Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Riksdagen ändrade reglerna för dagpenning vid smittsam sjukdom – alla läkare kan skriva ut frånvarointyg för covid

En person i vit skyddsdräkt sticker in ett papper genom en öppen bilruta. Det är en skötare som ska coronatesta personen i bilen.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Riksdagen ändrar reglerna för coronadagpenningen. Ett vanligt läkarintyg kan nu räcka för att ansöka om dagpenning vid smittsam sjukdom. Före lagändringen krävdes ett officiellt beslut om karantän.

Riksdagen har på tisdagen ändrat reglerna för att ansöka om dagpenning vid smittsam sjukdom. Den som har fått covid kan nu ansöka om dagpenning vid smittsam sjukdom utan att få ett officiellt beslut om karantän av en av en specialist på infektionssjukdomar.

Villkoren för att ansöka om dagpenning vid smittsam sjukdom ändras retroaktivt.

Tillfällig ändring av sjukförsäkringslagen

Riksdagen godkände på tisdagen enhälligt regeringens proposition om att tillfälligt ändra sjukförsäkringslagen. Social- och hälsovårdsutskottet hade i sitt betänkande gett propositionen sitt enhälliga stöd.

Enligt social- och hälsovårdsutskottet tryggar smidigare bestämmelser angående coronadagpenningen utkomsten för de människor som på grund av coronasmitta måste stanna hemma från sitt förvärvsarbete utan att ha fått ett officiellt karantänbeslut.

Dagpenningen vid smittsamma sjukdomar ersätter förtjänstbortfallet i sin helhet, konstaterar utskottet. Det ger i sin tur smittade incentiv att stanna hemma i stället för att riskera att sprida smittan vidare till sina arbetskamrater.

Bra för arbetsgivarna

Ändringen innebär också att den ekonomiska belastningen på arbetsgivaren minskar.

Om arbetsgivaren betalar lön under den anställdas frånvaro betalas dagpenningen till arbetsgivaren, påpekar utskottet i sitt betänkande.

Dagpenning vid smittsam sjukdom betalas endast ut för den tid som frånvaro krävs för att förhindra smittspridning och om sjukfrånvaron drar ut på tiden handlar det om vanlig sjukfrånvaro. Då tillämpas existerande bestämmelser om sjukfrånvaro och sjukdagpenning.

Retroaktivt från början av året till slutet av juni

Lagändringen innebär att alla läkare kan skriva ut frånvarointyg för covid. Den som har fått covidsmitta kan alltså ansöka om dagpenning vid smittsam sjukdom utan karantänbeslut från en specialist på smittsamma sjukdomar.

Rätt till dagpenningen har man om den anställda med laboratorietest har konstaterats ha covid och en läkare rekommenderar att man är frånvarande från arbetet för att förhindra smittspridning.

Den tillfälliga ändringen i sjukförsäkringslagen träder i kraft retroaktivt. Ändringen gäller frånvaro som har börjat under det här året. Den tillfälliga lagändringen är i kraft till och med slutet av juni.

Artikeln är en bearbetning av Yle Uutisets artikel Koronaan sairastunut saa nyt aiempaa helpommin tartuntatautipäivärahaa – kaikki lääkärit voivat kirjoittaa poissaolotodistuksen . Artikeln är översatt och bearbetad av Sara Torvalds.