Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Nya höghus får byggas vid Barkplanen i Åbo – omtvistade planerna godkändes efter lång diskussion

Från 2022
En modellbild över hur det kunde se ut vid Barkplan om den nya planen går igenom.
Bildtext Arkitektbyråns skiss över hur de nya husen invid Barkplan kunde se ut.
Bild: Åbo stad

Efter flera år av diskussioner, protester och omröstningar är det nu klart – området kring Barkplanen i Åbo kan få nya höghus och idrottsanläggningarna ska moderniseras.

Planen godkändes med rösterna 49–7 (11 blanka), men inte utan debatt den här gången heller.

Fullmäktigeledamot Elina Sandelin (VF) ansåg att planerna för Barkplan inte stämmer överens med stadens nya strategi där invånarnas åsikter ska tas i beaktande.

Sandelin ansåg bland annat att planen för området vid Barkplan är helt överdimensionerad. Sandelin ansåg att hela planen ska förkastas och förslaget understöddes av Sannfinländarnas ledamot Pauli Kossila.

Partikollegan Mirka Muukkonen från Vänsterförbundet var likaså mycket kritisk till planen för Barkplanen. Hon föreslog i sin tur att planen remitteras och fick understöd av Nicke Wulff (SFP).

Fullmäktige röstade om remittering, förslaget föll med rösterna 44–23 – och debatten fortsatte.

Fullmäktigeledamöter i Åbo sitter i salen.
Bildtext Fullmäktigeledamöterna i Åbos fullmäktigesal på måndag kväll.
Bild: Arash Matin / Yle

Wulff (SFP), som också är rektor vid Cygnaeus skola, konstaterade förargat att planerna för Barkplan handlar om barnens och skolornas idrott, inte bara om ett byggprojekt. Hur ska barnen kunna idrotta under byggskedet?

Wulff lyfte också fram att flera tusen invånare har skrivit under och protesterat mot planerna.

- Det är ett extremt hårt tryck på Barkplan, där spelas det till sent på kvällen. Och hur ska man förhindra att bollar inte flyger in i de nya husens fönster? Plötsligt står vi där och barnen får inte längre spela boll, sa Wulff.

Nicke Wulff på möte.
Bildtext Nicke Wulff ansåg att planen för Barkplanen kunde ha remitterats.
Bild: Arash Matin / Yle
Skiss över Barkplan med nya höghus inritade på Tureborgsgatan.
Bildtext Åbo stads skiss över hur höghusen invid Barkplan kunde byggas. På bilden är norr mot bildens övre högra hörn.
Bild: Åbo stad, april 2021.

Samlingspartiets ledamot Ville Valkonen ansåg däremot att det är bra att bygga tätt och att Åbo behöver nya bostäder.

- Risk för att oljud strömmar in i bostäderna från Barkplan finns inte, det åtgärdar man med rätt byggteknik. Och barkplan försvinner ju ingenstans, betonade Ville Valkonen.

Mannerheimparken ska användas för gymnastik

För att minska problemen som uppstår när bygget pågår vid Barkplan föreslog borgmästare Minna Arve (Saml) att Mannerheimparken nära Mikaelskyrkan ska tas i bruk för skolornas gymnastiktimmar.

Minna Arve står vid en mikrofon.
Bildtext Minna Arve lyfte fram att Mannerheimparken kan användas för gymnastik.
Bild: Arash Matin / Yle

Dessutom kunde staden erbjuda mindre idrottslokaler som skulle ersätta de idrottsutrymmen som försvinner vid Barkplan under byggskedet. Förslagen godkändes.

Planen godkändes slutligen med rösterna 49–7, 11 ledamöter röstade blankt.

Skridskobanan på Barkplan i Åbo en snöig vinterdag.
Bildtext Barkplanen är i flitig användning av skolor dagstid och kvällstid av både barn, unga och vuxna.
Bild: Linus Hoffman / Yle

Ledamöterna som röstade emot planerna var Johannes Yrttiaho (VF), Elina Sandelin (VF), Terhi Vörlund-Wallenius (SFP), Pauli Kossila (Sannf), Ville Tavio (Sannf), Sami Kesäläinen (Sannf) och Alice Girs (Sannf).

I och med att planen godkändes får två nya höghus byggas mellan Barkplan och Tureborgsgatan. Dessutom kan en underjordisk parkeringshall byggas under idrottsplanen och samtidigt ska man modernisera idrottsanläggningarna på området så att de motsvarar dagens krav.

Den totala byggtiden för Barkplanens konstisbana och de nya bostads- och idrottshusen är två år. Bygget får inte börja innan en ersättande konstisbana i Kuppis har tagits i bruk.

Flygbild över Barkplan i Åbo, man ser en stor plan med glänsande is och bland annat höghus runt.
Bildtext Flygbild över Barkplanens konstisbana (fotot taget 2020). Husen i förgrunden rivs och i deras ställe byggs höghus.
Bild: Kimmo Gustafsson / Yle

Åbos mål för nästa decennium godkändes

Under kvällen godkände fullmäktige också en uppdaterad strategi för Åbo. Vilka är stadens mål och hur ska Åbo se ut under 2030-talet?

Här kan man läsa Åbos strategi på svenska.

I strategin finns flera tyngdpunkter: Åbobor ska ha rätt till en smidig vardag och staden ska bidra till en hållbar tillväxt. Staden ska också se till att invånarna mår bra och satsa på välfärd, livskraft, naturen, klimatet, utbildning, kultur, idrott och internationalism.

Innehållet i strategin har skapats utifrån synpunkter av bland annat stadsbor, företag, stadens anställda och Åbos grannkommuner. För varje tyngdpunkt finns egna mål och mätare.

Flera ledamöter var nöjda med den nya strategin och tackade arbetsgruppen som har jobbat fram den. Paco Diop (ersättare, VF) hade ännu velat få med en fras om att staden borde jobba mot rasism.