Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Stadsstyrelsen: Borgå kan inte sälja en fastighet utan skilt beslut om verksamheten – Borgågården och Bjurböle daghem finns i kategorin för realisering

Från 2022
Bjurböle förskola
Bildtext Bjurböle daghem och förskola är en av flera fastigheter vars framtid har diskuterats många gånger. Byggnaden är i dåligt skick. Arkivbild.
Bild: Yle/Katarina Lind

Stadsstyrelsen har godkänt portföljsättningen för Borgå stads fastigheter. En fastighet får varken säljas eller rivas hur som helst om det pågår verksamhet i den, men Borgågården kan nu säljas eller hyras ut.

Borgå stad använder en så kallad portföljsättning av fastigheter. Det betyder att stadens fastigheter placeras i tre olika kategorier på basis av skick och användningsbehov.

De 170 byggnaderna som staden äger har delats in i tre kategorier – A är byggnader som bevaras, B utvecklas och C realiseras.

Kategori C delas vidare in i objekt som säljs eller hyrs ut (12 st.), objekt som kräver en planändring, ett undantagsförfarande eller en ändring av användningsändamålet (36 st.) och byggnader som ska rivas (17 st.).

Portföljsättningen tar däremot inte ställning till hur sektorernas servicenät ska utvecklas, var en enskild tjänst ska ligga eller om den fortsätter.

Ny skolbyggnad i Sannäs med gul fasad.
Bildtext Sannäs skola fick nyligen en tillbyggnad. Arkivbild.
Bild: Mikael Kokkola / Yle

Måndagen den 14 februari beslöt stadsstyrelsen om portföljsättningen och åtgärder för objekten i kategori C.

Stadsstyrelsen godkände portföljsättningen och gav lokalitetsledningen befogenheter att sälja, riva och utveckla byggnader i kategori C.

Stadsstyrelsen kan vid behov använda sin övertagningsrätt för dessa byggnader.

Anette Karlsson (SDP) är väldigt nöjd med den översikt verktyget ger och att portföljen gör det lättare för såväl invånare som beslutsfattare att hålla koll på fastigheternas användning och kondition.

– Det blir mera transparent också för alla Borgåbor. Nu kan vi också diskutera vilka verksamheter vi vill ha var så att vi inte behöver släcka bränder utan kan planera mera långsiktigt, säger Karlsson.

Karlsson nämner att staden på sistone hamnat i situationer där skolor och daghem varit i så dåligt skick att man blivit tvungen att stänga dem på kort varsel och ersätta lokalerna med baracker eller moduler.

Barack.
Bildtext Portföljsättningen kan eventuellt minska behovet av baracker och moduler i framtiden. Arkivbild.
Bild: Yle/Hedvig Sandell

Bristen på förskoleplatser har varit ett akut problem i Borgå och för några år sedan gick bland annat Kvarnbackens skola genom flera renoveringar som fördröjde användningen av skolbyggnaden.

– Det är ju inte hållbart i längden att bara reagera på händelser. Nu hoppas jag att vi kan planera mera långsiktigt och sköta saker och ting så att det inte uppstår paniklösningar med våra byggnader, säger Karlsson.

Verksamheten måste behandlas skilt

Stadsstyrelsen beslutade också enhälligt godkänna följande tilllägg till beslutet:

”Före man besluter om göra sig av med fastigheter i kategori C ska man alltid fatta skilda beslut om den verksamhet som pågår i byggnaden eller om att ordna tjänster och verksamhet i en annan lokal".

– Vi vill garantera att byggnad och verksamhet inte är bundna till varandra, utan man besluter skilt om vilka verksamheter man vill ha och var man vill ha dem. Byggnaderna följer sedan efter vilka verksamhetsbehov man har i staden.

Det säger Anette Karlsson (SDP) som betonar att det är verksamheterna som ska styra vad staden erbjuder, inte byggnaderna.

Elin Blomqvist-Valtonen (SFP) ville dessutom att tillägget skulle ha omfattat bildningen så att man bör hitta ersättande lokaler eller möjlighet att bygga nytt för skolor och daghem inom samma område eller elevupptagningsområde för att trygga verksamheten.

