Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Domstol: Statsrådets kansli bröt mot lagen när det hemlighöll coronakoordineringsgruppens dokument

Från 2022
Uppdaterad 12.02.2022 12:20.
THL:s stora skylt som säger att man ska hållas hemma om man är sjuk. Bilden är tagen i ett köpcentrum i mars 2020
Bildtext Massmedierna och medborgarna borde ha fått mer information från myndigheterna än vad myndigheterna själva vill ge ut våren 2020, slår domstol fast.
Bild: Eleni Paspatis / Yle

Statsrådets kansli bröt mot lagen då det vägrade ge ut dokument från coronakoordineringsgruppens möten våren 2020. Det slår Helsingfors förvaltningsdomstol fast. Utgångspunkten är att myndigheters dokument alltid är offentliga.

Nyhetsbyrån STT – och via byrån allmänheten – borde ha fått veta vad den nationella coronakoordineringsgruppen diskuterade den första coronavåren 2020 och även därefter.

Det är kontentan i det beslut som Helsingfors förvaltningsdomstol gett i fallet där STT ville få ut information som statsrådets kansli ville hålla hemlig.

I bakgrunden finns olika sätt att tolka offentlighetslagen samt vilken sorts enhet som kan räknas som en myndighet.

Svårt att få information

Det var våren 2020 som nyhetsbyrån STT försökte få information om vad som diskuterades på den nybildade coronakoordineringsgruppens möten. Gruppen bestod av representanter från olika ministerier, statsrådets kansli samt Institutet för hälsa och välfärd THL.

Gruppen behandlade bland annat THL:s bedömningar om coronastrategin, tillgången till skyddsutrustning, testningskapaciteten, läget på flygplatserna och vid gränsen mot Sverige samt beslutet att spärra av Nyland.

STT bad om att få tillgång till dokument från mötena eftersom det i övrigt hade visat sig vara ytterst svårt att få information om besluten och framförallt beredningen av coronabesluten, utom då myndigheterna själva ville hålla presskonferens.

Statsrådets kansli vägrade ändå att ge STT dokument från coronakoordineringsgruppens möten. Kansliet ansåg att koordineringsgruppen inte var en självständig myndighet, som skulle vara bunden av offentlighetslagen. Enligt lagen är utgångspunkten att myndigheters dokument är offentliga om det inte finns särskilda skäl att hålla dem hemliga.

Kompromiss dög inte

Statsminister Sanna Marin uppmanade gruppen att låta STT få tillgång till de uppgifter som inte är hemliga. Det resulterade i att STT fick föredragningslistorna med bilagor, men inget mer.

STT var missnöjd med förfarandet och gjorde en rättssak av frågan.

Nu gav alltså Helsingfors förvaltningsdomstol nyhetsbyrån rätt. Coronakoordineringsgruppen anses alltså vara skyldig att ge ut sina dokument i enlighet med offentlighetslagen. Statsrådets kansli meddelar att man inte tänker överklaga beslutet.

Coronakoordineringsgruppen sammanträder fortfarande ungefär en gång i månaden.

Källa: STT