Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Stora planer för Pickala – ny golfbana, hotell och hundra nya bostadshus

Uppdaterad 17.02.2022 12:53.
Kari Karvinen
Bildtext Kari Karvinen bor själv i Pickala och tror att området vinner på att utvecklas ytterligare genom satsningen på en ny golfbana och fler invånare. Företaget Pickala golf är inte med om investeringen.
Bild: Maria Wasström / Yle

Det finns nya planer för de södra, havsnära delarna av Sjundeå. Två privata investerare vill bygga ytterligare en golfbana och finansiera det hela med hundra nya småhustomter.

Pickalabon Kari Karvinen bar på en hemlig dröm: att ha en egen golfbana – men det berättade han inte för någon. Så en dag föreslog hans vän och granne Jussi Nurmio att de tillsammans skulle bygga den finaste golfbanan man kunde tänka sig i skogen i Störsvik i Pickala, ett stenkast från de befintliga banorna. Karvinen funderade i trettio sekunder och så var planerna igång.

Vill lämna avtryck

I själva verket handlar projektet enligt Karvinen om mycket mer än att bara äga en egen golfbana.

– Vi vill lämna ett arv efter oss. Vi önskar att folk ska komma ihåg oss som bra typer som gjorde någonting trevligt för Pickala, säger Karvinen.

Kari Karvinen i en gles skog i Pickala.
Bildtext Kari Karvinen tänker sig att en stiftelse eventuellt kan ta över golfbanan när den väl är i bruktagen.
Bild: Maria Wasström / Yle

Kari Karvinen är förtidspensionär och bor året runt i Pickala. Han kallar sig själv livstilssgolfare och har de senaste åren investerat en del i uppstartsföretag. Hans kumpan i företaget Rock Course Oy, företagsledaren Jussi Nurmio har gjort karriär inom reklambranschen och bland annat blivit vald till Årets affärsman år 2007.

Trots att själva golfbanan är det som driver herrarna är projektet mycket större än så. Golfbanan innebär mest utgifter – åtminstone i det här skedet – medan tomtförsäljningen ska ge inkomster.

Karta över den nya golfbanan i Pickala.
Bildtext Så här ser planerna för den nya golfbanan, Pickala Rock, ut. De blåa dammarna finns inte idag på området men ska grävas fram. Pickala Rock-banan planeras på ett område mellan två befintliga golfbanor i Pickala: Forest och Park-banorna.
Bild: Rock course oy

Köp av 50 hektar mark

Marken ägs idag av bostadsstiftelsen Asuntosäätiö men ett föravtal har gjorts upp och om allt går enligt planerna köper Nurmio och Karvinen nästan 50 hektar mark för att förverkliga projektet.

Man kan ju alltid ha idéer och kalkylera och göra planer. Vad som sedan förverkligas är en annan sak

― Juha-Pekka Isotupa, kommundirektör

Själva golfbanan upptar 16 hektar mark medan resten av området planeras för att styckas i tomter och säljas vidare som tomter för åretombebyggelse. Beroende på hur deltaljplaneringen görs upp kan det handla om över hundra tomter, tror Karvinen.

För att på sikt få tillbaka pengarna ska de sedan spjälka upp området kring golfbanan i små tomter som säljs till privatpersoner, eller vilka de hugade köparna nu må vara.

Kari Karvinen ser glad ut.
Bildtext Kari Karvinen är entusiastisk inför planerna på en alldeles egen golfbana och dessutom en möjlighet att på sikt kunna tjäna pengar på tomtförsäljning.
Bild: Maria Wasström / Yle

Han och hans kollega är inte intresserade av att själva planera och bygga bostäder utan tomterna kommer att säljas i den takt det finns hugade köpare. Om ett par tre år hoppas de ha de första tomterna till salu men de är också väl medvetna om att det kan ta tid innan alla tomter hittar sin köpare.

