Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Besvär lämnades in för sent till domstolen – byggandet av ny ABC-station i Borgå kan starta nästa år

Från 2022
Dåligt väglag på Västra Mannerheimleden i Borgå
Bildtext I korsningen av Västra Mannerheimleden och Hornhattulavägen ska det börja byggas under sommaren 2023.
Bild: Yle/ Carmela Walder

Borgåborna Juha och Pirkko Elo hade lämnat in ett besvär till Högsta förvaltningsdomstolen om Borgå stads planer på att bygga en servicestation och anslutningsparkering i korsningen av Västra Mannerheimleden och Hornhattulavägen.

I fredags bestämde HFD ändå att de inte kommer att ta upp paret Elos besvär eftersom det hade lämnats in för sent. Det borde ha lämnats in senast fredagen den 14 januari klockan 16.15, men kom fram först måndagen den 17 januari.

I december förkastade Helsingfors förvaltningsdomstol det besvär som den tidigare Borgåpolitikern Juha Elo hade lämnat in tillsammans med fem andra personer.

Det här betyder att detaljplanen nu har vunnit laga kraft och planeringen av området kan gå vidare. Staden hade egentligen räknat med att ärendet skulle behandlas i domstol åtminstone ett halvår till.

Skiss över planerad bensinsstation och anslutningsparkering
Bildtext Så här ser planen ut, med servicestationen närmast Hornhattulavägen.
Bild: Borgå stad

Borgå stads biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz säger att han redan i måndags har haft ett möte med Varuboden-Osla och att båda parterna är ivriga att gå vidare med planerna.

– Vi på staden kommer att bygga anslutningsparkeringen och VBO bygger servicestationen så vi kommer att jobba i tätt samarbete, säger von Schoultz.

Det finns inga pengar reserverade för arbeten på området ännu i årets budget, men det är inte ett problem enligt von Schoultz.

– Det ska göras en hel del markarbeten som lär vara ganska komplicerade, det är viktigt att planera både det och allt annat byggande ordentligt.

Arbetet med tomten borde kunna komma igång under sommaren 2023. Först ska ett fjärrvärmerör och vattenledningar flyttas. Dessutom ska marken stabiliseras och det lär ta åtminstone ett år.

Möjligtvis kan servicestationen och anslutningsparkeringen stå klara 2025-26.

Tidningen Uusimaa var först med nyheten.