Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborg köper mark vid Karis station av Senatstationfastigheter

Från 2022
Karis stationsområde sett uppifrån med hjälp av en drönare.
Bildtext Raseborg köper markområden vid järnvägsstationen i Karis.
Bild: Linus Westerlund

Raseborgs stad köper tre markområden vid Karis järnvägsstation av Senatstationfastigheter. De två större områdena på knappt 20 000 och drygt 14 500 kvadratmeter ligger väster respektive öster om själva stationsbyggnaden.

Dessutom köper staden ett litet område på drygt 800 kvadratmeter på andra sidan järnvägen, söder om Bangatan, mellan avtagen till Henriksgatan och Parkgatan.

Raseborgs stad betalar 220 000 euro för områdena.

Frågan blev aktuell i fjol våras då Senatstationfastigheter utan förvarning gjorde parkeringen vid Karis station avgiftsbelagd.

Raseborgs stad och Senatstationfastigheter kom i förhandlingar fram till att avgifterna kan slopas om Raseborg tar över skötseln av parkeringsområdena. Parterna kom i somras överens om att under hösten fortsätta förhandlingarna om att staden skulle köpa markområdena.

Först ville Senatstationfastigheter sälja både markområdena själva stationsbyggnaden till staden. Staden ville ändå helst köpa endast marken.

I slutet av fjolåret sålde Senatstationfastigheter stationsbyggnaden till bröderna Andreas och Nico Rönnberg. Efter det gick bolaget med på att sälja markområdena till Raseborgs stad för summan på 220 000 euro som staden tidigare hade erbjudit.

Stadsstyrelsen godkände affären vid sitt möte på måndagen (14.2).