit allt värre efter Rysslands anfall på Ukraina 2014 och efter konstitutionsförändringen 2020. De som säger sådant som statsledningen inte vill höra måste tystas.

Det Memorial vill berätta är historien om människor som strävade efter att överleva under förtryck.

– Det är historien om motstånd och värdighet och den är viktig för oss alla, säger Aleksandr Tjerkasov.