Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Plötsligt räckte inte utbildningen till drömyrket – Emma Nykvists behörighet som skolkurator hängde på elva dagar

Uppdaterad 15.02.2022 09:59.
Emma Nykvist
Bildtext Emma Nykvist måste förlänga sina studier med ett år om hon vill bli skolkurator.
Bild: Privat

En ny lagändring sätter käppar i hjulen för de som studerar utvecklingspsykologi och vill arbeta som skolkuratorer. För Emma Häggdahl förlängs studierna med ett år, något som kunde ha undvikits med rak kommunikation från Åbo Akademi.

På Åbo Akademi kan du studera utvecklingspsykologi. Efter avklarade studier har du möjlighet att bland annat arbeta med barn och unga inom den offentliga sektorn och inom vårdsektorn.

På Åbo Akademis hemsidor står det att ett av de populäraste yrkesvalen för utvecklingspsykologerna är att arbeta som skolkurator, men det är efter första januari inte möjligt utan tilläggsstudier på Novia. Det här enligt en ny lagändring som trädde i kraft vid årsskiftet. Enligt Johan Korhonen, biträdande professor i pedagogisk psykologi och ämnesansvarig för utvecklingspsykologi på Åbo Akademi, hänger det här ihop med välfärdsområdena.

– Det har kommit en lagändring som har förändrat på behörighetskraven för skolkuratorer. Det här är en del av en större lagändring kring social- och hälsovårdsreformen, säger Korhonen.

Universitetslärare Johan Korhonen
Bildtext Biträdande professor Johan Korhonen säger att kommunikationen till studerande kunde ha varit rakare.
Bild: Yle/Roger Källman

Det här betyder att de som studerar utvecklingspsykologi och blir färdiga med studierna inte har behörighet att arbeta som skolkuratorer. Detta trots att de påbörjade sina studier i tron om att de i framtiden kan välja den yrkesbanan. Korhonen säger att lagändringen påverkar behörighetskraven.

– Tidigare har alla studerande som läst socialvetenskaper blivit automatiskt behöriga skolkuratorer, men nu i den här nya lagen så har formuleringen ändrats. För att vara behörig så måste man läsa 60 studiepoäng i socialt arbete och det kan man inte göra på Åbo Akademi, säger Korhonen.

Åbo Akademi nåddes i somras av nyheten att en lagändring planerades och försökte påverka formuleringen så att Åbo Akademis studerande även i framtiden skulle vara behöriga. Diskussionen fortsatte med utbildnings- och kulturministeriet om hur det kommer att påverka de som studerar utvecklingspsykologi på Åbo Akademi. Lösningen visade sig till slut finnas på andra sidan Brändöbron i Vasa.

– Vi diskuterade saken med Yrkeshögskolan Novia och kan nu erbjuda våra studerande 60 studiepoäng i socialt arbete på Novia. Det här kan de läsa som långt biämne, säger Korhonen.

Elva dagar för sent

Många studerande på Åbo Akademi chockades när de fick reda på att de inte kan arbeta som skolkuratorer efter avlagd examen. Emma Nykvist har studerat utvecklingspsykologi och fick sitt betyg den elfte januari.

Det betyder att jag inte har behörighet att arbeta som skolkurator, jag var elva dagar för sen, säger Nykvist.

Skulle Nykvist ha blivit klar den sista december skulle hon ha behörighet att arbeta som skolkurator. Enligt henne hade hon ingen aning om det här, utan fick reda på det i samband med att hon fick sitt betyg i januari.

– Det här var en total överraskning. Jag hade fått ett mail i början på december gällande det här ärendet, men det hade jag missat, säger Nykvist.

Hennes väg för att arbeta som skolkurator i framtiden blir alltså lång och snårig. För att bli skolkurator bör hon söka in till Novia eller läsa kurserna på öppet universitet.

Komplicerad situation

Emma Häggdahl studerar även hon utvecklingspsykologi och har avklarat alla sina studier. Hon har siktet inställd på att bli skolkurator, och trodde det var möjligt att arbeta som det i framtiden. Hennes framtid blev dessvärre väldigt oviss förra veckan.

– Jag fick ett samtal av en lärare på Åbo Akademi som ville diskutera det här ärendet med mig. Alla mina planer grusades efter det samtalet när jag förstod vad som hade hänt. Jag hade inte hört någonting om det här innan, säger Häggdahl.

Häggdahl bör alltså studera på Novia innan hon är klar. Problemet för henne stavas studiestöd.

– Min situation är väldigt komplicerad för tillfället. Jag får inte längre studiestöd och jag kan inte ta ut mina papper eftersom jag fortsättningsvis måste vara inskriven på Åbo Akademi så jag kan inte heller söka om arbetslöshetsunderstöd. Det blir även problematiskt att få dagarna att gå ihop när jag nu för tillfället söker jobb och har planer på att arbeta i och med att studierna är heltidsstudier. Jag vet inte alls vad jag ska göra för tillfället, säger Häggdahl.

Emma Häggdahl och Emma Nykvist
Bildtext För Emma Häggdahl och Emma Nykvist blev det plötsligt betydligt mer komplicerat att bli behörig skolkurator.
Bild: Privat

Enligt Häggdahl skulle hennes liv kunnat se mycket annorlunda ut om informationen om det här skulle ha nått henne i god tid.

– Jag tror att jag skulle ha blivit färdig om jag fått reda på det här i god tid. Det känns orättvist att någon som haft samma utbildning som jag men blev klar i slutet av december har rätt att vara skolkurator, säger Häggdahl.

Emma Häggdahl och Emma Nykvist anser att information borde ha varit tydligare från Åbo Akademis sida.

– Det här skulle de ha meddelat om i god tid, direkt de fick reda på det. Det var inte sist och slutligen så många studerande som hade så lite kvar av sina studier som skulle ha haft möjlighet att göra sig klara förra året.

De som drabbas värst av det här är de studerande som var på slutrakan med studierna. De som har studerat i några år och de som nyligen börjat studera kan läsa socialt arbete på Novia som långt biämne och således bli klara inom utsatt tid. De som är på slutrakan och vill läsa socialt arbete kommer med största sannolikhet att inte bli klara inom utsatt tid.

Varför tog det då så lång tid innan studerande fick reda på det här? Så här svarar Johan Korhonen på den frågan.

– Diskussionerna med Novia inleddes i november för då började det klarna mer och mer att våra studerande inte skulle vara behöriga. Vi informerade därefter allihopa om det här via mail. Men nu i efterhand borde vi kanske ha tagit det säkra före det osäkra och informerat de studerande som hade studierna på slutrakan skilt.

Diskussion om artikeln