Förutom golfbanan ska det också byggas ett klubbhus på 400 kvadratmeter och eventuellt i ett senare skede också ett hotell.

Kommunen samarbetsvillig

Han upplever att planeringen av projektet förlöpt smidigt och att Sjundeå kommun förhållit sig positivt till planerna.

– Om det förverkligas får ju kommunen fler invånare och skattebetalare, säger Karvinen.

Mycket riktigt, ett samtal till kommundirektör Juha-Pekka Isotupa bekräftar den goda viljan. Isotupa ser den nya golfbanan som ett bra och genomförbart projekt. Isotupa är själv också en ivrig golfspelare. Däremot är han försiktigare att uttala sig om bostadsområdet.

– Det är för tidigt att säga något alls eftersom området inte är detaljplanerat.

Rent spontant tycker Isotupa att hundra bostadstomter låter mycket på ett cirka 35 hektar stort område men allt hänger på vad detaljplanen kommer att tillåta.

– Man kan ju alltid ha idéer och kalkylera och göra planer. Vad som sedan förverkligas är en annan sak, säger Isotupa.

Han understryker att beträffande bostadsområdet är det frågan om en lång process som kommer att ta flera år i anspråk. Dessutom är det möjligt att någon lämnar in besvär angående planerna vilket ytterligare förlänger processen.

För golfbanans del har miljö- och byggnadsnämnden i Sjundeå redan beviljat ett tillstånd att avvika från gällande generalplan eftersom området tidigare inte var tänkt som golfbana.

Stora planer också förr

Orsaken till att bostadsstiftelsen Asuntosäätiö äger mark i Störsvik är att den på 1960-talet köpte över 600 hektar mark i Störsvik. Då hade stiftelsen stora planer för omfattande bosättning på området. Tanken var att möjliggöra en helt ny stadsmiljö med 50 000 invånare. Sjundeå kommun motsatte sig de storstilade planerna och de förföll.

En herrgårdsliknande byggnad.
Bildtext Pickala golfs huvudbyggnad byggdes på den plats där Störsvik gård tidigare fanns. Huset blev klart 1989 och används i dag för inkvartering.
Bild: Maria Wasström / Yle

Under 1980-talet byggdes golfcentret med den herrgårdsliknande huvudbyggnaden. På 1990-talet godkändes en generalplan för området som tillät mer fast boende. Under årens lopp har tomtförsäljningen igen ökat och bosättningen kraftigt vuxit i området. Asuntosäätiö har efter hand sålt bort sin mark. Också Pickala golf har löst in marken som Asuntosäätiö ursprungligen ägde. Om köpet med Nurmio och Karvinen blir av kommer de att vara ungefär lika stora markägare som Asuntosäätiö.

Finast och bäst

Pickala golf är redan i dag Nordens största golfcenter men Karvinen och Nurmio aviserar att när deras nya bana är färdig kan Pickala stoltsera som Kontinentaleuropas största golfcentrum. Och de vill inte bara vara störst – de vill också vara bäst och därför målar Karvinen gärna upp en bild av skogen och naturen i Pickala som en unik omgivning för deras golfbana.

Nurmio och Karvinen har planerat att projektet ska kosta fem miljoner euro. Summan inkluderar markköpet, byggandet av golfbanan och klubbhuset och belysning på golfbanan.

– Eftersom vi belyser banan betyder det att när det är slutspelat på andra banor fortsätter spelet ännu här, säger Karvinen nöjt.

Snötäckt green på golfbana i Pickala.
Bildtext De befintliga golfbanorna i Pickala är täckta under ett tjockt lager snö den här tiden på året.
Bild: Maria Wasström / Yle

Han understryker att man lätt bygger en fullskalig 18-hålsbana för samma pris som de har tänkt bygga en 9-hålsbana men terrängen är utmanande och planen är att Rock-banan ska bli något utöver det vanliga.

– Räcker inte fem miljoner så får det kosta sex miljoner, säger han och tar inga större bekymmer över den saken.

