Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Kritiserar Bibeln verkligen homosexuella? Forskningen är kluven över kontroversiella översättningar

Från 2022
Uppdaterad 14.02.2022 11:58.
Petruskyrkan i Rom fotad mot en blå himmel, med hundratals turister på marken.
Bildtext Peterskyrkan är centrum för världens största kyrka, den katolska. Påven Franciskus har visat tecken på att vara en reformvänlig påve, men förändring sker sällan snabbt inom den kyrkliga sfären.
Bild: paweesit

När blev Bibeln kritisk mot homosexualitet? På 1900-talet, säger en del, från första början säger andra. Huvudperson är oavsett aposteln Paulus, och tidpunkten är första århundradet efter vår tideräknings början.

Sex är svårt för kristendomen. Konservativa kristna har länge motsatt sig saker som preventivmedel, abort och utomäktenskapligt sex, och fortfarande säger den katolska kyrkan och många amerikanska evangeliska församlingar nej.

Och så är det frågan om homosexualitet. Kyrkan motsatte sig länge sexuellt umgänge mellan två män eller två kvinnor. Konservativa kristna gör det i stor utsträckning fortfarande – speciellt då det handlar om kyrkliga, samkönade äktenskap. Det är främst de som anser sig vara Bibeltrogna som motsätter sig samkönade relationer, eftersom de uppfattar att det står i Bibeln att det är förbjudet.

För många, speciellt utanför Norden, har kyrkan därför i allra högsta grad fått ett rykte om sig om att vara en av de största homofoberna i stan. Men är det sant att Bibeln innehåller homofobi?

Bokstavligen en tolkningsfråga

“Homosexualitet” är ett ord som uppfanns 1868. Under de kommande hundra åren kom ordet att få en plats i Bibeln, vilket resulterade i att tidigare otydliga passager plötsligt blev mycket tydligare. I den svenska Bibelöversättningen från 1917 skriver aposteln Paulus i Första Timotheosbrevet kapitel 1 vers 10 att Guds lag inte gäller “för dem som öva otukt och onaturlig vällustsynd” – men 1998 har versen blivit “för dem som utövar otukt och homosexualitet”.

Redan 1981 har texten förvandlats till “för otuktiga och män som ligger med män”.

Texten har gjort en resa, från Karl XII Bibel 1703, då det gällde “drängiaskändare”, till 1900-talets homosexuella. I den engelskspråkiga världen introducerades ordet strax efter kriget. Samma eller likadana översättningar har skett på andra ställen, till exempel 1 Romarbrevet och 1 Korinterbrevet, också de författade av Paulus.

Ska det här då tolkas som att kristendomen blev anti-gay först på 1900-talet?

Nej. Men det råder oklarheter kring exakt vad kristendomen har motsatt sig – och hur motståndet har utvecklats över tid.

Det beskriver inte riktigt det vi menar med homosexualitet i dag

Patrik Hagman, teolog

En stor del av kritiken handlar om att de som översatt Bibeln genom åren kan ha missförstått den ursprungliga meningen bakom en del ord – närmare bestämt vad de texter som traditionellt tillskrivs aposteln Paulus säger om saken.

Patrik Hagman, teolog som för tillfället jobbar för Linköpings stift i Sverige, säger att en stor del av kritiken bygger på att man inte kan tillämpa vår moderna syn på homosexualitet på antikens romarrike.

– Det vanligaste caset jag tycker mig se i dag är att det som beskrivs och som översätts i dag i vår Bibelöversättning om homosexualitet, det beskriver inte riktigt det vi menar med homosexualitet i dag – alltså en ömsesidig, likvärdig relation mellan två vuxna människor, säger Hagman.

– Det som ju var väldigt vanligt under antiken var sex mellan vuxna män och barn, och också olika former av sexuella seder som kopplades till den pagana kulten. Det finns då argumentering, som jag uppfattar som trovärdig, som hävdar att det snarare är det Paulus fördömer.

Universitetslärare Patrik Hagman framför en bokhylla
Bildtext Patrik Hagman är teolog.
Bild: Maud Stolpe/Yle

– Det är ju en rolig detalj att det här ordet, det grekiska ordet som ska översättas, det är ett ord som inte finns någon annanstans än just på de här ställena. Så det är ganska svårt att säga hur det ska översättas när det inte kan jämföras med någonting annat.

Det omtvistade "arsenokoitai"

Ordet som Patrik Hagman här syftar på är “arsenokoitai” (grekiska ἀρσενοκοίτης). Ordet är ett sammansatt ord av komponenterna "man" och "säng". Ordet finns som Hagman säger ingen annanstans. Paulus "man-säng" har alltså länge tolkats som en eufemism för sex mellan män.

Även ordet “malakoi”, som kan översättas till ungefär “mjukisar” i betydelsen känslomässigt mjuk eller svag, har efter tvåtusen år av behandling kommit att betyda homosexuella överlag, men forskarna tvivlar på att det var Paulus syfte med ordvalet.

Som Hagman konstaterar var sex mellan män och pojkar vanligt under antiken. Inte oemotsagt – i Aten argumenterade filosofer som Platon både för och emot traditionen, där förhållandet ansågs vara uppfostrande för den yngre parten. Det är till och med möjligt att samkönade äktenskap var vanliga under antiken – åtminstone en kejsare, Nero, sägs ha ingått giftermål med män.

De som fördömde sex mellan män fokuserade ofta på den part som uppfattades som undergiven – och därmed omanlig och avvikande. Också senare skrifter tyder på att romarna speciellt var mer inriktade på att förfölja feminina män, än alla män som hade sex med män. Vad antiken tyckte om sex mellan kvinnor vet vi mycket mindre om.

