Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Den utdragna pandemin utmanar små och medelstora företag i Österbotten – barometer visar ökad pessimism

Från 2022
Uppdaterad 14.02.2022 12:42.
Mehubaarin asiakaspaikat pois käytöstä poikkeuolojen vuoksi.
Bildtext Företagen i servicebranschen har upplevt stora utmaningar i och med den långvariga coronapandemin.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Små och medelstora företag i Österbotten och i Mellersta Österbotten upplever just nu vaga konjunkturutsikter, visar en färsk företagsbarometer. Det är den utdragna pandemin som pressar ekonomin i många företag.

Företagarna i Finland, arbets- och näringsministeriet och Finnvera utarbetar två gånger per år SMF-företagsbarometern, som beskriver de små och medelstora företagens ekonomiska ställning. Resultaten för SMF-barometern våren 2022 visar att utsikterna för små och medelstora företag i Österbotten är en aning mera pessimistiska än i de tidigare mätningarna.

I siffror bedömer de österbottniska företagen också sina utsikter som klart sämre än företagen i hela landet.

Saldotalet för de allmänna konjunkturutsikterna på Österbottens NTM-centrals område bland de företag som besvarat förfrågan var plus 2, när saldotalet i hela landet var plus 11.

Minussiffror för lönsamheten

Saldotalen har sjunkit till minussidan när det gäller lönsamhet.

Företagens tillväxtorientering är också en aning lägre än i hela landet i genomsnitt. 38 procent av de företag som svarat i barometern uppgav att de är tillväxtorienterade eller starkt tillväxtorienterade.

Vad gäller personalantalet är förväntningarna ändå positivare. De når nästan upp till hela landets nivå. Företagen som svarat är förväntansfulla också vad gäller omsättningens värde samt innovationer och utvecklingen i produktionen.

Långvarig pandemi utmanar företagens ekonomi

Ett stort antal företag inom servicebranschen har deltagit i undersökningen, vilket syns i resultatet. Företagen i servicebranschen har upplevt stora utmaningar i och med den långvariga coronapandemin.

Barometerundersökning visar också att många företag fortfarande inte har behov av att anställa fler. I andra företag upplever man istället brist på arbetskraft och uppger att tillgången på arbetskraft är ett betydande hinder för att kunna växa.

Tillgången på arbetskraft upplevs som ett betydande hinder hos 19 procent av de företag som besvarat och hos 45 procent begränsar den tillväxten i någon mån.

Sammalagt 250 små och medelstora företag deltog i barometern inom området för NTM-centralen i Österbotten (landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten).