Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Åbo vill höra S:t Karins innan slutligt beslut tas om S:t Olofsskolan – Åsa Gustafsson: "Jag kommer att arbeta för att inget avtal knyts som binder oss tills vidare"

Från 2022
Uppdaterad 16.02.2022 12:02.
S:t Olofsskolan
Bildtext S:t Olofsskolans skolbyggnad inhyser även eleverna från S:t Karins.
Bild: Arash Matin / Yle

Svenska Folkpartiet i S:t Karins vill inte stänga några dörrar än för ett eget svenskspråkigt högstadium. Inför investeringar i S:t Olofsskolans skolbyggnad vill Åbo stad ha besked om ifall grannkommunen vill fortsätta samarbetet.

S:t Olofsskolans växande elevantal har lett till att eleverna klättrat på väggarna. I dag är det inte bara de svenskspråkiga eleverna från Åbo som går i skolan, utan en betydande del av eleverna i grundskolans högre klasser kommer från S:t Karins. Nämnden för fostran och undervisning i Åbo samlas ikväll för att behandla S:t Olofsskolan. Nu kommer Åbo stad be om ett utlåtande av S:t Karins bildningsnämnd innan man går vidare i ärendet.

Åsa Gustafsson, som representerar SFP i stadsstyrelsen i S:t Karins, förespråkar ett eget högstadium i staden och berättar att hon ogärna ser att ett bindande avtal knyts mellan städerna.

– Jag kommer att arbeta för att inget avtal knyts som binder oss tills vidare. Ett högstadium bygger man inte på ett år, men jag vill se ett gott samarbete bland tjänstemännen och över partigränserna för ett svenskt högstadium i framtiden.

Kvinna står framför stora glasfönster.
Bildtext Åsa Gustafsson
Bild: Yle/Pontus Nyqvist

I nuläget vill tjänstemännen i S:t Karins fortsätta med det nuvarande arrangemanget.

S:t Karins har tidigare genomfört en enkät för att kartlägga behovet av en egen skola för de övre klasserna, och den kommer enligt Gustafsson att granskas på nytt innan ett utlåtande ges.

– Vårt elevunderlag stiger hela tiden och nu kommer vi att se om den nya ersättande skolbyggnaden i Åbo är tillräckligt stor för alla elever.

Åbo gynnas ekonomiskt av samarbetet

Enligt föredragningslistan för mötet ikväll (på finska) är Åbo stad redo att fortsätta samarbetet med S:t Karins på samma sätt som hittills. Idag bekostar S:t Karins elevers skoltransport medan Åbo står för övriga kostnader och får statsandelarna.

– Det har alltid funnits ett ekonomiskt intresse för Åbo att ha våra elever, de har utmaningar gällande utrymmena men har alltid velat ta emot elever från kranskommunerna. Åbo har i denna fråga möjligheten att avsluta samarbetet vid behov, berättar Gustafsson.

Enligt Gustafsson är ett framtida högstadium i S:t Karins en kostnadsfråga. Det är oklart ifall resurserna finns för att erbjuda kvalitativ undervisning åt några hundra elever.