Han nämner att finansiärerna också diskuterat med sin bank som uppenbarligen ser projektet som lönsamt.

– Så här i början investerar vi egna pengar. Ju snabbare vi kommer igång med businessen desto mindre behov har vi av utomstående finansiering. Tiden får utvisa.

I planerna ingår alltså också ett hotell men det är oklart om detaljplanen kommer att tillåta det.

– I så fall blir det frågan om ett skilt projekt och då måste vi fundera på vem som finansierar och bygger. Det får tiden utvisa men nog tror jag att det också ska lyckas, säger Karvinen.

Uppsving för golfen

Och golf som sport då – finns det behov för ännu en bana i Pickala? Utan tvekan, om man frågar Karvinen.

– Intresset för golf ökar hela tiden. Golfsporten upplevde en boom under 80- och 90-talet som sedan avtog i början av 2000-talet. Redan före pandemin började intresset för golf igen att stiga och pandemin gjorde att intresset ytterligare steg kraftigt. Också många unga människor hittade golfen. Därför tror jag att intresset kommer att hålla i sig också efter att pandemin är över, säger Karvinen.

Hans egen erfarenhet är att det ibland är svårt att hitta lediga veckoslutstider på Pickala golf även om man är aktieägare.

Kunden betalar för sig

Pickala Rock- golfbanan kommer inte att bli en del av dagens Pickala golf utan byggs och drivs som ett helt separat bolag.

Golfspelaren behöver inte vara medlem i en golfklubb utan betalar en viss avgift för varje spelomgång. Ett medlemskap i Pickala golf ger ingen automatisk rätt att spela vid Pickala Rock. Det är ändå inte meningen att de två bolagen ska konkurrera med varandra utan samarbeta. Pickala golf ska till exempel sköta underhållet på den nya golfbanan.

Idag erbjuder Pickala golf redan tre fullstora golfbanor och räknas till Nordens största golfcenter. Pickala Rock blir alltså den fjärde banan i området och den placeras mellan två befintliga golfbanor, nämligen banorna som bär namnen Forest och Park.

Pickala Rock blir däremot inte en fullstor golfbana utan en Par 3-golfbana med 9 hål.

Området får en egen väganslutning och en egen parkering men golfbanan nås också från Pickala golfs område.

Ungskog i Pickala, Sjundeå. Tallar och några björkar.
Bildtext Sly och snår är redan röjda ur vägen så att arbetena med golfbanan ska gå lättare att förverkliga när föret tillåter och då alla behövliga lov har beviljats.
Bild: Maria Wasström / Yle

Karvinen visar platsen där golfbanan planeras. I djup snö tar vi oss fram genom nyröjd ungskog upp till ett berg med fin utsikt över en dalgång. Vi befinner oss omkring en kilometer från havet.

– Här ser vi platsen för green nummer 7 vid den kommande Rock-banan, säger Karvinen och ser nöjd ut.

nyröjd plantskog
Bildtext Nere i dalen planeras green nummer sju på den nya golfbanan. Också flera små dammar ska grävas ut och att bli en del av golfbanan.
Bild: Maria Wasström / Yle

Sommaren 2024 hoppas han att marken är täckt av nyklippt gräs och flera små dammar, som fungerar som hinder i golfbanan.

Perfekt boplats

Karvinen har själv bott i Störsvik i Pickala i över femton år.

– Det är en alldeles fantastisk plats att bo på! Naturen är nära. Här finns golf, tennis och padel och det är en halvtimmes väg in till Helsingfors. Dit skulle jag aldrig mera flytta, säger Karvinen.

Under de år som Karvinen bott i Störsvik har området ändrat en hel del. Det byggs hela tiden nya hus i trakten, både fast bosättning och fritidshus.

– Idag finns det mer åretomboende här är när vi flyttade hit. Jag skulle säga att det är ungefär fifty-fifty, äger Karvinen och tillägger:

– Och alla som bor här spelar inte golf!