Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Kommunerna i Västnyland beredda att köpa bussturer för att trygga skol- och arbetsresor: "Pohjolan Liikennes första busslinjer dras in efter sportlovet"

En nästan insnöad busskylt vid en busshållplats. Vinter och längs vägen kör en bil.
Bildtext Enligt flera bussbolag som kör i Västnyland är linjetrafik utan statligt eller kommunalt stöd inte lönsam. Pohjolan Liikenne slutar köra i slutet av maj, men bussturerna blir färre redan tidigare under våren.
Bild: Pia Santonen / Yle

Ingå har redan gjort upp planer på ersättande trafik till Lojo medan Lojo har avvaktat i väntan på vilka bussturer som dras in allra först. Hangö vill veta hur många som använder bussarna till Lojo.

Den första februari meddelade Pohjolan Liikenne att bolaget lägger ner busstrafiken i Västnyland eftersom linjetrafiken är olönsam. På frågan vad som hänt sedan dess är svaret lite olika i Lojo, Ingå och Hangö.

– Det har inte hänt så förskräckligt mycket efter det, säger Tapio Heinonen som är persontrafiklogistiker med säte i Lojo men med hela Västnyland som sitt ansvarsområde.

Det att inget hänt är en sanning med modifikation eftersom han har varit i kontakt med berörda kommuner i Västnyland och själva bussbolaget. Däremot har kommunerna inte kunnat göra så mycket konkret ännu, menar Heinonen.

– Vi har väntat på mera information från Pohjolan Liikenne, de första busslinjerna dras in efter sportlovet, säger Tapio Heinonen.

När Pohjolan Liikenne meddelade att bolaget slutar köra buss i Västnyland i slutet av maj (31.5), så skrev de också att vissa rutter dras in redan tidigare.

Lojo kan få en väldigt tajt tidtabell

Lojo är den kommun som drabbas mest av att Pohjolan Liikenne lägger ner busstrafiken i Västnyland.

– Alla turer till Helsingfors, det handlar om tiotals bussturer per dag, nämner Heinonen som exempel.

Redan nu köper Lojo stad bussturer av Pohjolan Liikenne för att trygga bland annat skolskjutsar. Däremot använder skolelever och studerande också marknadsbaserad linjetrafik till bland annat Virkby och Muijala, säger persontrafikslogistiker Tapio Heinonen.

– Tidtabellen att ordna ersättande trafik kan bli tajt, säger Heinonen.

Orsaken till att tidtabellen kan bli riktigt tajt för Lojo är att Pohjolan Liikenne (och andra bussbolag) inte behöver anmäla om att en rutt läggs ner före fem dagar innan. Det berättar Ingås logistiker Juha Heikkinen.

– Normalt är bolagen skyldiga att anmäla 60 dagar innan, men under pandemin, fram till slutet av juni, gäller fem dagar, säger Heikkinen.

Juha Heikkinen säger att Ingå berörs väldigt lite av att Pohjolan Liikenne slutar köra i regionen.

– Det är också Lojos sak att ordna skolskjuts för de Ingåelever som går i grundskolans övre klasser i Lojo, konstaterar Heikkinen.

Ingå har stakat upp planer för bussturer till Lojo

Ingås kommunstyrelseordförande Henrik Wickström (SFP) säger däremot att det nog hänt en hel del i kommunerna i Västnyland efter att bussbolaget Pohjolan Liikenne meddelade att de slutar köra linjetrafik i regionen.

– I Ingå har vi diskuterat ärendet i vår kollektivtrafikgrupp och vi har gjort upp preliminära planer på en ersättande trafik för vår del.

Henrik Wickström säger också att Pohjolan Liikennes beslut påverkar Ingå ganska lite och kommunen är också beredd att rätt fort trygga de enstaka bussturerna mellan Ingå och Lojo.

Snart bara köptrafik

Utvecklingen är på väg mot köptrafik, det vill säga att kommunerna och staten (Närings-, trafik- och miljöcentralen) upphandlar och betalar för den linjetrafik som anses viktig att hålla kvar, säger Wickström.

– I Ingå fattade vi för ungefär ett och ett halvt år sedan ett strategiskt beslut om att det är i den här riktningen vi måste gå. Vi såg att det var väldigt svårt att upprätthålla direkta busslinjer mellan Helsingfors och Ingå.

skylt vid busshållplats i Ingå
Bildtext Ingå har köpt bland annat rutter till Kyrkslätt, Esbo och Helsingfors för att trygga kollektivtrafiken mellan Ingå och huvudstadsregionen.
Bild: Helena von Alfthan / Yle

Om statens och kommunernas pengar räcker till att köpa olönsamma bussturer är en annan fråga, men åtminstone i Ingå lyckades man få till en bättre affär än vad kommunen hade räknat med, säger Henrik Wickström.

