Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Naturbetande "Madonna" kan bli köttindustrins räddning: "Vi behöver miljövänliga alternativ så konsumenterna får en chans att välja rätt"

Från 2022
Uppdaterad 14.02.2022 10:19.
Kossan Madonna tittar in i kameran.
Bildtext Höglandsboskap trivs utomhus nästintill året runt. Vintertid är det hö eller gräs i balar som är den huvudsakliga födan.
Bild: Jesper Alm / Yle

För att öka konsumenternas intresse för klimatvänligare kött utreds nu möjligheten att certifiera kött från naturbetande nötkreatur och får. Systemet är redan vardag i Sverige.

Flera oberoende studier visar att klimatet, miljön och människan mår bättre av att sänka sin köttkonsumtion. Men det betyder inte att man är tvungen att totalvägra kött utan miljön och klimatet tackar redan om konsumenterna i större utsträckning väljer rätt sorts kött.

Kossa stirrar in i kamera.
Bildtext Kossan Madonna trivs bra ute på vischan i Nagu.
Bild: Jesper Alm / Yle

Ett alternativ som Världsnaturfonden i Finland redan 2012 lyfte fram, är kött från naturbetande kor och får. Naturbete är bra för den biologiska mångfalden och dessutom har det en positiv inverkan på vårdbiotoperna.

– Jag har svårt att tro att man skulle kunna producera kött på ett miljövänligare sätt än så här, säger lantbrukaren Fredrik von Limburg Stirum på Koskis gård i Salo. Naturbeteskött är ett av få livsmedel där produktionen de facto leder till ökad biologisk mångfald och det finns inte så många andra livsmedel som kan stoltsera med det.

Fredrik von Limburg Stirum.
Bildtext Fredrik von Limburg Stirum ser att intresset för kött från naturbetesdjur ökar och erbjuder konsumenten ett miljövänligare alternativ.
Bild: Jaani Lampinen / Yle

von Limburg Stirum är ordförande för föreningen Naturbetesköttproducenterna som för tillfället utreder möjligheten att skapa ett certifieringssystem för kött från naturbetande nötkreatur och får.

– Jag ser det som ett mervärde om vi lyckas skapa en certifiering för köttet för det är lättare att kommunicera till konsumenten om man har en certifierad produkt, säger von Limburg Stirum. Ifall producenten säljer direkt till konsumenten finns det redan ett förtroende men en certifiering kan underlätta då handeln kommer in som mellanhand.

Djuren och miljön mår bättre av naturbete

Naturbetande kor och får går ute en stor del av året och rör sig så fritt som möjligt. De skapar bättre förutsättningar för biologisk mångfald och sköter om de känsliga vårdbiotoperna.

Lantbrukaren Jan-Erik Karlsson i Nagu har sedan länge satsat på lokalt och ekologiskt producerat nöt- och fårkött. Karlssons djur är om somrarna på grönbete ute på de åboländska holmarna.

Jordbrukare tittar ut över nötkreatur.
Bildtext Jan-Erik Karlsson ser att klimatdebatten blivit för svartvit och det behövs alternativ för de konsumenter som fortsättningsvis vill äta kött.
Bild: Jesper Alm / Yle

– Jag vill att djuren ska leva så fritt det bara är möjligt och under de sjutton år jag har hållit på så har djuren aldrig varit sjuka, säger Karlsson. Ska man dessutom utöka vårdbiotoperna och sköta den arealen som det finns planer på fungerar det bäst med nöt och får för det blir nog snabbt jobbigt med röjsågen.

Jordbrukare släpar på två vattendunkar.
Bildtext Om vintrarna gäller det att hämta både mat och vatten till kossorna som trivs utomhus.
Bild: Jesper Alm / Yle

Köttcertifiering har redan länge använts i Sverige men det är först nu som diskussionen fått luft under vingarna i Finland.

– Den har kanske glömts bort då vi diskuterat ekologisk odling på bred front men jag ser det som en mycket positiv sak att vi nu lyfter fram alternativ för konsumenten, säger Karlsson. Debatten har hittills varit ganska svartvit men det är bra att vi nu kan upplysa konsumenterna på olika sätt.

Höglandskapskossor i Nagu.
Bildtext De här naturbetande kossorna rör sig om somrarna ute på holmarna i den åboländska skärgården.
Bild: Jesper Alm / Yle

Karlsson ser positivt på en certifiering av köttet som kommer från naturbetande djur.

– Det är bra att diskussionen om klimatet och miljön samt kolsänkorna har tagit fart, säger Karlsson. Men i nuläget är man antingen en aktivist eller en bov och därför behövs det alternativ så att debatten kan breddas.

Jordbrukare ger mat åt får.
Bildtext Att producera ekologiskt kött är arbetsdrygt men givande. Här är det fåren som utfodras.
Bild: Jesper Alm / Yle

Betesrotation binder kol på lång sikt

Naturbetet ger dessutom möjlighet till att rotera hur ofta djuren betar på en och samma plats. Genom aktiv betesrotation kan kolbindningen ökas på de betesarealer som används för ändamålet.

Förenklat kan man säga att vid kolbindning försvinner koldi­oxiden ur luften och lagras i jorden. Den beständiga kolbind­ningen sker under jorden som ett samarbete mellan rötter, svampar och mikrober.

– Det finns mycket ny kunskap om betesmetoder och hur man bättre kan binda kol i marken, säger von Limburg Stirum. Genom att låta marken vila längre perioder kan man förbättra möjligheten för kolbindning.

Gråaktigt får tittar in i kameran.
Bildtext Genom att låta får som detta, beta fritt ute i naturen ökar den biologiska mångfalden
Bild: Jesper Alm / Yle

Naturbetande kossor och får är bra för miljön

5:01

Diskussion om artikeln