Hoppa till huvudinnehåll

Vetenskap

Experter hoppas på ett universellt coronavaccin som ska förhindra framtida coronapandemier – kan vara verklighet inom två år

Från 2022
Uppdaterad 16.02.2022 05:41.
Sjuksköterskan Sirkku Ahlstedt gav Anni Ahtola en fjärde coronavirusdos.
Bildtext Sjukskötaren Sirkku Ahlstedt gav Anni Ahtola en coronavirusdos i januari. De coronavacciner vi har i nuläget är utvecklade att skydda mot den virusvariant som upptäcktes i Wuhan i Kina år 2019.
Bild: Benjamin Suomela / Yle

Världshälsoorganisationen WHO bedömer att det finns ett brådskande behov av ett universellt coronavaccin. Ett sådant vaccin är enligt forskning fullt möjligt att ta fram.

– Alla coronavirus som är nya för människan kommer från djurriket och den vanligaste värden för nya coronavirus är fladdermöss. Så om man ska ha ett framtidssäkrat vaccin vill man gärna att man ska kunna få ett immunsvar som även känner igen virus som i dag bara finns hos djur, kommenterar Matti Sällberg som är vaccinforskare och professor vid Karolinska institutet i Sverige.

Ett universellt coronavaccin skulle alltså kunna leda till att kroppen känner igen också andra coronavirus än de sars-cov-2-coronavirus som spridits till oss människor i samband med den pågående pandemin.

Det innebär också coronaviruset sars-cov, som tidigare har spridit sig bland människor, och coronavirus som nu finns hos djur såsom fladdermöss och däggdjuret myrkotte.

Det finns sju coronavirus som man i nuläget vet kan smitta människor. Flera av de här virusen orsakar oftast vanlig förkylning. Ett universellt coronavaccin skulle alltså dessutom kunna skydda oss mot en del förkylningar.

Under de senaste 20 åren har tre coronavirus orsakat allvarliga symtom hos oss människor. Matti Sällberg påpekar att det först var sars-cov år 2003, sedan var det mers några år senare och år 2019 dök sars-cov-2 upp, som alltså förorsakar covid-19.

– Det innebär att det under de närmaste 10–20-årsperioden finns väldigt stora chanser att det kan dyka upp en ny coronaviruspandemi, säger han.

Porträtt på Matti Sällberg.
Bildtext Professor Matti Sällberg jobbar med vaccinforskning vid Karolinska institutet i Sverige.
Bild: Peter Andréasson

Flera experter gör liknande bedömningar. Till exempel Anthony Fauci som är chef för den amerikanska smittskyddsmyndigheten CDC har nämnt att det skulle vara naivt att anta att sars-cov-2 förblir det sista coronaviruset som orsakar ett stort coronautbrott med allvarliga sjukdomsfall.

Ett universellt vaccin kunde ändå ge skydd mot det här på förhand. Ett sådant här vaccin kunde ge gott skydd åtminstone mot allvarlig sjukdom, till exempel genom att ge långvarigt skydd i form av så kallade T-celler.

– Det vill säga, man kan skydda dels människoliv, och sjukvården från att haverera. Under covid-19-pandemin har vi sett att sjukvården i stora delar av världen har varit under extrem belastning, påpekar Sällberg.

Dagens coronavacciner är bra, men inte så framtidssäkra

De coronavacciner vi har i dag är utvecklade mot den ursprungliga sars-cov-2-virusvarianten som upptäcktes i Wuhan år 2019.

Vaccinerna har visat sig skydda väl mot den varianten och senare varianter som vi känner till i dag. De ger ett mycket gott skydd mot allvarlig sjukdom, och i några månader också ett visst skydd mot lindrig sjukdom.

Men vi vet inte hur väl de här vaccinerna kommer att fungera mot framtida varianter av coronaviruset. Därför påpekar världshälsoorganisationen WHO och flera hälsomyndigheter att det är mycket viktigt att utveckla ett universellt coronavaccin.

Det är en utmaning, men inte alls omöjligt. Forskning har redan visat att det är möjligt.

En studie som visade det kom i höstas. Den tittade närmare på personer som varit sjuka i sars-cov-viruset som spreds år 2003. Forskare kollade för ett par år sedan om personerna hade antikroppar som skyddade också mot sars-cov-2, som orsakar covid-19, och det hade de inte – de hade endast antikroppar mot sars-cov.

Men efter att de här tidigare sars-sjuka personerna hade vaccinerats med Pfizers coronavaccin mot sars-cov-2 så visade det sig att förutom att deras blod skapade antikroppar mot de coronavirusvarianter som cirkulerar i samband med den pågående pandemin, så skapades också antikroppar mot fem andra coronavirus som finns i fladdermöss och däggdjuret myrkotte.

Nu gäller det för vaccinforskare att skapa ett liknande universellt skydd via vacciner, så att också personer som inte insjuknade i sars år 2003 får ett bra grundläggande skydd.

Inom ett par år tror jag mycket väl att det kan finnas ett universellt coronavaccin

vaccinforskaren Matti Sällberg

Matti Sällberg ser det som ytterst realistiskt att forskare lyckas utveckla ett universellt coronavaccin, och det relativt snabbt.

– Jag tror att det har gjorts så mycket forskning kring det här så jag skulle tro att vi kanske redan nu har de första kandidaterna och inom ett par år tror jag mycket väl att det kan finnas ett, säger han.

Ungefär 20 grupper forskare över hela världen jobbar för tillfället med den här vaccinutvecklingen, och de använder sig av flera olika metoder. De flesta grupperna fokuserar nu till att börja med på att utveckla vacciner mot sars-cov och sars-cov-2-varianterna.

Följande steg är att utveckla ett vaccin som skyddar mot fler coronavirus, till exempel ett virus som orsakar sjukdomen mers och ett par virus som orsakar vanliga förkylningar.

Sällberg tillägger att hur bra ett universellt coronavaccin sedan visar sig vara är en annan fråga, men att det antagligen skulle ge ett bra skydd mot framtida varianter.

– Vad som krävs är att du kan visa i djurmodeller, att det vaccin du har faktiskt får fram den typen av immunsvar som är väldigt korsreaktivt. Och i bästa fall ska du kunna visa att den typen av vaccin faktiskt skyddar mot allvarlig sjukdom.

Efter att ett vaccin gett lovande resultat i studier på djur så kan det sedan testas på människor.

Det är samtidigt ingen lätt uppgift att utveckla ett bra universellt coronavaccin. Tiotals år av forskning kring ett universellt influensavaccin ledde till en fas 3-studie på tusentals personer år 2018, men resultatet var en besvikelse.

Ett universellt coronavaccin kan ändå vara lättare att utveckla med tanke på att coronavirus muterar mindre än vad influensavirus gör. Den moderna mRNA-tekniken och det stora globala forskningsintresset hjälper också till, och gör det mer sannolikt att ett universellt coronavaccin ska kunna tas fram, och det relativt snabbt.

Matti Sällberg påpekar att det också går att komplettera det skydd ett universellt coronavaccin skulle kunna ge med ett vaccin som skräddarsys mot en enskild variant, för att till exempel kunna skydda bättre också mot smittspridning.

Det är ändå viktigare att skydda brett just mot allvarlig sjukdom och det hoppas alltså forskare att ett universellt coronavaccin ska kunna göra.