Rafaels målning av filosoferna Aristoteles och Platon
Bildtext Platon (t.v) brevid Aristoteles i Rafael Santis berömda målning "Skolan i Aten".

Forskningen kring vad skribenterna i Bibeln egentligen menade är inte entydig. En stor del av fältet anser att det är hårklyverier att förmildra orden i Romarbrevet eller Timoteosbrevet. Men många tror också på att tidiga kristna inte brydde sig om vem du hade sex med, utan att texterna helt enkelt syftar på pedofili och annan våldtäkt.

Till saken hör i allra högsta grad att sexualitet som vi definierar den i dag är ett modernt påfund, och hade ingen motsvarighet i antikens Rom.

Oavsett om romaren Paulus syftade på homosexuella eller inte, är det inte heller 1900-talets kyrka som skapade den kristna synen på homosexualitet. Ett par hundra år efter apostlarnas tid började en utveckling mot aktiv homofobi.

Romerska lagar från 300- och 500-talet verkar ta en allt strängare linje mot sex mellan män. I Västeuropa dyker lagar och texter som fördömer homosexuella handlingar upp allt oftare under medeltiden, och helgonet Tomas av Aquino fördömer på 1200-talet allt sex där syftet inte är att skapa barn.

Vissa menar att det är vad det handlade om också innan medeltiden – inte samkönat sex i sig själv, utan ofruktbart sex.

Det handlade också om lust och avvikelser. Homosexualitet blev olagligt på samma sätt som zoofili eller tidelag, våldtäkt och masturbation. För det handlade om sexet.

Graviditet var ett samhälleligt måste – inte längre

Hagman understryker att synen på sex är nyckeln till synen på homosexualitet.

– Det är två viktiga saker som har hänt som gör att alla våra erfarenheter av sexualitet skiljer sig från alla som levt innan det och det ena är preventivmedel. Innan det fanns bra preventivmedel ledde sex mellan män och kvinnor i högre grad till graviditet, säger Hagman.

I förmodern tid var samhällets välmående beroende av att det föddes tillräckligt med barn

Patrik Hagman, teolog

– Det andra är då medicinens utveckling. Graviditet ledde ofta till död i barnsäng förr i tiden, så samlag mellan män och kvinnor hade alltså ett större allvar.

I och med att den moderna medicinen växte fram försvann det allvaret.

Sexuella handlingar som inte ledde till graviditet genomförde man innan det av lust, inte nödvändighet. Det var dessutom viktigt att göra barn, och kyrkan ville därför uppmana till det.

– I förmodern tid var samhällets välmående beroende av att det föddes tillräckligt med barn, eftersom så många barn dog i ung ålder. Så frågan blev en politisk angelägenhet.

– Men det att det har funnits en massa regler kring sexuellt beteende har haft tydliga motiv, och de motiven finns inte längre. Det gör ju att förutsättningarna för diskussionen är radikalt annorlunda, och det är det som så att säga inte riktigt har kunnats ta in i diskussionen i kyrkan.

Har det någon skillnad för förföljd minoritet?

Den här diskussionen är en klen tröst för de homosexuella, bisexuella och medlemmar av andra sexuella minoriteter vars liv under ungefär två millennier har förstörts av bokstavstrogna kristna.

Sex är ett svårt ämne för kristendomen, konstaterade vi inledningsvis. Sex är också svårt för kusinreligionerna judendom och islam, som ju bygger på samma läror.

Patrik Hagman påpekar att det också var den moderna medicinen som på 1800-talet officiellt klassificerade homosexualitet som en sjukdom, och att kyrkan under 1900-talet mest anpassade sig till den rådande vetenskapen.

Men den moderna kristendomen rör sig allt mer mot en liberalare tolkning. Undersökningar visar att över hälften av amerikanska kristna i dag stöder sexuella minoriteter, och över två tredjedelar av katolikerna och protestanterna gör det.

Unga kristna motsätter sig i allt högre grad negativa attityder mot homosexuella vilket tvingar församlingar att tänka om. I Rom har påve Franciskus försökt föra den katolska kyrkan i en liberalare riktning.

Och i Norden har synen på såväl homosexualitet som på den nära besläktade frågan om kvinnliga präster förändrats radikalt sedan början av 1900-talet. Men det går trögt.

Vi ser tydligt till exempel att gruppen som stöder samkönade äktenskap i kyrkomötet växer

Patrik Hagman, teolog

– Nog kan man ju säga rent statistiskt att konservativa är duktigare på att organisera sig, så att de är överrepresenterade i beslutsfattandet om man ser till hela medlemskåren i kyrkan, som är mer positiv till samkönade äktenskap än till exempel kyrkomötet, säger Patrik Hagman.

Han vet inte om ältandet av frågan inom kyrkan i sig är nödvändigt för att kyrkan ska förändra sig.

– Debatten kanske inte för nån vart. Det kan jag säga både forskningsmässigt och anekdotiskt, att det som förändrar folks åsikter är nästan alltid bara personliga erfarenheter. Jag vet många som har ändrat åsikt då det har visat sig att deras barn är homosexuella eller trans, eller något annat.

Det är en långsam förändring, säger Hagman, men en till synes oundviklig sådan.

– På längre sikt sker det ju hela tiden en förskjutning. Vi ser tydligt till exempel att gruppen som stöder samkönade äktenskap i kyrkomötet växer från val till val. Jag tror tyvärr ändå att så långsam är den här frågan.

Källor: bibeln.se; Pew Research Center; Fordham universitys Internet History Sourcebooks Project; forskning av John Boswell, Thimoty Barnes etc.; Fil.dr Dan McClellan (vars Tiktok-konto rekommenderas för den som vill fördjupa sig)