Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Åbo Akademi utser tretton hedersdoktorer – festligheterna streamas över nätet

Från 2022
En skylt med Åbo Akademis logo.
Bild: Arash Matin

Åbo Akademi ordnar doktorspromotion fredagen den 20 maj 2022. Universitetet promoverar 89 personer som disputerat för doktorsgraden vid Åbo Akademi.

Fakulteterna hedrar därtill 13 personer till hedersdoktorer på grund av gedigna vetenskapliga meriter eller som erkänsla för betydande insatser i samhället.

Ytterligare åtta personer som disputerat vid Åbo Akademi för 50 år sedan promoveras till jubeldoktorer.

Promotionen är den främsta akademiska högtiden. Vid promotionen invigs de som avlagt doktorsexamen till sin doktorsvärdighet och får de insignier som hör till examen.

År 2022 promoverar Åbo Akademi följande hedersdoktorer:

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi:

Professor Ulla Connor, filosofie hedersdoktor
Koreograf Tiina Lindfors, filosofie hedersdoktor
Professor Daniel Lindmark, teologie hedersdoktor

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier:

Professor emeritus Hilbert Meyer, pedagogie hedersdoktor
Professor emeritus James Cummins, pedagogie hedersdoktor
Professor Jan Masschelein, pedagogie hedersdoktor

Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi:

Professor Manfred Nowak, politices hedersdoktor
Professor James S. Fishkin, politices hedersdoktor
Professor Maarten Simons, politices hedersdoktor
Professor Jill Kickul, ekonomie hedersdoktor

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik:

Professor Michio Murata, filosofie hedersdoktor
Professor Aldo R. Boccaccini, filosofie hedersdoktor
DI, TkL Nina Kopola, generaldirektör, teknologie hedersdoktor

Till jubeldoktorer promoveras:

Dag Anckar, politices jubeldoktor
Sune Jungar, filosofie jubeldoktor
Christer Laurén, filosofie jubeldoktor
Caj-Gunnar Lindström, ekonomie jubeldoktor
Bertil Roslin, politices jubeldoktor
Bengt Stenlund, teknologie jubeldoktor
Erkki Vauramo, filosofie jubeldoktor
Kurt Waller, teknologie jubeldoktor

Programmet från Konserthuset i Åbo streamas

Promotionsfestligheterna inleds i Åbo stads konserthus. Själva promotionen direktsänds över nätet från Konserthuset. Efter promotionen beger sig de nypromoverade samt akademistaben i procession till Åbo domkyrka till en ekumenisk gudstjänst. Dagen avslutas med bankett på Logomo.

Arrangemangen genomförs med beaktande av de eventuella coronarestriktioner som råder vid tidpunkten för promotionen.