Det tillägget röstades ner med sju röster mot sex.

– Mitt motförslag baserar sig egentligen på det att vi inom SFP:s grupp tycker att speciellt i de fastigheter där det finns dagis- och skolverksamhet ska man kunna trygga att den verksamheten kan fortsätta på det område den fastigheten servar, säger Blomqvist-Valtonen.

Två kvinnor står på en trappa
Bildtext Elin Blomqvist-Valtonen (SFP) och Anette Karlsson (SDP) har olika syn på hur staden borde hantera Borgågårdens framtid.
Bild: Yle/ Fredrika Sundén

Blomqvist-Valtonen är nöjd med det beslut stadsstyrelsen fattade, men ville understryka att det inte bör uppstå situationer där staden besluter om försäljning och verksamheten förlorar sin lokal och att man söker efter ersättande lokaler i en annan del av staden.

– Vi kan ta landsbygden som exempel. Det finns ett daghem i Karsby i norra Borgå som är i ganska dåligt skick och för oss är det viktigt att man kan trygga dagvården i norra Borgå, inte så att man hittar ersättande lokaler inne i centrum.

Elin Blomqvist-Valtonen nämner också Bjurböle daghem som finns i kategori C.

– Det är en fastighet i mycket dåligt skick och det finns ingen som kan motivera att den inte skulle vara i kategori C. Fastigheten har kommit till sin tids slut. I tilläggsförslaget ville vi garantera att när verksamheten där tar slut så måste det finnas dagvårdsservice på det området, antingen på samma tomt eller i närheten.

Anette Karlsson hörde till dem som röstade mot Blomqvist-Valtonens ändringsförslag.

– Socialdemokraterna och jag själv ansåg att det finns så många olika verksamheter förutom skolor och daghem. Det kändes då lite underligt att vi skulle precisera en viss verksamhet, medan kultur, fritid och idrott skulle bli utanför, säger Karlsson.

Enligt Karlsson är det viktigaste att man alltid först fattar beslut om var verksamheten ska finnas och hur den ska fungera. Efter det fattas beslut om vilka byggnader som behövs och var de ska finnas för att verksamheten ska fungera på bästa möjliga sätt.

Borgågården i kategori C

Tuuli Hirvilammi (Gröna) föreslog att Borgågården skulle flyttas från kategori C till kategori A. Elin Blomqvist-Valtonen stödde förslaget som efter omröstning förlorade med elva röster mot två mot beredningens förslag.

– Borgågården är en viktig och anrik byggnad men i ytterst dåligt skick. Jag valde att stöda Tuuli för jag är inte i det här skedet färdig att besluta att bara göra mig av med fastigheten, utan skulle vilja se att man får ordentliga analyser kring renoveringskostnader och eventuell verksamhet, säger Blomqvist-Valtonen.

Ett öppet fönster i en husfasad av sten.
Bildtext Att Borgågården är medfaren syns bland annat i fönsterkarmarna. Arkivbild.
Bild: Yle/Mira Bäck

Ifjol fanns fortfarande starka förhoppningar om en renovering och att omvandla Borgågården till ett hus för konst och kultur.

– Det konceptet hade jag velat spinna vidare på. Det att jag stödde Tuuli betyder inte att jag är redo att renovera huset för tio till femton miljoner och så flyttar vi verksamheten dit, utan hålla den kvar i stadens regi och utreda alternativen för den är viktig för oss Borgåbor, säger Blomqvist-Valtonen.

Anette Karlsson hörde till dem som röstade mot Hirvilammis förslag om Borgågården, eftersom renoveringarna skulle bli stora och skattemedlen kan användas till bättre ändamål.

– Jag anser att vi kan satsa mera mångsidigt på skolor, daghem och annan kulturverksamhet när vi inte lägger flera miljoner på att renovera den här ena byggnaden, säger Karlsson.

Det här betyder kategorierna A, B och C

Diskussion om artikeln