– Vi har i vissa fall gått under budgeten, men det är nog en stor fråga med tanke på framtiden. Med tanke på att staten också vill stävja klimatförändringen så är det väldigt viktigt att staten vågar satsa pengar på busstrafiken.

Busstrafikens framtid i hela regionen bör enligt Wickström diskuteras.

Mest drabbas Lojo och därefter Hangö, säger Henrik Wickström och tillägger att där finns mera arbete att göra.

Hur mycket är det ett sätt för Pohjolan Liikenne att få kommunerna och staten att betala mera?

– Vi måste göra upp en regional helhetsplan: det är de här turerna vi ska upphandla. Sedan ska alla bemötas på samma sätt, man kan inte favorisera ett bolag, säger Henrik Wickström.

Han tillägger att upphandlingarna också ska ske på invånarnas villkor, de som vet vilka behoven är.

Två bussar som står stilla vid en busstation. Ungdomar stiger ut ur ena bussen
Bildtext I en intervju i början av februari sade också aktiebolaget Amper&Wikströms vd Krister Rehn att biljettintäkterna är för låga för att det ska vara ekonomiskt lönsamt med marknadsbaserad busstrafik. Arkivbild.
Bild: Yle / Christoffer Westerlund

Wickström hoppas för framtiden att det ska finnas nya bussbolag som kanske vill sätta in marknadsbaserad trafik på rutter som Pohjolan Liikenne slutar köra.

– Marknaden blir öppen, så det kan ske också andra förändringar, säger Henrik Wickström, kommunstyrelseordförande i Ingå.

Viktigt att granska om det finns människor i bussen

I Hangö är kollektivtrafiken en stor och viktig fråga säger stadens kanslichef Lasse Tallqvist.

– Inte har vi diskuterat och analyserat så jättemycket ännu, men klart är att vi ska ha en genomgång av ärendet under de närmaste veckorna och också vad det betyder för Hangö.

En väsentlig del av kollektivtrafiken är också tågtrafiken, påminner Lasse Tallqvist och tillägger att det är viktigt att också tågen går i framtiden.

Vid fullmäktigemötet 8.2 lämnade SDP:s fullmäktigegrupp i Hangö in en motion där politikerna vill att staden, tillsammans med Raseborg, ska utreda olika alternativ till kollektivtrafik mellan Hangö och Lojo.

– Som bakgrund låg meddelandet om att busstrafiken dras in. Frågan var på hurdant sätt vi kan skapa möjligheter för ungdomarna i Hangö att pendla till Lojo och tillbaka.

Det handlar om ungdomar som studerar vid yrkesutbildningen i Lojo, men också i Karis.

– Jag har jobbat i Axxell i Karis och vet hur viktiga Frimans bussar var men också lokaltågen. Den fortsatta resan från Karis till Lojo är också viktig.

Tallqvist tycker att det ändå finns tid att analysera och fundera ut olika alternativ lagom till skolstarten i augusti. Busstrafiken, den som nu ska dras in, är i första hand viktig för ungdomarna, menar Lasse Tallqvist.

– Det jag själv noterat i mitt vardagliga liv är att tyngdpunkten legat på tågtrafiken. Sedan bussarna så klart, men utanför skolornas verksamhetsår så skulle det vara ganska knapert med bussåkandet.

Järnvägsspår i Lappvik.
Bildtext I dagens läge sköts också tågtrafiken mellan Hangö och Karis av bussar, men med tanke på framtiden är det viktigt att också kollektivtrafiken på räls tryggas, säger kanslichef Lasse Tallqvist i Hangö.
Bild: Marica Hildén / Yle

Några siffror på hur många Hangöbor som åker buss har kanslichefen inte, men det vore viktigt, säger han, att reda ut passagerarsiffror i samband med att kommunerna och NTM-centralen planerar att köpa bussturer.

– Jag tror det kommer att vara viktigt i ärendets fortsatta hantering att granska om det finns människor som sitter i bussen eller om det enbart är chauffören som kör den där bussen samtidigt som det finns en önskan om att vi borde ordna kollektivtrafik.